Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Kuu ja planeetat

Libraatiokaaviot

Libraatiokaaviot on suhteellisen yksinkertainen tapa hahmottaa libraation suuntaa ja suuruutta esimerkiksi yhden kuukauden aikana. Kaaviossa pisteistä muodostunut käyrä, jonka pisteet ilmoittavat Kuun Maahan näkyvän kiekon keskipisteen koordinaatteja. Tämä kertoo samalla libraation suuruuden ja suunnan. Oheisissa kaavioissa on käyrät Maan keskipisteestä katsottuna (sininen), sekä Suomesta (Helsinki) nähtynä (vaaleanruskea).

Näin luet kaavioita

(a) Kaaviossa on kaksi pisteistä muodostuvaa käyrää. Pisteet ilmaisevat Kuun näkyvän kiekon keskipisteen selenograafista ("Kuun maantieteellistä") sijaintia. Sijainti ilmaisee samalla libraation suuntaa ja suuruutta pohjoiseen tai etelään sekä itään tai länteen. Pisteet ovat tunnin välein Suomen ajan mukaan.  Isommat siniset ja keltaiset pisteet ilmaisevat ajanhetkeä klo 0.

  • Sininen pisteviiva: Libraatio Maan keskipisteen suhteen (geosentrinen libraatio).  Vuorokautinen libraatio ei vaikuta siihen.  
  • Vaalenruskea pisteviiva: Libraatio Suomesta katsottuna.  Havaintopaikkana on Helsinki, mutta erot muualle Suomeen ovat hyvin vähäisiä. Tässä näkyy paitsi vuorokautinen libraatio, myös havaintopaikan leveysasteen vaikutus libraatioon.

(b) Koordinaattiasteikolta voit lukea pystyakselilta leveyastelibraation ja vaaka-akselilta pituusastelibraation suuruuden asteissa.

(c) Kuun päävaiheet on merkitty symbolein käyrän vierelle.

Vanhempia kaavioita

Vanhempia libraatiokaavioita (Tammi–lokakuu 2022) »