Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Kuu ja planeetat

Lunar 100 -luettelo

Lunar 100 on Charles ”Chuck” A. Woodin kokoama luettelo kiinnostavista kohteista Kuun lähipuolen pinnalla. Se julkaistiin ensimmäisen kerran Sky and Telescope -lehdessä vuonna 2004. Sitä voitaneen hyvällä syyllä pitää eräänlaisena Messierin luettelon vastineena kuuhavaitsijoille.

Kuu ja planeetat -ryhmä on esitellyt ja havainnut projektinomaisesti Lunar 100 -luettelon kohteita vuodesta 2019 lähtien.

Yleiskartta

Luettelon kohteet

Taulukon selitykset löytyvät lopusta.

L Nimi lat (°) long (°) läpimitta (km) Rüklin kartta Zeniitti
1 Kuu 3 476 4/2019
2 Maatamo 4/2019
3 Ylängöt ja meret 4/2019
4 Montes Apenninus (Apenniinit) 18,9N 3,7W 70 22 3/2021
5 Copernicus 9,7N 20,1W 93 31 4/2019
6 Tycho 43,4S 11,1W 85 64 4/2019
7 Rupes Altai 24,3S 22,6E 425 57 2/2017
8 Theophilus, Cyrillus ja Catharina 13,2S 24,0E 46, 57  
9 Clavius 58,8S 14,1W 225 72 1/20174/2019
10 Mare Crisium (Vaarojen meri) 18,0N 59,0E 540 26, 27, 37, 38  
11 Aristarchus 23,7N 47,4W 40 18 5/2019
12 Proclus 16,1N 46,8E 28 26 5/2018
13 Gassendi 17,6S 40,1W 101 52  
14 Sinus Iridum (Sateenkaarten lahti) 45,0N 32,0W 260 10 1/2021
15 Rupes Recta (Suora valli) 21,8S 7,8W 110 54 1/2016
16 Petavius 25,1S 60,4E 177 59 (5/2018)
17 Vallis Schröteri (Schröterin laakso) 26,2N 50,8W 168 18 5/2019
18 Mare Serenitatiksen (Kirkkauden meren) tummat reunat 17,8N 23,0E 24 1/2020
19 Vallis Alpes (Alppien laakso) 49,0N 3,0E 165 4  
20 Posidonius 31,8N 29,9E 95 14 5/20161/2020
21 Fracastorius 21,5S 33,2E 124 58  
22 Aristarchuksen ylänkö 26,0N 51,0W 150 18 1/2020
23 Pico 45,7N 8,9W 25 11 1/2020
24 Rima Hyginus (Hyginuksen rille) 7,4N 7,8E 220 34 2/2016
25 Messier ja Messier A 1,9S 47,6E 11 48 5/2018
26 Mare Frigoris (Kylmyyden meri) 56,0N 1,4E 1 600 2–6  
27 Archimedes 29,7N 4,0W 83 12, 22 4/2021
28 Hipparchus 5,5S 4,8E 150 44, 45  
29 Rima Ariadaeus (Ariadaeuksen rille) 6,4N 14,0E 250 34  
30 Schiller 51,9S 39,0W 180 71  
31 Taruntius 5,6N 46,5E 56 37  
32 Arago α ja β -doomit 6,2N 21,4E 26 35 4/2020
33 Dorsa Smirnov, Dorsa Lister ja Dorsum Nicol (Käärmeharjanne) 27,3N 25,3E 155 24 5/20161/2020
34 Lacus Mortis (Kuoleman järvi) 45,0N 27,2E 152 14 1/2020
35 Rimae Triesnecker (Triesneckerin rillet) 4,3N 4,6E 215 33  
36 Grimaldin allas 5,5S 68,3W 440 39  
37 Bailly 66,5S 69,1W 303 71  
38 Sabine ja Ritter 1,7N 19,7E 30 35 3/2020
39 Schickard 44,3S 55,3W 227 62  
40 Rima Janssen (Janssenin rille) 45,4S 39,3E 190 67, 68  
41 Besselin säde 21,8N 17,9E 24 1/2020
42 Mariuksen kukkulat 12,5N 54,0W 125 28, 29  
43 Wargentin 49,6S 60,2W 84 70  
44 Mersenius 21,5S 49,2W 84 51  
45 Maurolycus 42,0S 14,0E 114 66  
46 Regiomontanuksen keskusvuori 28,0S 0,6W 124 55  
47 Alphonsuksen tummakehäiset kraatterit 13,7S 3,2W 119 44  
48 Cauchyn alue 10,5N 38,0E 130 36 4/2020
49 Mons Gruithuisen Delta ja Gamma 36,3N 40,0W 20 9  
