Taivuttaa koskettamatta

27.2.2014 klo 19.26, kirjoittaja
Kategoriat: Kosmokseen kirjoitettua , Kosmologia

Yleisen suhteellisuusteorian mukaan gravitaatiossa ei ole kyse voimasta, vaan aika-avaruuden kaarevuudesta. Tämän takia gravitaatioon liittyy kiinnostavia ilmiöitä, joista klassisessa fysiikassa ei ole tietoakaan, kuten mustia aukkoja ja gravitaatioaaltoja (joita syntyy niin varhaisina aikoina kuin nykyäänkin). Gravitaatiolinssit ovat eräs tällainen ilmiö, ja työskentelen itse nyt niiden parissa ensimmäistä kertaa.

Gravitaatiolinsseissä on kyse siitä, että massiiviset kappaleet vaikuttavat valon kulkuun ja siksi muuttavat sitä, miltä kaukana olevat kohteet näyttävät. Valon taipuminen on arjesta tuttua: veden, tai kuuman ilman, läpi katsottuna kappaleet näyttävät vääristyneiltä. Yleisen suhteellisuusteorian mukaan samanlainen ilmiö tapahtuu aina valon kulkiessa avaruudessa, vaikka valon tiellä ei olisikaan mitään ainetta, koska aika-avaruus on kaartunut kaikkialla. Gravitaation aiheuttama muutos valon kulkuun on tosin paljon pienempi kuin vedestä tai ilmasta johtuva, ellei ole kyse hyvin massiivisista kappaleista.

Valon taipuminen aika-avaruudessa liittyy yleisen suhteellisuusteorian ja Newtonin gravitaatioteorian eroihin. Newtonin teoriassa massalliset kappaleet vetävät toisiaan puoleensa. Newtonin teorialla ei ole mitään selvää sanottavaa gravitaation vaikutuksesta valon kulkuun. Jos valoa käsitellään massattomina hiukkasina (mikä pitää paikkansa, mutta soveltuu huonosti Newtonin teoriaan), niin Newtonin teorian mukaan gravitaatio ei vaikuta niihin. Jos ajatellaan, että valohiukkasilla olisi hyvin pieni massa, niin gravitaatio vaikuttaisi niihin samalla tavalla kuin muihinkin hiukkasiin. Yleisen suhteellisuusteorian tapauksessa asiassa ei ole mitään epämääräisyyttä, ja sen mukaan molemmat Newtonin teorian arveluista ovat väärin.

Yleisen suhteellisuusteorian mukaan massat eivät suoraan vedä toisiaan puoleensa. Sen sijaan kappaleiden energia kaareuttaa aika-avaruutta, eli saa aikaan gravitaatiokentän. Tämä gravitaatiokenttä sitten vaikuttaa kappaleiden liikkeisiin. Tilanne on hieman samanlainen kuin sähkömagnetismin tapauksessa, jossa sähkövaraukset saavat aikaan sähkömagneettisen kentän, joka muuttaa varattujen hiukkasten liikkeitä. Erona on se, että gravitaation tapauksessa hiukkasten liikkeisiin vaikuttavaa gravitaatiota välittävä ’kenttä’ on itse aika-avaruus. Niinpä gravitaatio vaikuttaa kaikkiin kappaleisiin, ei vain niihin joilla on massa. Kun hiukkaset liikkuvat massiivisen kappaleen ohi, niiden rata taipuu kappaletta kohti. Massalliset ja massattomat hiukkaset tosin liikkuvat eri tavalla, ja valo taipuu kaksi kertaa niin paljon kuin massalliset hiukkaset.

Valon taipuminen gravitaatiokentässä oli ensimmäinen yleisen suhteellisuusteorian ennustus, jota testattiin kokeellisesti. Vuoden 1919 auringonpimennyksen aikana, vain neljä vuotta yleisen suhteellisuusteorian esittämisen jälkeen, havainnoitiin miten tähtien paikat taivaalla muuttuvat, kun niiden valo kulkee Auringon läheltä. Havainnot olivat sopusoinnussa yleisen suhteellisuusteorian kanssa, newtonilainen maailmankuva julistettiin kumotuksi lehtien etusivuilla ja Einsteinista tuli maailman ensimmäinen tiedejulkkis. Koetulosten tulkinnasta on keskusteltu paljon, mutta ilmeisesti asia kuitenkin hoidettiin vilpittömästi eikä yleistä suhteellisuusteoriaa juhlittu ennenaikaisesti. Havainnot on joka tapauksessa myöhemmin varmennettu kymmenestuhannesosan tarkkuudella.

