Arkisto


Venus elää

28.3.2023 klo 06.41, kirjoittaja
Kategoriat: Tektoniikka , Tulivuoret , Venus , Vulkanismi

Viime viikkojen tehokkaimmin vaiettu mutta erittäin suuri planeettageologian uutinen on, että Venuksella on tälläkin hetkellä aktiivista sisäsyntyistä geologista toimintaa. Tämä on niin iso asia, että se on syytä toistaa: Venus on geologisesti aktiivinen planeetta. En ole huomannut, että Suomessa asiasta olisi mikään suurempi mediatalo maininnut mitään. Ainoastaan Ursan Tähdet ja Avaruus -lehden verkkouutiset ja Geologia.fi -sivusto uutisoivat aiheesta lyhykäisesti. No, tiedotusvälineiden toimintaa on pelkällä luonnontieteilijän koulutuksella ja pikkukaupunkilaisjärjellä useimmiten aika hankala ymmärtää.

Kyseessä on siis merkittävä uutinen, mutta yllätyksenä sitä ei voi pitää. Itsekin olen Venuksen mahdolliseen geologiseen aktiivisuuteen viitannut aiemmin tässä blogissa. Viimeksi helmikuussa kirjoitin Venuksen ”lumirajasta”, josta tehdyt havainnot viittaavat aktiiviseen kaasukehän ja pinnan vuorovaikutukseen. Tällainen aktiivisuus on kuitenkin pohjimmiltaan lähinnä Auringosta saadun energian varassa. Puolentoista viikon takaisessa uutisessa kuitenkin oli kyse huomattavasti merkittävämmästä asiasta, eli Venuksen sisäisen energian pyörittämästä geologisesta toiminnasta.

Ennen tuoreisiin löytöihin perehtymistä voi kuitenkin olla paikallaan luoda pikainen silmäys aiempien vuosikymmenten havaintoihin, jotka ovat viitanneet käynnissä olevaan tuliperäiseen toimintaan Venuksessa. Hätäisimmät Venus-historiansa tuntevat lukijat voivat hyvillä mielin hypätä tämän kappaleen yli ja siirtyä itse asian ytimeen eli uusiin todisteisiin.

Varhaisemmat viitteet aktiivisesta vulkanismista

NASAn Pioneer Venus 1 eli Pioneer Venus Orbiter tutki Venusta suunnitellun kahdeksan kuukauden sijasta peräti 14 vuotta 1970-luvun lopulta 1990-luvun alkuun saakka. Heti kiertolaisen saavuttua sen mittalaitteet rekisteröivät erittäin runsaasti rikkidioksidia Venuksen pilvikerroksen yläosasta. Lisäksi Pioneer Venus näki huomattavasti oletettua enemmän utua pilvien yläpuolella. Erityisen kiehtovaa oli, että vuosien kuluessa utu hälveni ja rikkidioksidin määrä laski. Havaintojen luonnollisin selitys oli suuri tulivuorenpurkaus, joka oli tapahtunut juuri ennen aluksen saapumista ja pruutannut korkealle Venuksen kaasukehään rikkidioksidia yli kymmenkertaisen määrän normaaliin nähden.

Euroopan avaruusjärjestön Venus Express -luotain (VEx) puolestaan tutki Venusta vuosina 2006–2014. Se tarjosi useampiakin epäsuoria havaintoja hyvin tuoreesta tai parhaillaan käynnissä olevasta tuliperäisestä toiminnasta. Esimerkiksi vuonna 2011 raportoitiin hyvin paljon Pioneer Venus Orbiterin havaitseman kaltaisesta rikkidioksidipiikistä kaasukehässä. Vuonna 2010 julkaistut VExin VIRTIS-spektrometrin (Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer) tulokset Venuksen pinnan paikoin korkeasta emissiivisyydestä taas viittasivat siihen, että Venuksella on samankaltaista hot spot -vulkanismia kuin Maassakin. Meillä tunnetuimpia esimerkkejä sellaisesta ovat Havaiji ja Islanti.

VIRTIS-mittausten tulokset raportoitiin puolentoista vuoden keskiarvoina, eikä tulkittu lämpötilaero ympäristön ja havaittujen poikkeamien välillä ollut kuin alle 20°C. Niinpä tutkijat eivät pitäneet käynnissä olevia tulivuorenpurkauksia perustelluimpana selityksenä VIRTIS-mittauksille. Sen sijaan parhaiten havaintoihin sopivat joskus viimeisen 2,5 miljoonan vuoden aikana, ja mieluiten vain joitain satoja tai kymmeniä tuhansia vuosia sitten tapahtuneet purkaukset, joiden synnyttämien laavavirtojen pinta-aines ei vielä ollut ennättänyt rapautua. Idunn Mons -tulivuoren tapauksessa tutkijat tosin eivät voineet sulkea käynnissä olevaa purkausta pois.

Kun vuonna 2021 Venus Expressin mittausaineistoja käytiin vielä kattavammin läpi, Idunn Monsin mahdollinen nykyhetken aktiivisuus sai vahvaa tukea sen kohdalla havaituista merkillisistä kaasukehän virtauksista. Ne sopivat yhteen käynnissä olevan tulivuorenpurkauksen kanssa. Lisäksi tarkemmat laboratoriomittaukset ja mallinnukset Venuksen basalttien koostumusta vastaavien kivien rapautumisesta ja spektroskooppisista ominaisuuksista viittasivat siihen, että Idunn Monsin laavavirrat voisivat olla vain muutamien vuosien, eivät muutamien kymmenien tuhansien vuosien ikäisiä.

Idunn Mons ei kuitenkaan välttämättä edes Venus Expressin mittausten perusteella ollut ainut parhaillaan aktiivinen paikka Venuksen pinnalla. Vuonna 2015 VExin Venus Monitoring Cameran (VMC) aivan erotuskyvyn rajamailla olleista mittauksista saatiin puristettua tieto, jonka mukaan hyvin nuoren Ganis Chasman1 repeämävyöhykkeellä tapahtui useita infrapuna-alueen kirkastumisia. Kirkastumat muuttuivat vain päivien kuluessa. Ainoa järkeenkäypä selitys näille oli käynnissä ollut vulkaaninen toiminta, esimerkiksi laavajärvet.

Vanha aineisto, uudet havainnot

Ainakin oman etänäppituntumani perusteella viime vuosina Venus-tutkijoiden parissa vallitsevaksi onkin muodostunut vahva usko siihen, että Venus on geologisesti elävä planeetta, jonka sisäinen energia pitää käynnissä jatkuvaa tuliperäistä toimintaa. Se muokkaa ja uudistaa pintaa ja on luonnollisesti vuorovaikutuksessa Venuksen massiivisen kaasukehän kanssa.

Geologien näkökulmasta Pioneer Venus Orbiterin ja Venus Expressin havainnoissa Venuksen aktiivisesta geologiasta on kuitenkin yksi paha puute: ne kaikki ovat epäsuoria todisteita. Kiihkein paholaisen asianajaja voi aina sanoa, että VMC:n rekisteröimät vain päivien kuluessa tapahtuneet muutokset olivat ainoastaan kaasukehän oikkuja ja äärimmilleen revitellyn mittausaineiston virhetulkintoja. Venuksen kaasukehä on niin erikoinen, että Pioneer Venus Orbiterin havainnot rikkidioksidista voisivat selittyä ties millä eksoottisella kemialla. Ja kymmenestä enemmän tai vähemmän onnistuneesta Venera- ja Vega-laskeutujasta huolimatta tietomme Venuksen pinnan koostumuksesta ovat niin rajalliset, että VIRTIS-havaintojen innoittamista laboratorikokeista ja mallinnuksista saadaan sopivalla parametrien valinnalla sellaisia tuloksia kuin halutaan. Tällaisia väitteitä ei kukaan toki ole esittänyt, mutta noin periaatteessa sellaisille on ollut tilaa.

