Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Ursan harrastusryhmät

Ursan harrastusryhmät ovat tähtiharrastuksen eri osa-alueiden vertaisyhteisöjä. Niiden piirissä harrastajat pitävät yhteyttä toisiinsa, jakavat keskenään tietoa sekä auttavat toisiaan harrastukseen liittyvissä pulmatilanteissa. Ryhmillä saattaa olla myös projekteja, kampanjoita, yhteishankintoja ja muuta organisoidumpaa toimintaa.

Ryhmät käyttävät keskinäiseen viestintäänsä monia kanavia. Näistä yleisimmät ovat sähköpostilistat ja Avaruus.fi-keskustelufoorumi. Niitä täydentävät sosiaalisen median kanavat mm. Facebook, Youtube ja Twitter. Tähtiharrastuksen verkkolehti Zeniitissä julkaistaan artikkeleita ja uutisia harrastusryhmien toimialueilta.

Havaitsevat harrastusryhmät hyödyntävät Taivaanvahti-havaintojärjestelmää ja osallistuvat sen kehittämiseen.

Harrastusryhmät ovat keskeisessä asemassa vuosittaisen Cygnus-kesätapahtuman ohjelman järjestämisessä. Ryhmät järjestävät myös omia tapaamisiaan, usein yhdessä toisten ryhmien kanssa

Ryhmien yhteisiä asioita, kuten tapahtumia ja hallintoa, koordinoi ja tukee harrastustoimikunta (htk).

Harrastusryhmät

Ilmakehän kohteet ja sää

Aurinkokunta

Syvä avaruus

Toiminta ja tekniikka

RSS Taivaanvahti

RSS Avaruus.fi-foorumi

RSS Harrastusvideot