Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Kuu ja planeetat

Kuun libraatio

Kuun kiertoliikkeeseen synkronoituneen pyörähdysliikkeen vuoksi voimme pääsääntöisesti nähdä Kuusta vain sen Maahan päin kääntyneen lähipuolen. Taivaanmekaanisten ja havaintogeometristen syiden ansioista voimme kuitenkin kurkistaa hiukan etäpuolen reunoille. Ilmiötä kutsutaan libraatioksi ja sen ansiosta voimme eri aikoina nähdä yhteensä 59 % Kuun pinnasta.  Näennäisen eli geometrisen libraation lisäksi on myös fysikaalista libraatiota, mutta sen vaikutus on niin pieni, ettei sitä voi harrastajahavainnoin todentaa.

Termi libraatio tulee latinan verbistä librare tai substantiivista libra, vaaka tai tasapaino. Termi viittaa perinteisen kahden vaakakupin vaa'an huojumiseen tasapainotilan puolelta toiselle (Wikipedia). Libraatio on käännetty usein suomeksi huojunta. Geometrisen libraation kohdalla termi on vähän huono, sillä Kuu ei mitenkään huoju, vaan pyörii tasaisella nopeudella ja liikkuu radallaan säännöllisen ellipsiliikkeen mukaan. 

Kolmenlaista libraatiota

Geometrinen libraatio jakautuu kolmeen eri komponenttiin. Kulloinenkin libraatiotilanne syntyy näiden ilmiöiden yhteisvaikutuksesta.

Libraation havaitseminen

Työkaluja libraation selvimiseen

Lisätietoja ja linkkejä

RSS Zeniitti

RSS Taivaanvahti

  • Aurinkokunta Kuu ja Jupiter III 2.10.2023 klo 7.02; Jyväskylä; Harri Kiiskinen
  • Aurinkokunta Mare Crisium III 2.10.2023 klo 3.00-3.15; Kirkkonummi; Harry Rabb 1
  • Aurinkokunta Kuu IV 2.10.2023 klo 2.03; Harjavalta; Jari Kuula 1
  • Aurinkokunta Kuu III 28.9.2023 klo 21.18; Helsinki; Tuomas Salo 3
  • Aurinkokunta Kuu III 28.9.2023 klo 20.15-20.45; Lohja; Ilona Rasa

RSS Avaruus.fi-foorumi