Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Palveluita tähtiyhdistyksille

Ursa tukee aktiivisten paikallisyhdistysten toimintaa tarjoamalla niille erilaisia materiaali- ja asiantuntijapalveluita.

Kirjat ja lehdet

Ursa lähettää yhdistyksille kirjauutuuksiaan edellyttäen, että niitä säilytetään siten että ne ovat yhdistysten jäsenten luettavissa, usein esim. kerhohuoneella. Kirjoja toimitetaan kerran vuodessa, tyypillisesti vuoden lopulla. Yhdistykset voivat tilata Ursan kirjoja alennettuun hintaan.

Aktiiviset yhdistykset saavat Tähdet ja avaruus -lehden vuosikerran ilmaiseksi.

Asiantuntijapalvelut

Ursan kerho- ja yhdistystoimintajaoston asiantuntijaverkosto on käytettävissä yhdistystoimintaan liittyvien kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa.

Verkkopalveluita

Tähtitieteellisillä yhdistyksillä ja kerhoilla on mahdollisuus saada korvauksetta Ursan palvelimelta seuraavia palveluita:

Sähköposti

  • Sähköpostiosoite muotoa yhdistys@ursa.fi ja siihen liitettynä ohjaus haluttuihin sähköpostiosoitteisiin (ei vaadi käyttäjätunnusta Ursan koneelle)
  • Vaihtoehtoisesti käyttäjätunnus Ursan Linux-järjestelmään ja postinohjaus sille. Tällöin yhdistyksen edustaja voi joko lukea postin Ursan koneella tai huolehtia itse postinohjaamisesta haluttuihin osoitteisiin.
  • Sähköpostilista yhdistyksen käyttöön (ei vaadi käyttäjätunnusta, vain listan hallintasalasanan), ylläpito www-selaimella

Kotisivut

  • Tilaa WWW-kotisivuja varten ja osoite www.ursa.fi/yhd/yhdistys
  • Käyttäjätunnus sivujen ylläpitoa varten
  • Muualla olevien yhdistyssivujen linkittäminen Ursan yhdistyssivulle

Tapahtumakalenteri

  • Tietokantatunnus tähtiharrastajien tapahtumakalenterin ylläpitoon; ylläpito www-selaimella, ei vaadi käyttäjätunnusta Ursan koneelle
  • Yhdistyksen oman näkymän laatiminen ja sovittaminen yhdistyksen omien sivujen tyyliin sopivaksi

Kiinnostuneet voivat ottaa yhtettä ylläpitohenkilöstöön (admin@ursa.fi tai webmaster@ursa.fi).