Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Havaintovälineet

Yleistä ryhmästä

Havaintovälineryhmä on havaintovälineistä ja tähtivalokuvauksesta kiinnostuneiden ursalaisten yhteisö. Ryhmä välittää alaansa kuuluvaa tietoa jäsenilleen ja muille kiinnostuneille sekä edistää hyvien ideoiden julkituloa ja toteutumista. Tiedonvälittämisen kanavina toimivat kotimainen tähtitieteen laadukas avaruus.fi-keskustelufoorumi, ryhmän postituslista atm-l@ursa.fi, verkkolehti Zeniitti ja Tähdet ja avaruus -lehti. Näissä julkaistaan kuulumisia harrastusryhmän ja sen toiminnan ympäriltä sekä usein myös laiteharrastukseen ja valokuvaukseen liittyviä artikkeleita.

Laitepäivät on havaintovälineryhmän vuosittain järjestämä tapaaminen Ursan Tähtikallion havaintokeskuksessa. Laitepäivillä kuullaan mielenkiintoisia esitelmiä ja kirkkaina iltoina havaitaan tähtitaivasta jäsenien ja havaintokeskuksen laitteilla sekä nautitaan mukavasta yhdessäolosta mm. saunan ja makkaranpaiston merkeissä. Toinen havaintovälineväelle merkittävä tapaaminen on Cygnus-kesätapahtuma, jonne ryhmä on tyypillisesti toimittanut hienon kaukoputki- ja rakentelupajan.