Korjauskerroin K

<< 9.7. Korjauskerroin C | Sisällysluettelo | 9.9. ZHR-luvun laskeminen >>

9.8. Korjauskerroin K

Kuten kappaleessa 9.6. mainittiin, korjauskerroin K kuvaa radiantin etäisyyttä zeniitistä. Jos radiantti on zeniitissä, meteoroidit tulevat ilmakehään pystysuorasti ja näin luonnollisesti meteoreja nähdään useampia, kuin jos radiantti olisi lähellä horisonttia.

Kuva 9.8.1. Korjauskertoimen määritys.

Tämä ilmiö on selvitetty luvussa I. Korjauskerroin K saadaan laskimen avulla kaavasta 6:

K = sec Z = cosec h

jossa:
Z = radiantin etäisyys asteina zeniitistä
h = radiantin korkeus asteina horisontista

Kaava 6.

Parven radiantin ollessa horisontin alapuolella 5 astetta sen kirkkaita meteoreja ns. maanhipojia (Earth grazer) voi kuitenkin nähdä geometrisista syistä radiantin suunnalla matalalla noin 5 asteen korkeuteen asti, mutta ilmakehän sekä noin 700 km etäisyyden aiheuttama vaimennus niiden kirkkauteen ko. 5 asteen korkeudella horisontista on noin 6,5 magnitudia, joka jo pelkästään vähentää havaittujen meteorien määrän 1/400-osaan.

Tämän lisäksi meteorien näkyvyyttä radiantin ollessa horisontissa lisää hitailla parvilla meteoroidien radan taipuminen lennon loppuhetkillä, josta lisää kappaleessa 9.11.