Jo Pioneer Venus Orbiter ja Neuvostoliiton Venera 15 ja 16 -luotaimet kartoittivat 1970- ja 80-luvuilla tutkillaan Venuksen pintaa. Nykyiset tietomme Venuksen pinnanmuodoista ja topografiasta perustuvat kuitenkin suurimmalta osin NASAn Magellan-luotaimen mittauksiin. Magellan kartoitti synteettisen apertuurin tutkallaan (SAR) lähes koko Venuksen pinnan noin sadan metrin erotuskyvyllä vuosina 1990–1994.

Magellanin SAR-tutka ei ampunut signaalejaan suoraan luotaimen alapuolelle, vaan jonkin verran vinoon. Tämän merkitys hahmottuu ehkä helpoimmin, kun vertaa sitä Kuun pintaan täysikuulla ja puolen kuun tienoilla: pinnanmuodot erottuvat kunnolla vain, kun valo (tai tutkasäde) tulee kohteeseen vinosti. Magellanin ensimmäisen tutkakartoitusjakson aikana tutka ”katsoi” itään ja kartoitti 84 % pinnasta, toisen jakson aikana länteen kartoittaen 55 % pinnasta. Kolmannella jaksolla katsottiin taas itään, mutta hieman eri geometrialla. Täten kaikkiaan noin 42 % Venuksen pinnasta on kuvattu tutkalla kahteen tai paikoin kolmeenkin kertaan.

Nykyisin tutkimusprofessorina Alaskan yliopistossa Fairbanksissa toimiva Robert R. Herrick on pitkän linjan planeettatutkija, joka on erikoistunut Venukseen. Käytännössä kaikki Venus-tutkijat tuntevat esimerkiksi Herrickin luoman Venuksen törmäyskraatterien tietokannan. Se oli aikoinaan omassakin väitöskirjatutkimuksessani välttämätön lähdeaineisto.

Robbie Herrick alkusyksyllä 2010 tutustumassa Lappajärven törmäyskraatterin geologiaan ja Pyhävuoren peikkoihin. Kuva: T. Öhman.

Toisin kuin moni muu Magellan-aikakaudella Venuksen viettelemäksi joutunut tukija, Herrick ei missään vaiheessa hylännyt Venusta. Kun NASA hyväksyi VERITAS-luotaimen rahoituksen2 vajaat kaksi vuotta sitten, Herrick – joka on mukana luotainhankkeen tiederyhmässä – päätti taas palata Venuksen pariin ihan tosissaan. Hän alkoi käydä Magellan-aineistoa läpi etsien nuorilta vulkaanisilta alueilta muutoksia eri tutkakartoitusjaksojen kuvien välillä. Hän ei edes varsinaisesti uskonut löytävänsä mitään, mutta noin 200 tunnin manuaalisen kuvien vertailun jälkeen eräästä kuvaparista yllättäen pomppasikin esiin selvä muutos. Tästä kertoo Science-lehdessä viime viikolla ilmestynyt tutkimusartikkeli Surface changes observed on a Venusian volcano during the Magellan mission.

Maat Mons ja muotoaan muuttanut purkausaukko sijaitsevat mustan neliön osoittamalla alueella Atla Region vulkaanistektonisessa sekamelskassa. Lähellä reunaa kello kahdeksan suunnassa näkyvä suuri pyöreähkö rakenne on Artemis Corona ja sen yläpuolella oleva kirkas alue on Parker Solar Probenkin yllättäen näkemä Aphrodite Terran ylänköalue. NASA / JPL-Caltech / Pioneer Venus Orbiter / Magellan.

Maat Monsia pidetään yleensä Venuksen korkeimpana tulivuorena. Se kohoaa noin 8 km Venuksen vertailutason yläpuolelle ja noin 5 km ympäristön tasankoja ylemmäs. Maat Mons on osa Atla Region monimuotoista ja laajaa vulkaanistektonista kokonaisuutta. Maat Monsin pohjoiskyljellä on vähäisempi nimetön tulivuori, jonka pohjoisosassa on pieni purkausaukko. Helmikuun 1991 tutkakuvassa se oli melko pyöreä, kooltaan noin 1,5 × 1,8 km (pinta-ala 2,2 km2) ja jyrkkäreunainen. Saman vuoden lokakuussa sen koko oli kuitenkin liki tuplaantunut (4,0 km2) ja muoto muuttunut epämääräisemmäksi. Samalla se näytti olevan täyttynyt eli aukon pohja oli aiempaa lähempänä yläreunaa. Lokakuun kuvassa erottuu aukon pohjoispuolella alarinteessä myös laavavirtoja, jotka eivät näy helmikuun kuvassa. Kuvien erilaisesta geometriasta johtuen on kuitenkin mahdotonta sanoa, ovatko laavavirrat todella uusia vai eikö niitä erottunut helmikuussa kuvausteknisten syiden vuoksi.

Lähes aina, kun Venus-uutisiin tarvitaan kuvaa tulivuoresta, käytetään tätä Magellan-aineistoista tietokoneella luotua näkymää Maat Monsista. Nyt sille on entistä paremmat perusteet. Kuvassa katsellaan etelään päin kohti Maat Monsia kolme kilometriä pinnan yläpuolelta. Maat Mons nousee noin 5 km ympäröiviä tasankoja ylemmäs. Venuksen pinnanmuodot ovat erittäin loivia, joten tämänkin kuvan korkeusmittakaavaa on liioiteltu kymmenkertaisesti. Vaaleina näkyvät alueet ovat laavavirtoja. Niistä yksi ulottuu kuvan etualalle ja leikkaa noin 22 km:n läpimittaisen törmäyskraatteri Melban heittelekenttää ja on siis sitä nuorempi. Magellan-kuvien välillä muotoaan muuttanut purkausaukko on jossain kuvan alueella Maat Monsin pohjoisrinteellä. Kuva: NASA / JPL-Caltech / Magellan.
Vasemmassa kuvassa Maat Monsin ympäristön topografia. Musta suorakaide osoittaa A- ja B-kuvien sijainnin. A-kuva on otettu helmikuussa 1991, B-kuva kahdeksan kuukautta myöhemmin. A-kuvassa tutkasäteet valaisevat maisemaa vasemmalta, B:ssä oikealta. Kuvat on oikaistu samaan projektioon, mutta niissä näkyy silti merkittäviä eroja, vaikka kuvausgeometria ja erotuskyvyn vaikutus huomioidaan. Alempi purkausaukko (”Expanded Vent”) on laajentunut huomattavasti ja muuttanut muotoaan. Tekstillä ”New Flows?” merkityt piirteet voivat olla uusia laavavirtauksia. Kuvien erilaisen geometrian ja tutkakuvien omien erikoispiirteiden vuoksi voi kuitenkin olla, että ne ovat vanhempia rakenteita, jotka eivät vain suostu näkymään ensimmäisessä kuvassa. Ylempi purkausaukko (”Unchanged Vent) näyttää kuvissa hieman erilaiselta vain kuvausgeometriasta johtuvista syistä. Kuva: Robert Herrick / UAF.

Purkausaukon muodon muuttuminen kahdeksan kuukauden aikana on täysin ilmeistä. Sen syyksi on kuitenkin tarjolla kaksi vaihtoehtoa. Joko kyseessä on purkausaukon täyttyminen magmalla, jolloin olisi muodostunut laavajärvi ja samalla purkausaukko olisi laajentunut, tai vaihtoehtoisesti magmasäiliö olisi tyhjentynyt, jolloin purkausaukko olisi romahtaessaan laajentunut ja osittain täyttynyt reunoilta romahtaneella aineksella. Tutkakuvien eikä vallankaan topografisen aineiston erotuskyky ei kuitenkaan mahdollista valintaa näiden eri vaihtoehtojen välillä.

Mikäli lokakuun kuvassa purkausaukon pohjoispuolella erottuvat rakenteet ovat uusia laavavirtoja, Herrickin tulkinnan mukaan ne eivät luultavasti syntyneet suoraan muotoaan muuttaneen purkausaukon laavoista vaan pienemmän kuvissa erottumattoman purkausaukon kautta.