Vuoden 1919 kokeessa seurattiin Linnunradassa olevia tähtiä. Kun katsoo kauempana maailmankaikkeudessa olevia kohteita, niin näkee valoa, joka on matkannut ohi paljon Aurinkoa isommista massakeskittymistä, kuten kokonaisista galakseista tai galaksiryppäistä. On kuitenkin harvinaista, että valonsäde kulkisi suoraan massakeskittymän ohi. Niinpä tyypillisesti kosmologisten gravitaatiolinssien aiheuttama vääristymä on vain prosentin luokkaa: kaukaiset galaksit näyttävät sadasosan verran paksummilta jossain suunnassa ja ohuemmilta toisessa, kuin heikossa sirkuspeilissä.

Joidenkin harvojen valonsäteiden kohdalla tosin käy niin, että valonlähteen ja meidän välille sattuu joku erittäin massiivinen kappale. Tällöin kohteen kuva vääristyy tyystin, jopa niin että kohde näkyy useassa paikassa samaan aikaan. Yksinkertaisin tapaus on Einsteinin kehä. Ajatellaan kohdetta, vaikkapa galaksia, joka lähettää valoa joka suuntaan. Jos meidän ja galaksin välissä ei olisi gravitaatiokenttiä, näkisimme vain sen valon joka tulee suoraan meille, eli galaksi näkyisi yhdessä paikassa. Jos tiellä sen sijaan on massiivinen linssi, niin osa valonsäteistä, jotka olisivat menneet meistä ohi, taipuvatkin niin että ne päätyvät silmiimme. Jos linssi on pallosymmetrinen, niin se taittaa valoa samalla tavalla kaikista suunnista, joten galaksi näkyy renkaana linssin ympärillä. Alla NASAn kuva sinisestä galaksista, jonka kuva on taittunut kauniiksi kehäksi. Tässä tapauksessa linssinä on keskellä näkyvä punainen galaksi.

keha

Ensimmäinen Einsteinin kehä nähtiin 1979, ja nykyään niitä on mitattu tusinoittain, miljardien valovuosien etäisyyksiltä. Yleensä linssi ei ole pallosymmetrinen, joten yhtenäisen kehän sijaan nähdään erillisiä kaaria, joiden määrä, muoto ja kirkkaus riippuvat siitä, miten linssin massa on jakautunut. Alla olevan NASAn kuvan kaarista näkee, että linssi on monimutkaisempi kuin yllä olevan galaksilinssin tapauksessa.

kaaret

Jos on kiinnostunut siitä, millaisia galaksiryppäät ovat, niin monimutkaiset kaaret ovat hyvä asia, koska niissä on paljon tietoa ryppäiden rakenteesta. Gravitaatiolinssejä voi myös käyttää mielenkiintoisiin kosmologisiin mittauksiin, joiden kannalta mahdollisimman yksinkertaiset linssit ja siistit kehät ovat toivottavia, koska mitä vähemmän silloin tarvitsee vaivata päätään linssien takia, sen parempi.

Eräs keskeinen maailmankaikkeutta koskeva kysymys, jota gravitaatiolinssien avulla voi tutkia, on avaruuden (ei aika-avaruuden!) kaarevuus. Jos avaruus ei ole kaareva, niin pisteiden välisiä etäisyyksiä voi laskea helposti yhteen. Jos pisteet A, B ja C ovat samalla suoralla aika-avaruudessa, niin etäisyys pisteestä A pisteeseen C on yhtä suuri kuin etäisyys pisteestä A pisteeseen B plus etäisyys pisteestä B pisteeseen C. Jos avaruus on kaareva, niin valon avulla mitatut etäisyydet eivät noudata näin yksinkertaista yhteenlaskukaavaa.

Einsteinin kehän havaittu koko riippuu siitä, mikä on meidän etäisyytemme lähteestä ja mikä on linssin etäisyys lähteestä. Jos mittaa erikseen etäisyytemme linssistä vaikkapa supernovien avulla, niin voi määrittää, kuinka hyvin etäisyyksien yhteenlaskukaava pätee ja siten mitata avaruuden kaarevuuden. (Tarkemmin sanottuna Einsteinin kehä riippuu vain etäisyyksien suhteesta, eli myös meidän etäisyytemme lähteestä pitää mitata erikseen.) Näitä havaintoja voi myös käyttää rajoittamaan sitä, paljonko maailmankaikkeuden rakenteet vaikuttavat sen laajenemiseen, samoin kuten parallaksin avulla mitattuja etäisyyksiä.

