Uudistuksia 2008

Ursa Minor -workshop 3.5.2008 Klaukkalassa

Workshopin tehtävänä oli selkeyttää Ursa Minorin suuntaa useiksi vuoksiksi. Apuna työryhmä käytti kyselykaavakkeella kerättyjä mielipiteitä keskeisiksi katsotuista asioista. Vastauksia saatiin yhteensä 22 kpl.

Workshopissa tehdyt suunnitelmat esitellään nyt harrastajakunnalle ja hallitukselle. Keskustelu niihin liittyen on tervetullutta ja niitä voidaan vielä säätää haluttuun suuntaan.

Suunniteltuja linjauksia:

 • UMI:n tavoitteena 3 vuoden kuluessa saada 500 maksavaa tilaajaa. Kulutaso pyritään säilyttämään nykyisellään ja lisätilaajista saatavat tulot ohjataan lehden kehittämiseen.
 • Artikkelimaisuus on tärkeää, mutta artikkeliin sisällytettynä tai sen lisäksi voidaan julkaista myös jaoston toimintaa käsitteleviä tekstejä.
 • englanninkielisistä tiivistelmistä paperilehdessä luovutaan, mutta ne kerätään erilliseksi paketiksi, jota jaetaan liitteenä ulkomaille meneviin kappaleisiin.
 • tulevaisuudessa voitaisiin antaa jäsenille mahdollisuus tilata yksittäinen UMI:n ilmainen näytenumero
 • UMI:n uusille tilaajille voidaan koota lehtinen, jossa esitellään jokainen jaosto ja sen projekteja. tavallaan tämä vihkonen toimisi apuvälineenä UMI:in sisälle pääsemiseen
 • UMI:n jakelu päivitetään niin, että yhteensä lehti tulee 120 tulee jaostoaktiiveille (ml. jaostovetäjät) ilmaiskappaleena. Jakoperusteina jaostojen kesken käytetään viimeisen vuoden aikana ollutta sivumäärää jaostoa kohden (huomioidaan maksimissaan 8 sivua per jaosto per lehti), vähiten kirjoittaneille jaostoille suhteellisesti hieman enemmän. Jaostojen sisällä jakoperusteista päättää jaostovetäjä. Jaostovetäjä voi palkita säännöllisesti tai ajoittain (projekti, tapaamisen järjestelyt) työpanoksellaan avustavan sekä uuden aktiivin vuosikerralla, vaikka nämä eivät olisikaan kirjoittaneet lehteen muuten tarpeeksi. Muutoin jaostovetäjiä kehoitetaan perustamaan valintansa havainto- ja tekstimäärien perusteella ja ohjaamaan muut maksullisen umin piiriin.
 • UMI:n vapaakappaleita jaetaan tähtiyhdistyksille sekä Ursan toimihenkilöille ja vaihtokappaleina ulkomaisille yhteistyökumppaneille.
 • Cygnuksella pyritään järjestämään työpajakoulutusta opastamaan sekä UMI:n että T+a:n artikkelien kirjoittamiseen
 • Jakeluongelmien selvitystä jatketaan, syylliseksi epäillään Itellan lajittelua

Ohjeita kirjoittajille (linjauksiin perustuen):

 • jaoston toimintaa käsittelevät tekstit, jotka ovat selvästi erillään artikkeleista voidaan lähettää erillisissä tiedostoissa. toivomus olisi, että projektikuvaukset kirjoitetaan artikkelimaisiksi. jaostokirjeet julkaistaan kuitenkin edelleen.
 • artikkelien kiinnostavuus ja ymmärrettävyys (vaikeimmat termit olisi syytä selittää) harrastajille ovat tärkeitä. Saavat olla toki edistyneille havaitsijoille suunnattuja juttuja, mutta muidenkin olisi hyvä ymmärtää niistä keskeiset asiat.
 • mikäli mahdollista, niin oikolukuun tulisi kiinnittää huomiota entistä enemmän. Erinomaista olisi, jos jaostossa joku ehtisi lukemaan jutun läpi. Toimitus kiinnittää kyllä entistä enemmän huomiota myös
 • englanninkielisistä tiivistelmistä paperilehdessä luovutaan, mutta ne kerätään erilliseksi paketiksi, jota jaetaan liitteenä ulkomaille meneviin lehtiin. Mikäli ei koe osaavansa tehdä tiivistelmää englanniksi, voi tiivistelmän tehdä suomeksi ja toimituksen avustama henkilö kääntää sen englanniksi.

Seuraavia asioita pidetiin UMI:in liittyen tärkeimpinä eri kategorioissa.

Tavoitteet:

 • motivointi tähtiharrastamiseen
 • viestinnän väline, mm. raportointiin ja tulosten analyysiin
 • maksavien tilaajien määrän kasvattaminen

Hyviä asioita:

 • tasokas, säännöllinen lehti
 • verkostoitumismahdollisuus
 • asiantuntemusta yhdistyksessä

Ongelmat:

 • tavoitteet epäselvät
 • sisältö usein vaikeaselkoista jopa oman jaoston piirissä
 • tekijöiden puute, sekä kirjoittajien että toimituksellisen osaamisen

Kehitettävää:

 • sisällön suunnittelu numerokohtaisesti (ennenkuin aletaan kirjoittaa)
 • markkinointi kokonaisuus huomioiden
 • kirjoittajien ohjaus (Cygnus-työpaja)