Saadakseen paremmin tolkkua joskus hieman hankalasti tulkittavista tutkakuvista Herrick pyysi kollegaansa Scott Hensley’ä simuloimaan kuvien tilanteet. Simulaatiot varmistivat Herrickin päätelmät siitä, että kuvissa näkyvä toinen purkausaukko ei muuttunut kuvien välillä, mutta toisen erittäin ilmeiset muutokset eivät mitenkään selity kuvausgeometrian vaihtumisella ja tutkakuvien omituisuuksilla. Muutos on siis todellinen geologinen tapahtuma. Hensleyn simulaatioiden mukaan helmikuun kuvassa purkausaukon syvyys on 175 m, pohjan halkaisija 1250 m, ja se sijaitsee 5° länteen viettävässä rinteessä.

Aurinkokunnan ainokaiset

Herrick arvioi käyneensä läpi noin 1,5 % pinnasta etsien Magellan-kuvapareista muutoksia. Niitä ei kuitenkaan löytynyt kuin tuo yksi. Se ei tilastollisen tarkastelun kannalta ole järin kattava otos, mutta jotain Venuksen tällä hetkellä käynnissä olevasta tuliperäisestä toiminnasta senkin perusteella voi jo sanoa. On selvää, ettei Venus ole niin aktiivinen kuin Jupiterin kuu Io, jossa on havaittu toista sataa muuttuvaa kohtaa eli purkautuvaa tulivuorta. Toisaalta vaikuttaa epätodennäköiseltä, että Venuksen vulkanismi olisi hiipunut vain murto-osaan Maan vulkaanisesta aktiivisuudesta. Herrickin ja Hensleyn johtopäätös onkin, että heidän havaintonsa sopii hyvin yhteen sen kanssa, että Atla Region alueella olisi käynnissä suurin piirtein Havaijin nykyiseen aktiivisuuteen verrattavissa olevaa vulkaanista toimintaa. Kuten kaikki tietävät, tulivuorenpurkaukset Havaijilla eivät ole millään muotoa harvinaisia. Ja Atla Regio on vain yksi Venuksen monista alueista, joilla on havaittu hot spot -tyyppisiä vulkaanisia rakenteita.

Herrick ja Hensley eivät asiaa jutussaan maininneet, mutta kannattaa huomata, että Venus Expressin VMC-kameran näkemät päivien ajanjaksolla eläneet lämpimät läiskät havaittiin Ganis Chasman alueella. Se sijaitsee myös Atla Regiolla Maat Monsista pohjoiseen. Atla Regiolla on siis varmasti kuukausien jaksolla muotoaan muuttanut vulkaaninen pinnanmuoto ja – sikäli kun VMC-havainnot pätevät – päivien jaksolla eläviä infrapunaläiskiä. Looginen johtopäätös tästä on, että Atla Regiolla on vähän väliä vulkaanista toimintaa. Eikä tarvitse järin suurta älyllistä loikkaa tehdä, jos kaiken vuosikymmenten varrella kertyneen todistusaineiston valossa väittää, että Venuksessa on luultavasti lukuisia alueita, joilla on merkittävää aktiivista vulkanismia. Ei ole poissuljettua, että jossain päin Venusta voisi olla koko ajan käynnissä jonkinlaista tulivuoritoimintaa.

Herrickin ja Hensleyn löydön merkittävyyttä kannattaa tuumailla ihan rauhassa koko aurinkokunnan mittakaavassa ja sen kappaleiden pintoja muokkaavien prosessien näkökulmasta. Maapallon moninaista geologista toimintaa pyörittää sen sisäinen energia. Marsissa puolestaan emme sitkeästä yrityksestä huolimatta ole nähneet pinnalla sellaisia muutoksia, jotka olisivat peräisin Marsin sisäisestä energiasta, vaikka seismisten mittausten perusteella Marsin pinnan alla vielä toimintaa onkin.

Merkuriuksen pinnalla on havaittu muutoksia, joista osa voi hyvin olla tektonista alkuperää, mutta niissä on kyse planeetan jäähtymisestä ja kutistumisesta eli sisäisen energian hiipumisesta. Kuussa lienee käynnissä samankaltainen prosessi.

Ulompaa aurinkokunnasta tunnetaan kolme kappaletta, joiden aktiivisuudesta ei planeeettatutkijoiden parissa kiistellä. Enceladuksen ja Ion räiskähtelevän elämänilon taustalla on kuitenkin Saturnuksen ja Jupiterin sekä niiden muiden kuiden Enceladukseen ja Ioon jatkuvasti kohdistama vuorovesivatkaus. Ne siis ovat aktiivisia lähinnä siksi että ne ovat siellä missä ovat, eivät siksi millaisia ne syvällä sisimmässään ovat. Neptunuksen kuun Tritonin purkaukset taas voivat olla viimeisiä henkäyksiä Tritonin siepatuksi joutumisen aiheuttamasta vuorovesisulamisesta.

Sisarplaneettamme Venus on kuitenkin toista maata. Sitä eivät vuorovesivoimat kurita eikä sen kaunis pinta ole kauttaaltaan vanhuuttaan rypistymässä. Sen sijaan Venuksen sisuksissa olevat radioaktiiviset aineet tuottavat vielä lämpöä ja pitävät yllä pinnan jatkuvaa uusiutumista tuliperäisen toiminnan seurauksena. Nyt, vuosikymmenten vihjailujen jälkeen, meillä lopultakin on siitä konkreettinen todiste. Tämä nostaa Venuksen Maan rinnalle aurinkokuntamme ainoiksi aidosti sisäisen energian ansiosta aktiivisiksi planeetoiksi.


1Itse tutkimusartikkelissa puhutaan otsikossa ja muutenkin koko ajan Ganiki Chasmasta, mutta sellaista ei ole olemassakaan. Ympäröivä tasanko tosin on nimeltään Ganiki Planitia. Tämä kuvastaa ainoastaan sitä, että vaikka artikkeleissa ns. kirjoittajia on vaikka kuinka ja artikkelien vertaisarviointi on periaatteessa hyvä järjestelmä, hyvin harva kuitenkaan loppujen lopuksi lukee tutkimuksia huolella läpi ennen kuin ne julkaistaan. Tosin eipä niitä tietysti moni lue sen jälkeenkään.

2Pari viikkoa sitten julkistetussa NASAn budjettiehdotuksessa VERITAS-luotaimen rahoitus tosin vedettiin pois käytännössä kokonaan. Niinpä sosiaalisessa mediassa onkin näkynyt runsaasti planeettatutkijoiden viestejä tunnisteella #SaveVERITAS. Jo aiemmin Jet Propulsion Laboratoryn ja Psyche-luotaimen hallinnoinnin sössimisen takia VERITASta oli lykätty muutamalla vuodella, joten luotainhankkeen jatko näyttää tällä hetkellä erittäin huonolta. Saa nähdä, saavatko uudet havainnot Venuksen aktiivisuudesta NASAn pyörtämään tai ainakin lieventämään lyhytnäköistä päätöstään.

13 kommenttia “Venus elää

 1. Anne Liljeström sanoo:

  Jaoin tekstin Ursan sivulla Facebookissa, ja siihen tuli tällainen kommentti:

  ”Totta kai Venus on tuliperäinen. Kaikki kaasukehän ympärillään säilyttäneet aurinkokuntamme planeetat ovat geologisesti aktiivisia, koska se on pysyvän kaasukehän edellytys.”

  Miten vastaisit?

  1. Teemu Öhman sanoo:

   Kiittäisin hyvin mielenkiintoisesta kommentista ja pyytäisin vähän täsmennystä sekä mielellään jonkinlaisia lähteitä.

   Venuksen kaasukehä voisi olla olematta pysyvä kahdesta syystä, eli kaasun (käytännössä siis hiilidioksidin) pitäisi joko keveytensä vuoksi karata avaruuteen tai sen pitäisi säteilyn vaikutuksesta hajota (ja sitten hiilen ja hapen pitäisi karata avaruuteen – ja happea karkaakin). Venus on kuitenkin iso ja hiilidioksidi on raskas molekyyli, joten ei se herkästi ole mihinkään häipymässä. Hiilidioksidi on myös paitsi raskas myös jämäkkä molekyyli, joten tuskinpa se ensimmäisenä on hajoamassakaan siinä mittakaavassa, että kaasukehä kokonaan katoaisi. Itselläni eivät kyvyt alkuunkaan riitä yrittämäänkään tuollaisten laskemista, mutta todettakoon, etteivät nuo yksinkertaisia asioita ole, sen takiahan MAVEN lähetettiin Marsin kiertoradalle asiaa tutkimaan.

