Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Tietotekniikka

Yleistä ryhmästä

Ursan Tietotekniikkaryhmä painottuu avaruusasioihin liittyvien tietokoneohjelmien käytön esittelyyn, opettamiseen ja edistämiseen. Pääosassa on vapaasti saatavilla olevien Windows-ohjelmien esittely ja opetus, mutta niiden lisäksi voidaan käsitellä myös muiden laitealustojen ohjelmia ja kaupallisia ohjelmia.

Tietokoneohjelmiin liittyvä perusongelma on usein, että kynnys uusien ohjelmien asentamiseen ja opettelemiseen on harrastajilla hyvin korkea ellei joku sitten opeta sitä kädestä pitäen. Suomenkieliset ohjeet sekä opetusvideot ovat työvälineitä, jotka helpottavat ohjelmiin tutustumista.

Myös matematiikkaan painottuvia projekteja tehdään ja ongelmia ratkaistaan tarvittaessa. Aiemmin jaoston alaisuudessa on rakennettu esimerkiksi aurinkokello ja mietitty optiikkaan liittyviä ongelmia. Viime vuosina tämä osio on kuitenkin jäänyt hyvin vähälle.

Harrastusryhmän projektit muotoutuvat paljolti sen kautta, mistä aktiiviset ryhmäläiset ovat kiinnostuneita.

Yhtenä projektina on ollut viime vuosina Alkaid-arkisto, jonka tarkoituksena on mahdollistaa avaruusaiheisten esitysten (lähinnä powerpoint) jakaminen opetustoimintaa harjoittavien kerhojen ja ihmisten kesken. 

Ryhmä ottaa mielellään vastaan pyyntöjä, vinkkejä ja materiaalia aihelueisiinsa liittyen. Mikäli sinulle tulee mieleen jotain, mitä ryhmän sivuilta pitäisi mielestäsi löytyä, niin ota rohkeasti yhteyttä.

[Päivitys 2021: Ryhmä etsii uutta vetäjää toiminnan kehittämiseksi. Vanha vetäjä vastailee edelleen yhteydenottoihin ryhmän asioita koskien.]