Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Syvä taivas

Julkaisuja

Tälle sivulle on koottu tietoa Syvä taivas -ryhmän nykyisistä ja entisistä julkaisukanavista. Yksittäisiä artikkeleita ja muuta erillistä julkaisuaineistoa on koottu Oheismateriaalia-sivulle.

Tähdet ja avaruus -lehden Syvä taivas -palsta

Syvän taivaan havaitsemista ja havaintokohteita ja havaitsijoita on jo 30 vuoden ajan esitelty Tähdet ja avaruus -lehden Syvä taivas -palstalla. Vaikka artikkelien kirjoitusasu on ollut yleistajuinen, mukana on silloin tälloin ollut tekstejä myös hieman pidemmälle ehtineille harrastajille soveltuvista aiheista tai jostakin kuriositeetista. Mukana on aina ollut aihetta sivuavia havaintopiirroksia tai valokuvia.

Syvä taivas -palstan toimittajana aloitti jaoston perustaja Risto Heikkilä. Vuodesta 2008 alkaen Jaakko Saloranta alkoi vuorotella hänen kanssaan. Neljä vuotta myöhemmin Risto ilmoitti siirtyvänsä eläkkeelle palstan toimituksesta. Samalla käynnistyi laajempi palstaan liittyvä uudistustyö, jonka myötä myös syvän taivaan valokuvausta koskevien artikkelien määrä lisääntyi. Tekstit myös toisinaan sivuavat muiden harrastusryhmien toimialoja, ja palsta toimiikin jatkossa enemmän omana kokonaisuutenaan erillään Syvä taivas -ryhmästä.

Ursa Minorin Linnunrata -palsta

Syvä taivas -jaosto aloitti heti perustamisensa jälkeen julkaisutoiminnan Ursan jaostojen tiedotuslehdessä Ursa Minorissa. Lehti ilmestyi joka toinen kuukausi ja sisälsi havaintoraportteja, havaintovinkkejä, piirroksia ja joskus valokuviakin. Siirryttäessä 2000-luvulle tekstien painopiste alkoi siirtyä havaintokatsauksista teemakohtaisiin artikkeleihin, joiden aiheina olivat mm. tietyt havaintokohteet ja -menetelmät. Koko ilmestymishistoriansa ajan palsta tunnettiin nimellä Linnunrata, ja päävastuu sen sisällöntuotannosta oli joko jaostonvetäjällä tai jaoston erikseen nimeämillä toimittajilla. Ursa Minorin loppuaikojen numerot ovat vapaasti saatavilla Ursan wikissä.

Zeniitti

Osana Ursan tiedotustoiminnan uudistusta Ursa Minor -lehden ja siten myös Linnunrata-palstan ilmestyminen päättyi vuoden 2013 lopussa ja sen korvaajaksi kehitettiin sähköinen jaostojulkaisu Zeniitti, joka aloitti toimintansa vuonna 2014. Monipuolisesti tähtiharrastuksen eri osa-alueita kattavaa Zeniittiä pääsee selaamaan osoitteesta https://www.ursa.fi/blogi/zeniitti/.

EDL

Equatorial Dust Lane eli EDL oli Syvä taivas -jaoston lehti, joka sai alkunsa vuonna 1992. Lehti ilmestyi kahdesti vuodessa aina vuoteen 2003 asti. Näihin aikoihin tekijöiden puute, Ursa Minorin kehittyminen ja sähköisen havaintoarkiston perustaminen saivat aikaan sen, että kynnys jaoston oman lehden julkaisemiselle kasvoi liian korkeaksi. EDL:n lakkauttamisen myötä Ursa Minor nousi jaoston pääasialliseksi tiedotuskanavaksi.

RSS Zeniitti

RSS Taivaanvahti

  • Syvä avaruus Sh 2-190 III 1.12.2022 klo 5.11-6.11, Mysen, Esa Viitala
  • Syvä avaruus Suuri Magellanin pilvi V 25.11.2022 klo 0.00-4.30, Victoria, Tomi Kurri 4
  • Syvä avaruus G082.2+5.3 I 18.11.2022 klo 2.00, Fregenal de la Sierra, Tapio Lahtinen
  • Syvä avaruus Orion V 18.11.2022 klo 1.00-2.30, Gobur, Tomi Kurri
  • Syvä avaruus NGC 6992 III 13.11.2022 klo 18.23-21.30, Janakkala, Petri Kuossari 2
  • Syvä avaruus NGC 7000 III 13.11.2022 klo 0.10, Kangasala, Tapio Lahtinen
  • Syvä avaruus M42, NGC 1977 III 12.11.2022 klo 23.09-23.38, Janakkala, Petri Kuossari

RSS Avaruus.fi-foorumi