   Mikäli tuo esitetty ajatus pätisi, vaatisi se, että myös Titanilla olisi sellaista geologista aktiivisuutta, joka pumppaisi koko ajan typpeä kaasukehään (metaanin jatkuvasta tihkumisesta on puhuttu). Titanin mahdollisesti vanhoista kryovulkaanisista piirteistä on käyty kovastikin keskustelua. Titanilla sellaisia on, mutta tietääkseni yhteisymmärrystä ei ole siitä, kuinka paljon. Ja vaikka Titanilla on aktiivisia eksogeenisia prosesseja muokkaamassa pintaa (tuuli, sade, virtaava neste), aktiivinen endogeeninen geologia on huomattavasti kiistanalaisempaa. Joitain väitteitä aktiivisesta kryovulkanismista on esitetty, mutta käsittääkseni skeptikot ovat niskan päällä. Ehkäpä tuo Dragonflyn myötä aikanaan ratkeaa.

   Asia siis voi olla, vähintään osittain, noin kuten kommentoija esittää, mutta ilman perusteita en ajatusta niele, ja ainakaan se ei noin yksioikoisena mallina ole tällä hetkellä valtavirtaa. Tunnustan kuitenkin, että kaasukehien kehitys ja vallankin nuo plasmapuolen hommat (eli kaasukehän karkaaminen aurinkotuulen vaikutuksesta) ovat harrasteita, joihin ei itselläni riitä ymmärrys, aika eikä myöskään yleiskäsityksen saamisen jälkeen kiinnostus.

   1. Anne Liljeström sanoo:

    Mahtavaa, kiitos.

 2. Nyt kun Venuksesta puhutaan, niin esitän tähän varsin spekulatiivisen ajatuksen, joka on joskus käynyt mielessä. Nimittäin että voisiko Merkurius olla Venuksen ”Theia”. Eli että Venukselle olisi käynyt samoin kuin Maalle Kuun syntyessä, paitsi että törmääjäplaneetta ei ollut hajonnut vaan vain menettänyt vaippansa, mutta ydin oli säilynyt ehjänä. Se oli kiertänyt Venusta, mutta etääntynyt nopeammin kuin Kuu Maasta, koska Venuksen paksuun ilmakehään (ehkä silloin nykyistä paksumpi ja vesipitoinen(?)) syntyi nopeammin (?) energiaa dissipoiva vuoksiaalto kuin Maan meriin. Lopulta Venuksen pyöriminen oli hidastunut lukkiutumiseen asti, ja kiertäjä eli Merkurius oli karannut kiertämään Aurinkoa itsenäisenä planeettana. Tämä koittaisi siis selittää Merkuriuksen suuren ytimen / ohuen vaipan sekä Venuksen hitaan pyörimisen. Heikkoja kohtia varmaan useita, mutta yksi ainakin on millä mekanismilla Merkuriuksen radan apheli olisi pienentynyt nykyiselleen.

  Olisi mukava käydä tästä vähän keskustelua.

  1. Teemu Öhman sanoo:

   Kieltämättä villi ja kiehtova ajatus. Tähän kyllä tarvitsisit keskustelukumppaniksi sekä todella isojen törmäysten mallintajan että ratadynamiikan mallintajan. Mutta minä nyt tässä flunssan entisestään sumentamana maallikkona yritän heitellä muutamia koekapuloita tuonne rattaisiin.

   Silmäilin juuri päivä–pari sitten jotain juttua, jossa syynättiin keveiden isotooppien suhteita, en nyt muista mitä. Pointti oli kuitenkin se, että havaittu ero Maan ja Venuksen suhteissa selittyisi nimenomaan sillä, että Maalla oli Kuun synnyttänyt törmäys, Venuksella ei. Juttu tosin oli VExiä ja Akatsukia edeltävältä ajalta, joten tämän nykytilanne pitäisi tarkistaa, koska jos isotooppisuhteita ei saa pelaamaan, menee homma todella hankalaksi. (Silmäily ei paljastanut, millä ilveellä he sitten olisivat Venuksen kääntäneet, jos törmäys ei kerran sopinut.)

   Sen perusteella, mitä tässä vuosikymmenten varrella olen lueskellut ja katsellut todella isojen törmäysten simulaatioita, tuo kuvaamasi tilanne vaikuttaa näppituntumalta erittäin vaikealta. Kun Merkurius on törmäävä kappale, millä ilveellä estät sen ytimen valumisen Venuksen ytimeen? No, ehkä homma toimii erittäin loivalla törmäyksellä, mutta silloin taas tuntuu äkkiseltään kovin hankalalta saada niin paljon energiaa siirtymään, että Venus törmäyksen vaikutuksesta kiepsahtaisi ylösalaisin.

   Tällä hetkellä Venuksen ydin lienee halkaisijaltaan noin 1,5-kertainen Merkuriuksen ytimen halkaisijaan. Onko hypoteesissa ideana, että proto-Merkurius olisi ollut vaipan ja ytimen kokosuhteeltaan jotakuinkin ”normaali”? Jos, niin proto-Merkurius oli todellakin iso kappale. Näin ollen vaippa-ainesta oli myös rutosti. Mikä sen kohtalo oli? Yhdistyi Venukseen, vai muodosti kuun jonka dynamiikkaflipperi sitten jotenkin sopivasti nakkasi mäkeen? No, dynamiikkapeleillä saa kaiken aina hävitettyä ja niin tietysti pitääkin, oli Venuksen ja Merkuriuksen syntymalli sitten mikä hyvänsä, koska jonnekin se Merkuriuksen vaippa joka tapauksessa pitää siivota (samoin kuin Venuksen kääntäneen törmäyksen synnyttämä heittele, jos siis perinteisesti kahdella eri törmäyksellä ajatellaan).

   Ja joo, voisin kuvitella, että dynaamikot joutuvat useammankin kerran raapimaan päätään, että saavat Merkuriuksen radan sitten tuon törmäyksen jälkeen siirrettyä nykypaikalleen. Tai no, varmasti senkin saa muljautettua jollain Nizzan mallin / Grand Tackin versiolla, mutta eri asia sitten on, kuinka epätodennäköinen sellainen tapahtuma on.

   Vaan siis tosiaankin mielenkiintoinen idea, mutta ihan näin vähällä minusta ei saa tuon kannattajaa. Voisin kyllä helposti kuvitella, että tuollaisen selvittelyyn saisi jonkun törmäys- ja jonkun dynamiikkamallintajan puhuttua mukaan. Kyllä ne paljon pöllömpiäkin ideoita mallintelee.

   1. Merkuriuksen massa on 6.8 prosenttia Venuksesta. Jos proto-Merkuriuksen ytimen osuus oli 33% kuten Maalla, poistunut vaipan massa oli luokkaa 8.4 prosenttia nyky-Venuksesta, eli aika vähän.

    Venuksen ytimen massaosuuden arviohaarukka on laaja, eräässä lähteessä 23-36 prosenttia. Tuon haarukan keskiarvo (geometrinen tai aritmeettinen) on noin 29 prosenttia, eli jonkin verran Maan arvoa (33 %) pienempi. Näiden lukujen valossa ajatus että Merkuriuksen puuttuva vaipan osuus olisi osa nykyistä Venusta ei näytä mahdottomalta, vaan jopa helpottaisi selittämään miksi Venuksen ytimen osuus planeetan massasta näyttäisi todennäköisesti olevan nykyisellään jonkin erran pienempi kuin Maalla.

    1. Teemu Öhman sanoo:

     Ajatus siis on, että törmäyksessä jollain mekanismilla Merkuriuksen vaippa siirtyy Venuksen vaippaan? Planeettakokoluokan törmäyksissä kyllä tapahtuu kaikenlaista kummallista ja parametrien sopivalla valinnalla pääsee pitkälle, enkä myöskään alkuunkaan väitä olevani sen (jos minkään muunkaan) asiantuntija, mutta kyllä tuo vaan tuntuu törmäysmekaniikan kannalta todella oudolta.

