Korjauskertoimet

<< 9.5. ZHR-luku | Sisällysluettelo | 9.7. Korjauskerroin C >>

9.6 Korjauskertoimet

Aiemmin tässä oppaassa määriteltiin taivaan peitteisyyttä kuvaava kerroin F. Myös tehokkaan havaintoajan käsite on määritelty. Merkittäköön tässä yhteydessä tehokasta havaintoaikaa T:llä. ZHR:n laskemista varten täytyy vielä määritellä korjauskertoimet taivaan peitteisyydelle ja radiantin etäisyydelle zeniitistä. ZHR-luvun laskemiseksi käytetään kaavaa 4.

ZHR = (F × C × K × N) / T

jossa
F = peitteisyyden korjauskerroin
C = rajasuuruusluokan korjauskerroin
K = radiantin etäisyyden korjauskerroin
N = havaittujen meteorien lukumäärä
T = tehollinen havaintoaika tunteina

Kaava 4. ZHR-luvun laskeminen.