Piirroshavaintojen Tekeminen

<< 5.2. Karttalehdet | Sisällysluettelo | 6.1. Yleistä valokuvaushavainnoista >>

5.3. Havaitseminen

Tavoitteena on siis laittaa muistiin meteorin syttymis- ja sammumispiste mahdollisimman tarkoin ja merkitä nämä kartalle. Meteorin lentosuunta merkitään karttaan pienellä nuolella. Lentoradan viereen ja toisaalta havaintolomakkeen "Muuta" –kohtaan merkitään kutakin meteoria vastaava juokseva numero, etteivät meteoreista havaintolomakkeella annetut tiedot ja toisaalta kartalle piirretyt lentoradat sekoitu keskenään. Jokaiselle karttaan piirretylle meteorille merkitään aika minuutin tarkkuudella.

Tukeva piirustusalusta on lähes välttämätön. Alustassa tulisi havaintojen sujuvuuden kannalta olla ainakin kiinteä valaisin ja mahdollisesti kello. Havaintojen kirjaus käy mukavasti esimerkiksi nauhurilla. Meteorin leimahtaessa taivaalla kannattaa ensin laittaa ehdottomasti mieleensä syttymis-ja sammumispiste, jotka merkitään nopeasti kartalle. Tämän jälkeen aika ja muut tiedot voi kirjoittaa muistiin, tai sanella nauhurille.