     1. Kyllä, tuo on ajatus (paitsi ei tietysti ihan koko vaippa, kun 1/4 nyky-Merkuriuksen massasta on vaippaa edelleen). Perustelu olisi siis ytimen suurempi tiheys, jolloin se tunkeutuu helpommin vähemmän tiheän vaipan läpi. Ajankohtaista esimerkkiä käyttääkseni, vähän kuin uraaniluoti tunkeutuu teräspanssarin läpi väitetysti melko hyvin.

     2. Teemu Öhman sanoo:

      Juuri niin, se ydin puskee vaipan läpi. Se minua tässä ihmetyttääkin, eli millä estät Merkuriuksen ja Venuksen ytimiä yhdistymästä? Kun normaalisti – jos tuota ilmausta voi ylipäätään käyttää – ytimet yhtyvät ja roippeiksi kiertämään jää vaippamateriaalia. Kuun vähäinen rautapitoisuus oli pitkään ongelma, kunnes Theiasta saatiin pelastus. Rauta meni Maan ytimeen ja vaippojen heitteleistä syntyi Kuu. Nyt sitä rautaa kuitenkin on Merkuriuksessa aika isonlainen möykky vielä jäljellä.

 3. Ajattelin sivuosumaa. Ehkä törmäysnopeus oli myös suurempi kuin Maan tapauksessa. Mitä lähempänä Aurinkoa ollaan, sitä suurempia ovat ratanopeudet.

  Ytimen täytyy menettää riittävästi nopeutta jotta se ei karkaa systeemistä, mutta ei niin paljon ettei se jää planeettaan kiinni. Lisäksi sen täytyy uloslentämisen jälkeen heti ensi kierroksella vaihtaa sopivasti liikemäärää vaipan riekaleiden kanssa, koska kahden kappaleen ongelmassa se putoaisi takaisin jollei lennä pakoradalle.

  Vaipan riekaleita on voinut jäädä kiertämään Venusta ja niistä on ehkä muodostunut pienempi kuu tai kuita, mutta raskain kuu eli ”Merkurius” on siivonnut pienemmät kappaleet pois ennemmin tai myöhemmin. Pois siivoamisella tarkoitan kolmea kohtaloa eli putoamista Venukseen tai ”Merkuriukseen” tai sinkoutumista ulos. Kuten Maankin Kuu tekee ennen pitkää satelliiteille.

  Ilman simulaatioita en uskalla tai osaa arvioida skenaarion todennäköisyyttä. Arvelisin että skenaario on periaatteessa mahdollinen, mutta kysymys on millä todennäköisyydellä. Parametriavaruus on aika moniulotteinen.

  1. Teemu Öhman sanoo:

   No juu, tuo on sitten se vaihtoehto jota tarjosin ekassa(?) vastauksessani. Kuten silloinkin sanoin, tuollaisessa hipaisussa minua eniten arveluttaa se, kuinka tehokas tuollainen on kiepauttamaan Venuksen pyörimään ylösalaisin.

   1. Ajattelin että pyörimisasia hoituu ”merkuriuksen” etääntyessä, kun vuorovesivoima hidastaa molempien pyörimistä ja lopulta lukitsee ne synkroniseksi. Retrogradinen lopputulos saadaan kaiketi, jos törmäys tapahtui niin että ”merkurius” meni retrogradiselle radalle. Silloin ei ole väliä mikä Venuksen pyörimistila oli välittömästi törmäyksen jälkeen.

   2. Sori, edellinen kommenttini taisi mennä metsään. Jos kuu kiertää planeettaa eri suuntaan kuin planeetta pyörii, silloin taitaa olla niin että vuorovesivoima ei karkuuta kuuta kauemmas vaan päinvastoin vetää lähemmäksi, koska planeetassa ei ole senmerkkistä pyörimismäärää joka karkuuttaisi kuuta kauemmas. Rehellisesti sanoen en ole vielä juurikaan miettinyt miksi Venus pyörii retrogradisesti. Yritän ymmärtää tässä vaiheessa vain, miksi se pyörii hitaasti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Ceres – soodaa, suolaa ja salmiakkia

1.3.2023 klo 07.27, kirjoittaja
Kategoriat: asteroidit , Aurinkokunta , Ceres , Kryovulkanismi , Vesi

Ceres on Marsin ja Jupiterin kiertoratojen välissä olevan asteroidivyöhykkeen suurin kappale. Läpimitaltaan se on noin 940 km ja massaltaan se on yksin vastuussa yli kolmanneksesta koko asteroidivyöhykkeen massasta. Se on myös ensimmäinen, uudenvuodenpäivänä vuonna 1801 löydetty asteroidi. Myöhemmin 1800-luvun alkupuolella löydettyjen asteroidien tapaan sitä pidettiin pitkään planeettana. Planeettageologien silmissä se on sellainen nykyisinkin.

Aurinkokuntauutisia vähänkään pidempään seuranneet muistavat varmasti Dawn-luotaimen lähestymisen kohti Cerestä talvella 2015. Jo vuonna 2003 Hubble-avaruusteleskoopilla löydetty kirkas täplä muuttui Dawnin kuvissa alieniauton ajovaloiksi. Lopulta Dawnin asetuttua Cereksen kiertoradalle ”ajovalot” paljastuivat koko Cereksen kirkkaimmiksi kohdiksi. Ne kuuluvat edelleen Cereksen kiinnostavimpiin pinnanmuotoihin.

Hubble-avaruusteleskoopin kuvia Cereksestä vuodelta 2003. Nämä olivat tarkimmat kuvat Cereksestä ennen Dawnia. Kuva: NASA / STScI.
Halkaisijaltaan 92-kilometrisen Occator-kraatterin sisällä olevat ”ajovalot” siinä vaiheessa, kun niistä alkoi jo erottua yksityiskohtia. Vasen kirkas täplä on Cerealia Facula, oikea Vinalia Faculae. Kuvassa näkyy hyvin myös se, että Cereksen pinnan kirkkaus- ja värivaihtelut ovat poikkeuksellisen vähäisiä. Kuva: NASA / JPL / Dawn.

Kun Dawnin toiminta syksyllä 2018 päättyi luotaimen syöksyyn Cereksen pinnalle, on Ceres-uutisiakin ymmärrettävästi näkynyt tiedotusvälineissä harvemmin. Kuten luotainlennoilla yleensäkin käy, monet kiinnostavat kysymykset Cereksen geologiasta jäivät Dawnin toiminta-aikana vielä tarkempaa  vastausta vaille. Keskeisimpiä näistä ovat kysymykset siitä, onko Ceres tällä hetkellä geologisesti aktiivinen ja vellooko sen syvyyksissä vielä meri.

Tutkijoilla on nyt ollut jokunen vuosi aikaa pureutua kaikkeen Dawnin tuottamaan tutkimusaineistoon, joten jonkinlaisia välitilinpäätöksiä alkaa olla tarjolla. Viime kesänä aiheesta ilmestyikin kokoomateos Vesta and Ceres – Insights from the Dawn Mission for the Origin of the Solar System. Se tarjoaa ajantasaisen kokonaiskuvan Cereksen geologiasta. Muutaman viikon päästä eli 21.3.2023 koittavan Cereksen opposition kunniaksi nyt onkin sopiva hetki tarkastella pintapuolisesti, mitkä tällä hetkellä ovat tutkijoiden konsensusnäkemykset eräistä keskeisistä Cerestä koskevista kysymyksistä.

Cereksen koostumus ja alkuperä

Asteroidivyöhykkeen kappaleita on totuttu pitämään epämääräisinä kivenmurikoina, joukossaan jonkun verran rautaa. Ceres on porukan tunnetuin kummajainen, sillä se on varsin vetinen paikka: sen massasta noin puolet on kiveä, puolet taas vettä ja muita helposti haihtuvia aineita. Ceres ei kuitenkaan ole täysin yksin, sillä asteroidivyöhykkeen ”neljästä suuresta” pienin, Hygiea, lienee perheineen kutakuinkin Cereksen kaltainen jäästä ja kivestä muodostunut kappale. Parhaat vertailukohdat niille lienevätkin Saturnuksen kuut, eivät suinkaan muut asteroidit.