30 kommenttia “Taivuttaa koskettamatta”

 1. Eusa sanoo:

  Onko mitään varsinaista estettä neutriinosäteilyn ja gravitaatioaaltojen olevan yksi ja sama ilmiö?

  Jos ½-spinimäisyys voitaisiin selittää vaikka neutriinoabsorptiolla tavalliseen aineeseen, säteilytilassa spin voisi olla muuta tai jonkinlainen massaton yhdistelmätila…

  Neutriinosäteilykentän absorptiokvantithan jakautuvat aineen 3 sukupolven mukaisesti, kvantittuneisuus oskilloi ja aallot lienevät pitkittäisaaltoilun tyyppiä – seikkoja jotka passaisivat liikemuutoksia päivittäville garvitaatioaalloillekin…

  Voisitko hieman seikkäperäisemmin valottaa mitä tarkoittaa ”Valo taipuu gravitaatiokentässä kaksi kertaa niin paljon kuin massalliset hiukkaset”? Esimerkiksi aaltoenergian ja kineettisen liike-energian matemaattisten erojen kautta?

 2. Se Avarakatseinen sanoo:

  Tuosta pallosymmetrisen linssin muodostamasta kuvasta on kai sitten muodostettavissa/laskettavissa sellainen todellinen kuva, mitä sininen galagsi lähempää katsottuna näyttää?

 3. Syksy Räsänen sanoo:

  Muistutettakoon, että kommenttiosio ei ole paikka omien teorioiden esittelemiselle. Poistan sellaiseen keskittyvät kommentit.

 4. Syksy Räsänen sanoo:

  Eusa:

  Neutriinoilla ja gravitaatioaalloilla ei ole mitään tekemistä keskenään, eikä myöskään tämän merkinnän aiheen kanssa.

  Jos gravitaatiokenttiä ei ole, niin vapaa hiukkanen kulkee avaruudessa suoraan. Jos hiukkanen kulkee massakeskittymän ohi, niin sen rata taipuu tietyn kulman verran kohti tuota kappaletta. Kulma riippuu siitä, miten massiivinen keskittymä on, ja kuinka läheltä sitä hiukkanen kulkee. Lisäksi kulma on massattomille hiukkasille kaksinkertainen massiivisiin hiukkasiin verrattuna; ne kääntyvät enemmän kohti massakeskittymää.

 5. Syksy Räsänen sanoo:

  Se Avarakatseinen:

  Yleisesti ottaen linssin läpi kulkeneesta valosta ei voida täsmälleen päätellä sitä, miltä galaksin kuva näytti silloin kun valo lähti matkaan. Eräs ongelma on se, että linssin ominaisuudet pitää myös päätellä, niitä ei tunneta erikseen. Käytännössä ongelmassa parametrisoidaan sekä alkuperäistä kuvaa että linssiä jollain tavalla, joka on tarpeeksi yksinkertainen, että ongelma voidaan ratkaista.

  Mutta vaikka linssi tunnettaisiin, ei alkuperäista kuvaa välttämättä voi kokonaan päätellä. Tämä on erityistapaus inversio-ongelman nimellä tunnetusta matemaattisesta ongelmasta. Jos nähdään kehon läpi kulkeneet ulträäniaallot, niistä ei yleisesti ottaen voi päätellä sekä sitä, millaisia aallot olivat ennen kuin ne menivät kehon läpi että sitä, miten aine on jakautunut ihmiskehossa. Vaikka tunnettaisiin aaltojen muoto ennen kehoon sisälle menemistä (kuten ultraäänikuvauksessa tietysti tunnetaan), ongelma ei siltikään välttämättä ole ratkaistavissa.

 6. Eusa sanoo:

  Toivoin täydennystä siihen miksi massaton hiukkanen taipuu kaksinkertaisesti verrattuna massalliseen – mielestäni syyn kertominen voi onnistua ihan populääristi tässä.

  Kiinnostaisi kuinka sinä sen popularisoisit…

  Yleisen suhtiksen mukaanhan liikuva kohde taipuu geodeesin perusteella sekä tilassa että ajassa. Kun kohteen nopeus ei ole relativistinen, se liikkuu lähinnä ajassa ja tilallisen kaarevoituksen vaikutus on häviävä. Jos massallinen kohde liikkuu lähelle valonnopeutta, sanotaan vaikka 0,9999 x c, eikös sekin taivu liki kaksinkertaisesti yleisen suhtiksen mukaan verrattuna konventionaaliseen newtonilaiseen rataan?

