Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Harrastustoimikunta

Ursan piirissä toimivien harrastusryhmien toiminnan koordinoinnista huolehtii harrastustoimikunta (htk). Se tukee ja auttaa harrastusryhmiä ja Ursan harrastustoiminnasta vastuussa olevaa toimihenkilöä (toiminta- ja tiedotussuunnittelija).

Harrastustoimikunnan päätehtäviin kuuluvat:

 • Päätökset uusien ryhmien perustamisesta sekä ryhmien lakkautetuksi toteaminen, kun toiminta ei täytä enää vähimmäisvaatimuksia
 • Ryhmien budjettiehdotuksen laatiminen
 • Harrastustoimintaan osoitetun budjetin seuranta ja harrastusryhmien laskujen asiatarkastus
 • Tarvittaessa ryhmien auttaminen kokoamaan ajoissa tiedot, joita tarvitaan Ursan toimintasuunnitelmaan ja -kertomukseen
 • Harrastustapahtumien ajankohtien keskinäinen koordinointi päällekkäisyyksien välttämiseksi ja ryhmien muistuttaminen tapahtuma-aikojen ajoissa päättämisestä
 • Ryhmien tukeminen verkkosivujen luomisessa ja ylläpidossa esimerkiksi erityisen verkkotiimin avulla
 • Cygnus-tapahtuman järjestäjän etsiminen

Kullakin harrastusryhmällä on pieni vuosittainen määräraha, jota se voi käyttää yhteisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen puitteissa. Harrastustoimikunnalla on lisämäärärahoja, joita ryhmät voivat tarvittaessa hakea.

Harrastustoimikunnan edeltäjän jaoston yhteistyöelimen tehtäviin kuulunut Stella Arcti -palkintoehdotusten laatiminen on siirtynyt erityiselle Stella Arcti -palkintotyöryhmälle.

Toimikunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka valitaan pääsääntöisesti Cygnus-kesätapahtumassa. Jäsenten peräkkäisten toimikausien määrää ei ole rajoitettu, mutta suositus on korkeintaan kolme vuotta peräkkäin. Toimikunnan tämänhetkinen (kesä 2019 - kesä 2020) kokoonpano on:

 • Veikko Mäkelä
 • Mika Aarnio
 • Jani Helander
 • Juha Ojanperä
 • Matti T. Salo

Yhteisosoite toimikunnan jäsenille on htk ät ursa.fi