Jossain Saturnuksen kiertoradan tienoilla tai vielä kauempana Kuiperin–Edgeworthin vyöhykkeellä Cereksenkin arvellaan aikoinaan syntyneen. Tämän puolesta puhuu esimerkiksi se, että vaikkei vesijää täysin mahdoton kääpiöplaneetan rakennusaine asteroidivyöhykkeellä olekaan, ammoniakki (NH3) sitä vastoin on. Vasta suunnilleen Saturnuksen radan tienoilla ammoniakkijää on avaruuden oloissa pysyvä yhdiste, joten vasta siellä se on voinut olla osa sitä jää- ja kivipölyä, josta Ceres syntyi.

Ceres on voinut päätyä syntysijoiltaan asteroidivyöhykkeelle aurinkokunnan nuoruudessa, kun jättiläisplaneetat tietokonemallien mukaan kuljeskelivat välillä lähemmäksi Aurinkoa ja takaisin. Toisaalta sekin on mahdollista, että jättiläisplaneettojen vaelluksen seurauksena asteroidivyöhykkeelle päätyi valmiin Cereksen sijasta ammoniakkipitoista jäätä. Yhdessä kivisemmän aineksen kanssa se sitten muodosti Cereksen. Riippumatta siitä, missä Ceres syntyi, ammoniakki siis ei kuitenkaan ole alkujaan asteroidivyöhykkeeltä peräisin.

Cereksen ammoniakista puhuttaessa on syytä myös huomata, että puhtaan ammoniakin sijasta Cereksessä tapaa nykyisin yleensä ammoniakin suoloja, mm.  ammoniumkloridia (NH4Cl). Iso osa suomalaisista siis viihtyisi Cereksellä mainiosti, ammoniumkloridi kun tunnetaan paremmin salmiakkina. Salmiakkia löytyi täydellä varmuudella Occator-kraatterissa sijaitsevasta Cerealia Faculasta, joka on ”ajovaloista” se kirkkaampi ja samalla Cereksen kirkkain kohta. Cerealia Faculassa, kuten Cereksessa muutenkin, on tosin natriumkarbonaattia eli soodaa huomattavasti enemmän kuin salmiakkia. Jos tohtii, kotona voi siis helposti kokeilla miltä Cereksen pinta maistuisi. Reseptiin ei tarvita kuin reilusti soodaa, hieman salmiakkia ja hyppysellinen ruokasuolaa. Autenttisemman suutuntuman vuoksi mukaan voi lisätä hieman savea, sillä salmiakin lisäksi ammoniakkia on Cereksen pinnalla hyvin yleisissä savimineraaleissa.

Syntyipä Ceres sitten asteroidivyöhykkeellä tai Saturnuksen takana, sen jäiset komponentit sulivat syntyprosessin kuumuudessa. Sen myötä Ceres differentioitui, eli raskaammat ainekset vajosivat syvälle ja kevyet nousivat pintaan. Niinpä Cerekselle syntyi kivisestä aineksesta koostuva vaippa ja keskimäärin ehkäpä noin 40 km paksu jäiden, suolojen, orgaanisten yhdisteiden ja osin myös kiviaineksen muodostama kuori. Myöskään pienen metallisen ytimen olemassaoloa ei voida sulkea pois.

Cereksen kuoren ja vaipan välissä on arveltu olleen – tai jopa edelleen olevan – kymmeniä kilometrejä syvä globaali meri. Merivesi oli melkoisen suolaista ja sen seassa oletetaan olleen runsaasti hienoainesta eli käytännössä savimineraaleja ja muita verkkosilikaatteja. Globaalin meren olemassaolo vielä nykyään ei ole todennäköistä, mutta vesitaskuja voi hyvin olla edelleen siellä täällä. Tällainen olisi aivan hyväksyttävää käytöstä vaikkapa Jupiterin tai Saturnuksen kuiden joukossa, jossa jättiläisplaneetan ja muiden suurten kuiden vetovoiman vuoksi vuorovesienergiaa olisi tarjolla sisäisiä prosesseja pyörittämään. Cereksellä tällaista voimalaitosta ei kuitenkaan ole, joten on mysteeri, kuinka se on saanut sisuksensa pysymään lämpöisenä.

Onko Ceres aktiivinen?

Vuonna 2014, kun Dawn oli vielä matkalla kohti Cerestä, Euroopan avaruusjärjestön Herschel-satelliitin infrapunamittauksiin pureutuneet tutkijat ilmoittivat havainneensa Cereksestä purkautuvaa vettä. He paikansivat vesipurkaukset tummempiin alueisiin lähellä Cereksen päiväntasaajaa. Suoraviivaisimman selityksen mukaan vesijää sublimoitui auringonvalon vaikutuksesta suoraan kiinteästä aineesta kaasuksi. Toinen vaihtoehto oli kryovulkanismi.

Dawn ei kuitenkaan nähnyt merkkejä käynnissä olevista purkauksista. Puhdasta vesijäätä se kyllä havaitsi siellä täällä etenkin pohjoisen pallonpuoliskon pinnalla, mutta yleistä se ei ole. Herschelin tulokset ovatkin sittemmin saaneet kritiikkiäkin osakseen. Ainakaan sellaisia määriä vettä kuin Herschel-tutkijat raportoivat – 6 kg sekunnissa – ei Cereksestä kaikesta päätellen purkaudu.

Herschelin mittausten tulkinnat eivät kuitenkaan olleet yksiselitteisesti väärin. Lämmön lisäksi nimittäin myös Auringon hiukkaspommitus kykenee irrottamaan vettä Cereksen pinnasta. Dawnin kiertäessä Cerestä Aurinko ei kuitenkaan ollut yhteistyöhaluinen: se ei röyhtäissyt suuria koronan massapurkauksia Cereksen suuntaan, joten asiaa ei päästy tutkimaan. Lopullista varmuutta Cereksen pinnalta avaruuteen karkaavasta vedestä ei siis ole.

Nelisen kilometriä korkea ja noin 21 × 13 km:n läpimittainen tasalakinen Ahuna Mons on Cereksen vuorista kuuluisin ja näyttävin. Se on tulkittu kryovulkaaniseksi vuoreksi, joka syntyi jäykkäliikkeisen, runsaasti suoloja ja karbonaatteja sisältäneen litkun purkautuessa. Ahuna Mons vei ymmärrettävästi suurimman huomion, mutta Cereksen pinnalla on havaittu kymmenkunta muutakin vuorta ja tönkyrää, jotka on tulkittu synnyltään kryovulkaanisiksi. Ahuna Mons on niistä nuorin, alle 210 ± 30 miljoonaa vuotta. Muut ovat vanhempia ja siksi kuluneempia ja lätsähtäneempia. Erityisen kiintoisaa on, että lähes kaikki kuitenkin esiintyvät suunnilleen samalla alueella Ahuna Monsin pohjois- ja itäpuolilla. Syytä tähän ei tiedetä. Järkevältä kuitenkin tuntuisi, että syystä tai toisesta tällä alueella Cereksen valtamerestä on vielä jäljellä sulana pysynyt meri, tai että veden on ainakin helpompi purkautua pinnalle kuin muualla.

Kryovulkanismin synnyttämän neljä kilometriä korkean Ahuna Monsin halkaisija on noin 21 × 13 km. Oikea alakuva kuvaa natriumkarbonaatin eli soodan esiintymisalueita. Kuva: NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA / ASI / INA.

Vaikka Ceres ei juuri nyt aktiivisesti vettä heittäisikään, on sen pinnalla selviä merkkejä Ahuna Monsiakin merkittävästi nuoremmasta geologisesta toiminnasta. Cerealia Faculan keskellä sijaitsevassa Cerealia Tholus -nyppylässä havaittu hydrohaliitti eli vesipitoinen ruokasuola (NaCl ∙ 2H2O) säilyy pinnalla korkeintaan pari tuhatta vuotta. Koska sitä pinnalla kuitenkin selvästi on, täytyy sitä nousta pinnan alta lisää.

