Populaatioindeksi

<< 9.3. Keskikirkkaus | Sisällysluettelo | 9.5. ZHR-luku >>

9.4. Populaatioindeksi r

Populaatioindeksi, eli r-arvo on merkityksellinen laskettaessa parvien ZHR-lukua. Kuva 39 esittää parven meteorien keskikirkkauksia (m) vastaavia r-arvoja, jotka voidaan määrittää käyrän avulla. Taulukon käyttö tosin edellyttää havaintojen olevan virheettömiä. Aloittelevat havaitsijat usein arvioivat meteorit liian kirkkaiksi, eikä taulukkoa tällöin voida sellaisenaan käyttää. Edellisessä kappaleessa laskettiin perseidien korjatuksi keskikirkkaudeksi 1,91 mag. Taulukosta nähdään, että keskikirkkautta vastaa r-arvo 1,98. Samoin sporadisille voidaan löytää oma r-arvonsa. Itse asiassa r-arvo kuvaa kuinka monta kertaa useammin teoreettisesti havaitaan meteori, joka on kirkkaudeltaan yhtä magnitudia himmeämpi, kuin meteori jonka kirkkaus on m. Kaavana:

n(m = +4 mag) = r × n(m = +3 mag)

Kuva 9.4.1. Keskikirkkaus ja r-arvo.