Keskikirkkaus

<< 9.2. Kirkkausjakautuma | Sisällysluettelo | 9.4. Populaatioindeksi r >>

9.3. Keskikirkkaus

Kappaleen 3.3. kohdassa 14. puhuttiinkin jo kirkkausjakauman laadinnasta sporadisille ja parvien meteoreille. Esimerkkihavainnossa on perseideille saatu keskikirkkaus 1,45 magnitudia. Tulos on tietenkin saatu laskemalla:

m =
(−4 mag × 1) + (−2 mag × 1) + (−1 mag × 2) +
(0 mag × 4) + (1 mag × 6) + (2 mag × 8) +
(3 mag × 6) + (4 mag × 2) + (5 mag × 1) / 31
= 1,45 mag

Kaava 3.

Tulos ei kuitenkaan ole lopullinen, vaan keskikirkkautta laskettaessa otetaan huomioon myös havainnon aikana vallinnut keskimääräinen rajasuuruusluokka. Esimerkkihavainnon rajasuuruusluokka on +6,04, jota verrataan kiinteään rajasuuruusluokan arvoon +6,50. Erotusta näiden lukujen välillä +0,46, joka lisätään saatuun keskikirkkauteen. Lopulliseksi keskikirkkaudeksi saadaan siis 1,45 + 0,46 = 1,91. Havaitsijoiden ei tarvitse tätä laskea, vaan kappaleen 3.3. kohdassa 14. kuvattu kirkkausjakaumataulukon täyttäminen kullekin parvelle ja sporadisille riittää.