Vaaleana näkyvä alue on Cerealia Facula ja sen keskellä Occator-kraatterin laakeassa keskuskuopassa kohoaa Cerealia Tholus. Eniten hydrohaliittia sisältävät alueet erottuvat väärävärikuvassa punertavina. Kuva: NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA / Nico Schmedemann, Guni Thangjam & Andreas Nathues / Dawn Framing Camera Team.

Cerealia Faculan lisäksi vähäisempiä suolaesiintymiä havaittiin Cereksen pinnalta satoja. Suolan saaminen pinnalle ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Suolaliuosten pitäisi raskaampina painua hiljalleen jäätyvän meren pohjalle eikä suinkaan kohota pinnalle. Suolan on mahdollista konsentroitua kraattereissa esiintyvään törmäyssulaan ja törmäykset voivat myös paljastaa vanhoja suolakerrostumia. Ongelma tietenkin on, että vaaditulla parin tuhannen vuoden aikajänteellä ei tarvittavia suuria tärmäyksiä tapahdu. Tuoreen suolan pintaan saamiseksi ei siis vain tunnu olevan mitään muuta mahdollista mekanismia kuin jonkinlainen kryovulkaaninen toiminta. Ainakaan törmäykset eivät havaintoja voi selittää.1

Cereksen kirkkaimmat läiskät eivät kuitenkaan suurimmalta osaltaan ole hydrohaliittia vaan soodaa ja salmiakkia. Unohdetaan siis suolakriteeri hetkeksi. Siltikin geologisessa mielessä nuori aktiivisuus vaikuttaa väistämättömältä. Cerealia ja sen kyljessä  sijaitseva pienempi Pasola Facula nimittäin syntyivät noin 8 miljoonaa vuotta sitten ja vähäisempi pinnan uusiutuminen tapahtui noin miljoona vuotta sitten. ”Ajovalojen” himmeämpi, itäisempi lamppu, Vinalia Faculae, syntyi puolestaan noin kolme miljoonaa vuotta sitten. Jos jokin prosessi geologinen oli toiminnassa vain 1–3 miljoonaa vuotta sitten, on se sitä todennäköisesti tänäkin päivänä. Occator-kraatterin ikä on noin 22 miljoonaa vuotta, eikä ole uskottavaa, että sen synnyn aiheuttama lämpö olisi riittänyt kierrättämään sooda- ja suolalitkuja vielä aivan vastikään, vaikka se alkujaan saattoikin olla tekijä, joka aikaansai suolojen konsentroitumisen juuri Occatorin kohdalle. Geologisessa mielessä hyvin tuoreeseen kryovulkanismiin päädytään siis myös tätä kautta.

Vinalia Faculae vain 34 km:n korkeudelta kuvattuna. Kuva: NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA / PSI.

Juling on 20-kilometrinen kraatteri Cereksen eteläisellä pallonpuoliskolla. Sen pohjalla on näyttäviä maanvyörykerrostumia. Kraatterin pohjoisreunalta, josta massiivisin vyöry sai alkunsa, havaittiin vesijäätä. Tämä ei ollut erityisen ihmeellistä, sillä Cereksen vyöryjen oletettiinkin esiintyvän paikoissa, joissa kuoressa on hieman tavallista runsaammin vesijäätä. Yllättävää kuitenkin oli, että vesijääalueen havaittiin kasvavan puolen vuoden aikana parin neliökilometrin verran. Tämä tulkittiin todisteeksi veden vuodenaikaiskierrosta. Keväällä ja kesällä jää siis sublimoituu härmistyäkseen syyskylmien myötä. Tämä voi liittyä Herschel-tutkijoiden raportoimiin vesipurkauksiin, mutta toisaalta veden kierron ei välttämättä tarvitse olla laaja-alaista vaan se voi tapahtua vain hyvin paikallisesti vyöryn ja varjoisan kraatterin reunan välillä. Joka tapauksessa tämä on selkein esimerkki siitä, että Cereksen pinta on aktiivisten geologisten prosessien myötä alituisessa muutoksessa.

Vasemmassa kuvassa Juling-kraatterin jyrkkä pohjoisreuna ja siitä kohti kraatterin pohjaa lähtevä vyöry, oikeassa kuvassa infrapunaspektrit. Vesijäälle tunnusomaiset absorptioviivat 1,25:n 1,5:n ja 2,0:n µm:n kohdalla erottuvat selkeästi spektreissä 3 ja 4. Kuva: A. Raponi et al., 2018. Variations in the amount of water ice on Ceres’ surface suggest a seasonal water cycle. Science Advances 4:eaao3757 / CC BY-NC 4.0.

Geologisesti elossa, entä biologisesti?

Ceres siis kaikesta päätellen on geologisesti elävä (kääpiö)planeetta ja sen jäisen kuoren alla lienee ainakin paikoitellen sulaa suolaista vettä. Ammoniakin myötä myös typpeä on runsain mitoin tarjolla. Hiiltä Cereksellä riittää – edelleen pähkäillään, onko Ceres lähisukua eräille hiilikondriittimeteoriiteille vai ei. Tällä hetkellä tosin ei ole tarkkaa käsitystä siitä, paljonko Cereksen hiilestä on karbonaateissa ja paljonko elämän kannalta kiinnostavammissa orgaanisissa yhdisteissä. Orgaanisia yhdisteitä pinnalla paikka paikoin joka tapauksessa on. Erityisen kiinnostava on noin tuhannen neliökilometrin alue Ernutet-kraatterin lähistöllä. Alueen orgaaniset aineet on tulkittu alifaattisiksi, siis vailla bentseenirengasta oleviksi hiiliyhdisteiksi. Ne voivat olla peräisin hiilikondriittisesta asteroidista tai komeetasta. Mielenkiintoisimmassa ja täysin mahdollisessa tapauksessa ne voivat olla Cereksen sisäsyntyisten prosessien tuottamia.

Vesi, suolat, typpi ja orgaaniset yhdisteet kattavat aika ison osan elämän edellytyksistä. Sen perusteella, mitä Cereksestä sekä elämän synnystä ja ylläpitämisestä tiedetään, voidaan Cerestä perustellusti pitää astrobiologian näkökulmasta aurinkokunnan kiinnostavimpien joukkoon kuuluvana kappaleena. Niinpä jo vuosina 2019–20 NASAn tutkijat alkoivat selvitellä mahdollisuuksia lähettää uusi luotain tutkimaan Cereksen potentiaalia elämän tyyssijana. Esillä oli eri vaihteohtoja, eli kiertolainen, laskeutuja, mönkijä tai hyppijä ja näytteenhakulento. Tulos oli, että parhaiten vastinetta rahoille saataisiin lähettämällä alus hakemaan näytteitä Vinalia Faculan ympäristöstä niin vaaleilta kuin tummiltakin alueilta.

Haaveista ja suunnitelmista huolimatta minkäänlaisia konkretiaa ei Cerekselle paluun osalta ole. Se ei kuitenkaan muuta mihinkään sitä, että kun parin–kolmen viikon päästä kiikarin ja tähtikartan kanssa varustautuneena suuntaan katseeni Leijonan takalistosta Bereniken hiuksiin päin ja pääsen taas katselemaan Cerestä, mieleeni väkisinkin kumpuaa ajatus: Voisiko tuohon pieneen pisteeseen kätkeytyä elämää?


1Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että tämä on omaa päättelyäni enkä ole vastaavaa koskaan mistään lukenut. Logiikka kuitenkin vaikuttaa aika kiistattomalta. En tosin erehdy väittämään, että olisin varsinainen Cereksen tai kryovulkanismin sen paremmin kuin logiikankaan asiantuntija.

5 kommenttia “Ceres – soodaa, suolaa ja salmiakkia

 1. Ceres on myös mahdollinen ihmiskunnan tuleva koti, kuten esitin pari vuotta sitten (https://arxiv.org/abs/2011.07487). Cereksen edut ovat typen saatavuus asumusten ilmakehiä varten ja sopiva koko, eli pakonopeus on riittävän pieni jotta materiaalin nostaminen kiertoradalle on halpaa, ja toisaalta kappale on riittävän suuri jotta materiaalia riittää pitkään. Ajatus on siis rakentaa suuri satelliitti Cerestä kiertävälle radalle, jonka pyörivissä asuinsylintereissä on maankaltainen keinopainovoima ja jota voidaan laajentaa lähes loputtomasti jopa Maan pinta-alaa suuremmaksi.

