Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Julkaisuja

Tälle sivulle on koottu tietoa Syvä taivas -ryhmän nykyisistä ja entisistä julkaisukanavista. Yksittäisiä artikkeleita ja muuta erillistä julkaisuaineistoa on koottu Oheismateriaalia-sivulle.

Tähdet ja avaruus -lehden Syvä taivas -palsta

Syvän taivaan havaitsemista ja havaintokohteita ja havaitsijoita on jo 30 vuoden ajan esitelty Tähdet ja avaruus -lehden Syvä taivas -palstalla. Vaikka artikkelien kirjoitusasu on ollut yleistajuinen, mukana on silloin tälloin ollut tekstejä myös hieman pidemmälle ehtineille harrastajille soveltuvista aiheista tai jostakin kuriositeetista. Mukana on aina ollut aihetta sivuavia havaintopiirroksia tai valokuvia.

Syvä taivas -palstan toimittajana aloitti jaoston perustaja Risto Heikkilä. Vuodesta 2008 alkaen Jaakko Saloranta alkoi vuorotella hänen kanssaan. Neljä vuotta myöhemmin Risto ilmoitti siirtyvänsä eläkkeelle palstan toimituksesta. Samalla käynnistyi laajempi palstaan liittyvä uudistustyö, jonka myötä myös syvän taivaan valokuvausta koskevien artikkelien määrä lisääntyi. Tekstit myös toisinaan sivuavat muiden harrastusryhmien toimialoja, ja palsta toimiikin jatkossa enemmän omana kokonaisuutenaan erillään Syvä taivas -ryhmästä.

Ursa Minorin Linnunrata -palsta

Syvä taivas -jaosto aloitti heti perustamisensa jälkeen julkaisutoiminnan Ursan jaostojen tiedotuslehdessä Ursa Minorissa. Lehti ilmestyi joka toinen kuukausi ja sisälsi havaintoraportteja, havaintovinkkejä, piirroksia ja joskus valokuviakin. Siirryttäessä 2000-luvulle tekstien painopiste alkoi siirtyä havaintokatsauksista teemakohtaisiin artikkeleihin, joiden aiheina olivat mm. tietyt havaintokohteet ja -menetelmät. Koko ilmestymishistoriansa ajan palsta tunnettiin nimellä Linnunrata, ja päävastuu sen sisällöntuotannosta oli joko jaostonvetäjällä tai jaoston erikseen nimeämillä toimittajilla. Ursa Minorin loppuaikojen numerot ovat vapaasti saatavilla Ursan wikissä.

Zeniitti

Osana Ursan tiedotustoiminnan uudistusta Ursa Minor -lehden ja siten myös Linnunrata-palstan ilmestyminen päättyi vuoden 2013 lopussa ja sen korvaajaksi kehitettiin sähköinen jaostojulkaisu Zeniitti, joka aloitti toimintansa vuonna 2014. Monipuolisesti tähtiharrastuksen eri osa-alueita kattavaa Zeniittiä pääsee selaamaan osoitteesta https://www.ursa.fi/blogi/zeniitti/.

EDL

Equatorial Dust Lane eli EDL oli Syvä taivas -jaoston lehti, joka sai alkunsa vuonna 1992. Lehti ilmestyi kahdesti vuodessa aina vuoteen 2003 asti. Näihin aikoihin tekijöiden puute, Ursa Minorin kehittyminen ja sähköisen havaintoarkiston perustaminen saivat aikaan sen, että kynnys jaoston oman lehden julkaisemiselle kasvoi liian korkeaksi. EDL:n lakkauttamisen myötä Ursa Minor nousi jaoston pääasialliseksi tiedotuskanavaksi.

RSS Zeniitti

RSS Taivaanvahti

  • Syvä avaruus NGC 2175 III 4.12.2019 klo 23.01 - 5.12.2019 klo 4.00, Järvenpää, Ari Jokinen
  • Syvä avaruus IC 1795 II 3.12.2019 klo 1.01-6.00, Järvenpää, Ari Jokinen
  • Syvä avaruus M31 IV 2.12.2019 klo 21.15-22.00, Kaarina, Kari Nilsson 1
  • Syvä avaruus NGC 7635 IV 1.12.2019 klo 21.46-22.29, Hankasalmi, Harri Kiiskinen
  • Syvä avaruus NGC 6995 I 1.12.2019 klo 18.40-20.10, Rautalampi, Vesa Vauhkonen
  • Syvä avaruus NGC 6960 III 1.12.2019 klo 17.00-22.00, Kangaslampi, Erik Pirtala 1
  • Syvä avaruus M42 III 1.12.2019 klo 0.07-2.15, Rautalampi, Vesa Vauhkonen

RSS Avaruus.fi-foorumi