Korjauskerroin C

<< 9.6. Korjauskertoimet | Sisällysluettelo | 9.8. Korjauskerroin K >>

9.7 Korjauskerroin C

Korjauskerroin C saadaan laskemalla seuraavasti:

C = r (6,5 – lm)

jossa r = populaatioindeksi ja lm = rajasuuruusluokka

Kaava 5. Korjauskertoimen C laskeminen.

Havainnoista lasketaan siis kirkkausjakauman ja keskikirkkauden avulla r-arvot erikseen sekä parville, että sporadisille. Kaavaa käyttäen saadaan C:n arvo, kun rajasuuruusluokka Lm tunnetaan. Kappaleessa 9.4 laskettiin esimerkkihavainnon pohjalta perseidien r-arvo, joka oli 1,98. Havainnon rajasuuruusluokka oli 6,50, joten kaavaa ja laskinta käyttäen saadaan perseideille C = 1,37.

Jos meteoreja on havaittu melko vähän, ei r-arvoa kenties saada laskettua kovin luotettavasti. Kun r-arvo on tuntematon, tai sen laskeminen mahdotonta, käytetään parville r-arvoa 2,5 ja sporadisille arvoa 3,0. Suurien havaintomäärien avulla useille parville on laskettu tarkempiakin arvoja ja edellä mainitut ovat lähinnä esimerkkejä.