Ohjeet

Ursa Minor
Ohjeet (Tekstit)
Kuvat
Tiedostojen nimeäminen
Kreikkalaiset kirjaimet
Kellonajat
Väliviivat
Linkit
Tyypilliset virheet


Tekstit

Yleistä

Ursa Minor on muodoltaan lehti - ei nippu jaostojen tiedotteita! Niinpä julkaistavat jutut ovat muodoltaan artikkeleita, joiden ymmärtäminen pitäisi olla mahdollista kenelle tahansa 15-vuotta täyttäneelle missä tahansa Suomessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kirjoittajien tulisi käyttää tekstiä laatiessaan hyvää ja selkeää yleiskieltä. Murteellisten tai muutoin pienen sisäpiirin käyttämiä ilmaisuja ei tulisi käyttää. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tekstin pitäisi olla kuivaa ja raskassoutuista, huumorin käyttö on sallittua kunhan se tehdään hyvällä maulla ja siten, että kaikki lukijat voivat sen ymmärtää.

Silloin kun jonkin erityisalan sanastoa joudutaan käyttämään, termit on selitettävä! Jos selittäminen ei onnistu lyhyesti tekstin lomassa välittömästi termin ensimmäisen esiintymisen jälkeen, termeistä tulee laatia artikkelin loppuun liittettävä sanaston selitysosa. Se julkaistaa erillisenä laatikkona.

Oikeinkirjoitus

Tekstiä kirjoitettaessa tulisi käyttää suomenkielistä oikeinkirjoituksentarkistajaa viimeistään ennen kuin aineisto lähetetään toimitukselle. Toistaiseksi en ole pitkän toimittajaurani aikana tavannut ainoatakaan ihmistä, joka pystyisi kirjoittamaan täysin virheetöntä tekstiä ilman tarkistamista. Oikeinkirjoituksentarkistaja poimii yleisimmät virheet ja näin säästää toimituksen työtä lehden tekovaiheessa.

Tekstin pituus

Tekstin pituudelle ei ole asetettu ennakkoehtoja. Aineisto ei kuitenkaan saisi koostua pelkästään aivan lyhyistä tiedonannoista.

Tiedostomuodot

Tekstin laatimiseen voidaan käyttää mitä tahansa tekstinkäsittelijää, mutta on toivottavaa, että toimitukselle lähetettävä aineisto on täysin muotoilematonta tekstiä ja tiedostomuoto on rtf. Muutkin tiedostomuodot kyllä käyvät, vaikkakaan ne eivät ole suositeltuja.