50 Cayleyn tasanko 4,0N 15,1E 14 34  
51 Catena Davy (Davyn kraatteriketju) 11,1S 6,6W 50 43  
52 Crüger 16,7S 66,8W 45 50  
53 Lamont 4,4N 23,7E 106 35 4/2020
54 Rimae Hippalus (Hippaluksen rillet) 24,5S 29,0W 240 52, 53  
55 Baco 51,0S 19,1E 69 74  
56 Australen allaskandidaatti 49,8S 84,5E 880 76  
57 Reiner Gamma 7,7N 59,2W 70 28 5/2022
58 Vallis Rheita (Rheitan laakso) 42,5S 51,5E 445 68  
59 Schiller-Zucchiuksen allas 56,0S 45,0W 335 70, 71  
60 Kies π 26,9S 24,2W 45 53  
61 Mösting A 3,2S 5,2W 13 43  
62 Mons Rümker 40,8N 58,1W 70 8 5/2017
63 Imbriumin uurrokset 11,0N 12,0E 34  
64 Descartes 11,7S 15,7E 48 45 1/2022
65 Hortensiuksen doomialue 7,6N 27,9W 10 30 4/2019
66 Rima Hadley (Hadleyn rille) 25,0N 3,0E 22 3/2021
67 Fra Mauron ylänkö 3,6S 17,5W 42 5/2020
68 Flamsteed P 3,0S 44,0W 112 40  
69 Copernicuksen sekundäärikraatterit 19,6N 19,1W 4 20  
70 Humboldtianumin allas 57,0N 80,0E 650 7 3/2016
71 Sulpicius Galluksen pyroklastinen aines 19,6N 11,6E 12 23  
72 Atlaksen tummakehäiset kraatterit 46,7N 44,4E 87 15  
73 Smythiin allas 2,0S 87,0E 740 38, 49 5/2022
74 Copernicus H 6,9N 18,3W 5 31 4/2019
75 Ptolemaeus B 8,0S 0,8W 16 44  
76 W. Bond 65,3N 3,7E 158 4  
77 Rimae Sirsalis (Sirsaliksen rillet) 15,7S 61,7W 425 39, 50  
78 Lambert R 23,8N 20,6W 54 20  
79 Sinus Aestuum (Vuoksilahti*) 12,0N 3,5W 90 33  
80 Orientalen allas 19,0S 95,0W 930 50  
81 Hesiodus A 30,1S 17,0W 15 54  
82 Linné 27,7N 11,8E 2,4 23 1/2020
83 Platon pikkukraatterit 51,6N 9,4W 101 3, 4 5/2019
84 Pitatus 29,8S 13,5W 97 54  
85 Langrenuksen säteet 8,9S 60,9E 132 49  
86 Rimae Prinz (Prinzin rillet) 27,0N 43,0W 46 19 5/2019
87 Humboldt 27,0S 80,9E 207 60 3/20165/2022
88 Peary 88,6N 33,0E 74 4, II  
89 Valentinen doomi 30,5N 10,1E 30 13 1/2020
90 Armstrong, Aldrin ja Collins 1,3N 23,7E 3 35 3/2020
91 Rimae de Gasparis (de Gaspariksen rillet) 25,9S 50,7W 30 51  
92 Gyldénin laakso 5,1S 0,7E 47 44  
93 Dionysiuksen tummat säteet 2,8N 17,3E 18 35  
94 Drygalski 79,3S 84,9W 162 72, VI  
95 Procellarumin allas 23,0N 15,0W 3 200  
96 Montes Leibnitz (Leibnitz-vuoret) 85,0S 30,0E 73, V  
97 Vallis Inghirami (Inghiramin laakso) 44,0S 73,0W 140 61  
98 Imbriumin laavavirrat 32,8N 22,0W 10  
99 Ina 18,6N 5,3E 3 22  
100 Mare Marginiksen kiehkurat 18,5N 88,0E 27, III 5/2022

Selityksiä taulukkoon

L Kohteen numero luettelossa
Nimi Kohteen virallinen ja/tai suomennettu nimi, linkkinä merkitty ohjaa Taivaanvahdin havaintoihin kohteesta
lat (°) Kohteen keskipisteen leveysaste Kuussa
long (°) Kohteen keskipisteen pituusaste Kuussa
läpimitta (km) Kohteen läpimitta Woodin mukaan
Rüklin kartta Karttanumero Antonin Rüklin Atlas of the Moon -kartastossa
Zeniitti Zeniitti-lehden numero ja linkki artikkeliin, jossa kohteesta kerrottu

* L79 Sinus Aestuum esiintyy joissain lähteissä myös nimellä Kuumuuden lahti.
Taulukon harrastusryhmän sivulle ovat koonneet Teemu Öhman ja Paula-Christiina Wirtanen.

 

Linkkejä