  1. Teemu Öhman sanoo:

   Lukaisin tuon artikkelisi läpi, mielenkiintoinen ja ansiokkaasti mietitty juttu. Yksi asia, mikä näin geologin silmiin pisti, oli rakenntamiseen tarvittavien raaka-aineiden saatavuuden vähäinen analyysi. Sori jos missasin sen, mutta huomasin lähinnä vain raudan mainittuna. Toki siinä vaiheessa, kun tuollaista megasatelliittia rakennetaan, voidaan olettaa kaiken muun tekniikan ohella myös kaivos- ja rikastustekniikan kehittyneen huimasti. Teräkseen kuitenkin tarvitaan muutakin kuin rautaa, ja ainakin lyhytnäköisesti ajatellen voisi kuvitella tuolloin vielä jollain lailla meikäläistä elektroniikkaa muistuttavia sähkövärkkejäkin tarvittavan. Vallankin jos Cereksen differentioituminen on edennyt siihen pisteeseen, että sillä on metallinen ydin, on kuoressa oletettavasti metalleja hyvin niukasti. Vaipassa toki on enemmän, mutta sinne päästäkseen pitäisi päästä ensin 40-60 km paksun kuoren ja mahdollisesti välissä olevan meren läpi. Eli jos ja kun tuon ajattelee olevan omillaan toimeen tuleva systeemi, olisi kiva nähdä jonkunlaisia arvioita siitä, miten saadaan metallit riittämään esimerkiksi Maan asuinpinta-alaa vastaavaan rakennelmaan.

 2. Kun rakennetaan keinopainovoimaan, suunnittelu voidaan tehdä niin että materiaalilta kysytään lähinnä vetolujuutta mutta ei puristuslujuutta. Tämä on etu verrattuna planeetan pinnalla tapahtuvaan rakentamiseen. On olemassa hyvin vetolujia teräslaatuja, kuten pianolanka ASTM A228, joka on lähes 99% rautaa ja loput hiiltä, mangaania ja piitä. Hiiltä siellä on, piitäkin varmaan kun kvartsia tuppaa olemaan kaikkialla, ja mangaania luulisi esiintyvän raudan kylkiäisenä. Usein on myös niin että seosaineita voidaan tarvittaessa korvata toisilla.

  Referenssin 13 mukaan Cereksen pinnassa on niinkin paljon kuin 13-17% rautaa. Se perustuu Dawn-orbiterin gamma- ja neutroni-instrumenttiin, luulisi sen olevan jokseenkin robusti mittaus.

  Sähköjohtoihin tarvitaan mielellään kuparia tai alumiinia. Kupari saattaa olla harvinainen, alumiinia meteoriiteissa on tyypillisesti ehkä noin 1%. Jos kumpaakin on liian vähän, magnesiumia varmaan löytyy, kun se on meteoriiteissa yleensä runsas. Monia muitakin metalleja voi käyttää johtimina.

  Mikrosirut olisivat varmaan tuontitavaraa Maasta varsin pitkään. Ne ovat kevyempiä kuin ihmiset. Muoveja voi valmistaa, kun ensin saadaan tehdas joka tekee etyleeniä hiilestä ja vedystä. Piirilevyt ovat lasikuitua, eli muovia ja kiveä.

  Ceres-laskeutuja tarvittaisiin, jotta saataisiin alkuainekoostumus selville varmasti. Tai itse asiassa olisi hyvä olla näytteenhakulento, koska silloin saataisiin selville myös se miten pintamateriaalin mahdollisen toksisuuden voisi poistaa. Ionipropulsiota käyttämällä näytteenhaku ei olisi välttämättä kauhean vaikea. Laskeutuminen ja nousu pinnalta olisi helpompia kuin Marsissa, ja sieltäkin ollaan näytteenhakua tekemässä.

  1. Teemu Öhman sanoo:

   Tuo ”kvartsia tuppaa olemaan kaikkialla” ei maapallon ulkopuolella alkuunkaan päde, sillä aurinkokunnan mittakaavassa kvartsi on hyvinkin harvinainen mineraali. Kenties tarkoitat silikaattimineraaleja ylipäätään, ja niitähän toki Cereksessäkin piisaa.

   Tarkistin huvikseni mainitsemiesi metallien (paitsi Fe, koska siitä on Dawnin mittaus) pitoisuuksia CI- ja CM-tyypin hiilikondriiteissa suht tuoreesta lähteestä (Braukmüller et al. 2018, GCA). CI- ja CM-meteoriittejahan yleensä pidetään parhaina labraan tällä hetkellä saatavina vertailukohtina Cerekselle. Arvot ppm:nä silmämääräisen keskiarvon mukaan seitsemän meteoriitin pohjalta:

   Mn 1900
   Cu 140
   Al 10 000 (=1 %)
   Mg 112 000

   Eli kyllä kuparia (ja muita vastaavia) saa kaivaa Cereksestä ihan tosissaan. Jollei tuossa vaiheessa, kun siirtokuntaa rakennetaan, ole luovuttu avolouhoksista ja siirrytty kokonaan pinnan alle, on asukkailla yksi psykologisten ongelmien lähde lisää, sillä aika karuun kuntoonhan Ceres menee. Muutenkaan se ei monotonisen kivihiilenmustan värimaailmansa takia pidemmän päälle välttämättä kaikkein inspiroivin mahdollinen maisema ole, ja jos se vielä on yhtä isoa avolouhosaluetta, niin eipä paljon hymyilytä.

   1. Joo, tarkoitin silikaatteja ylipäätään, eli piin ja hapen yhdisteitä. Kiitos tarkennuksesta.

    Mangaania näyttäisi olevan riittävästi, koska 1900 ppm on 1-1.5 prosenttia raudasta jota oli 13-17%, eli 2-3 kertaa enemmän kuin pianolangan seosaineeksi tarvittu joka oli noin puoli prosenttia raudasta. Alumiinia näyttää olevan riittävästi johtimiin, kupari riittää ehkä vain osaan niistä.

    Megasatelliitin massasta (paperini taulukko 2) 94% on säteilysuojaa ja maaperää, 5% on rakennemateriaalia eli pääosin terästä (pianolankaa), ja loput 1% on pääosin ilmaa. Tuossa yhdessä prosentissa ovat mukana myös kaikki tekniset osat kuten johtimet, lasit jne. Koska säteilysuojan ja maaperän koostumus on joustava, ajatus on että mitään kuonaa ei jää pinnalle, vaan kaikki kelpaa, eli materiaalia nostetaan kiertoradalle siinä järjestyksessä kuin se pinnalla on. Materiaalista erotetaan kiertoradalla tarvittava rauta, typpi, happi, vesi jne. Jäännös määritellään säteilysuojaksi ja maaperäksi, ja ne jäävät kiertoradalle osaksi megasatelliittia.

    Kun pinnasta poistetaan ainetta eikä ole väliä mistä sitä otetaan, pinnan ulkonäkö voidaan tehdä sellaiseksi kuin halutaan, samoin kuin kuvanveistäjä voi päättää mikä patsas marmorilohkareen sisältä ilmestyy. Esimerkiksi pinta voidaan maisemoida entisen kaltaiseksi meteoriittikraattereineen, jos niin halutaan esteettisistä syistä tehdä.

    Megasatelliitin rata on korkealla (50,000-100,000 km), jotta sen rakennetta rasittava vuorovesivoima minimoituu. Sieltä katsoen Ceres näyttää 1-2 kertaa isommalta kuin Kuu, eli pinnan yksityiskohdat eivät näy ellei kiikaroi. Joka tapauksessa psykologisesti asukkaiden kokema ympäristö ei ole niinkään Ceres, vaan se auringon valaisema lähiluonto, mikä asuinsylinterien sisällä on. Valon intensiteetti on säädetty maankaltaiseksi optisin menetelmin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *