Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Kuu ja planeetat

Libraatiokohteita

Seuraavaan taulukkoon on kerätty joitain libraatioalueen kohteita.  Kohteet on ryhmitelty Kuun kiekon pääneljännesten mukaan.

Yleiskartta

Kohdeluettelo

Taulukon selitykset löytyvät lopusta.

Nimi lat (°) long (°) Läpimitta (km) Rüklin kartta Huomautuksia

Pohjoinen neljännes

Mare Humboldtianum (Humboldtin meri) 57,0N 80,0E 230 7 L70 (*)
Xenophanes 57,6N 81,4W 120 1  
Volta 54,0N 84,9W 113 1  

Itäinen neljännes

Mare Marginis (Reunameri) 13,3N 86,1E 358 27, 38, III  
Mare Marginiksen kiehkurat 18,5N 88,0E 27, III L100
Neper 8,5N 84,6E 137 38  
Mare Smythii (Smythin meri) 2,0S 87,0E 373 38 L73 (*)
Humboldt 27,0S 80,9E 207 60 L87

Eteläinen neljännes

Mare Australe (Etelämeri) 49,8S 84,5E 603 76 L56 (*)
Montes Leibnitz
(Leibnitz-vuoret)
85,0S 30,0E 73 L96
nimi ei virallisesti käytössä
Montes Doerfel
(Dörfel-vuoret)
60–80S 90W 71 nimi ei virallisesti käytössä
Hausen 65,0S 88,1W 167 71, VI  
Drygalski 79,3S 84,9W 162 72, VI L94
Boltzmann 74,9S 90,7W 76 VI  

Läntinen neljännes

Mare Orientale (Itämeri)  19,0S 95,0W 327 50 L80 (*)
Röntgen 33,0N 91,4W 126 VIII  
Vasco da Gama 13,6N 83,9W 83 28, VIII  
Einstein 16,6N 88,5W 170 17, VIII  

Selityksiä taulukkoon

Nimi Kohteen virallinen ja/tai suomennettu nimi
lat (°) Kohteen keskipisteen leveysaste Kuussa
long (°) Kohteen keskipisteen pituusaste Kuussa
läpimitta (km) Kohteen läpimitta
Rüklin kartta Karttanumero Antonin Rüklin Atlas of the Moon -kartastossa
Huomautuksia Kohteen Lunar 100 -numero ja muita huomioita

(*) Kohteen Lunar 100 -numero viittaa mare-aluetta suurempaan allasrakenteeseen.
Koordinaatit ja läpimitat Chuck Woodin ja/tai Antonin Rüklin mukaan.
Taulukon harrastusryhmän sivulle on koonnut Paula-Christiina Wirtanen.