  Jos kuitenkin hiukkasen massallisuus on se eron tekevä juttu, eikö neutriinojen massallisuutta pian voisi ratkaista selvittämällä tilastollisesti supernovasta saapuvien neutriinojen impulssikulmaa verrattuna saman kohteen näkyvään valokulmaan…? Toinen mitä voisi kuvitella empiirisesti testattavan, on suurienergisten massallisten hiukkasten (kosmisten säteiden) taipuminen gravitaatiokentässä, onko tutkimuksia tehty ja kuinka yleinen suhtis on niissä pärjännyt?

 7. IkuistaRakkautta sanoo:

  Eikö sen kohteen, jonka ohi hiukkanen työntyy, tiheydelläkin ole melko iso rooli? Auringon ohituksen yhteydessä hiukkasen rata taipuu tietyn verran tietyllä etäisyydellä Auringosta, mutta jos Auringon massa on huomattavasti pienemmällä alueella, on tuon paljon tiheämmän kohteen tilavuuskin paljon pienempi ja se ilmeisesti vaikuttaa oleellisesti siihen miten paljon hiukkasen liikerata taipuu kohteen ohituksen yhteydessä?

 8. miguel sanoo:

  Lainaus: ”Sen sijaan kappaleiden energia kaareuttaa aika-avaruutta, eli saa aikaan gravitaatiokentän.”

  Tämä ei ole vihaamasi oma teoria, vaan mieltä askarruttava kysymys.

  Jos hypoteettisessa teoriassa oletetaan joku massallinen kappale, joka lähestyisi valonnopeutta. Voisiko olla niin, että lepomassa + liike-energia kappaleelle yhdessä tulisivat niin suureksi, että kappaleesta tulisi musta-aukko sen sisältämän energian takia? Se häipyisi universumin ulottumattomiin ollen kuitenkin edelleen olemassa.

  Entä jos tällainen musta aukko matkallaan joutuisi jonkun galaksin tai mihin vaan gravitaatiokenttään ja sen vauhti hidastuisi eli kineettinen energia pienenisi, palautuisiko se silloin ”takaisin tähän universumiin”, kun totaalienergia pienenee, ja mitä tapahtuisi silloin?

  Kysymys lienee teoreettinen, mutta kyllä kai esim. yhdellä ja kahdella testikappaleella tyhjässä avaruudessa on asioita pohdittu.

 9. Syksy Räsänen sanoo:

  Eusa:

  Tekijän 2 eroa voi hahmotella vaikkapa seuraavasti (karkeasti yksinkertaistaen). Valonnopeudella liikkuvat hiukkaset matkaavat aika-avaruudessa siten, että kun ne etenevät vuoden ajassa, niin ne etenevät valovuoden paikassa. Paljon hitaammin liikkuvat hiukkaset matkaavat vuodessa paljon lyhyemmän ajan. Niinpä valonnopeudella matkaavien hiukkasten tapauksessa aika-avaruuden kaarevuuden vaikutus sekä paikkaan että aikaan on yhtä tärkeää. Hitaasti liikkuvien hiukkasten tapauksessa aika-avaruuden kaarevuuden vaikutus avaruuteen ei ole yhtä tärkeää kuin sen vaikutus aikaan.

  Nopeus tässä tarkoittaa hiukkasen nopeutta suhteessa kaarevuuden aiheuttavaan massaan. Hyvin nopeasti Auringon ohi liikkuva hiukkanen siis todella taipuisi suunnilleen samalla tavalla kuin valo.

  Neutriinojen havaitseminen on liian vaikeaa tuollaisten täsmämittausten tekemiseksi. Kosmisten säteiden tapauksessa ongelmana on se, että niillä on sähkövaraus: sen takia sähkömagneettiset kentät muuttavat niiden ratoja merkittävästi, joten ei voi päätellä mistä suunnasta ne ovat detektoriin matkanneet.

 10. Syksy Räsänen sanoo:

  IkuistaRakkautta:

  Pallosymmetrisen kappaleen ulkopuolinen gravitaatiokenttä ei riipu kappaleen tiheydestä, ainoastaan massasta.

 11. Syksy Räsänen sanoo:

  miguel:

  Vihasta ei ole kysymys; on paljon foorumeita, joilla ihmiset voivat keskustella pseudotieteestä, tämän blogin kommenttiosio ei ole sitä varten.

  Kappaleesta ei tule mustaa aukkoa vain siksi, että se liikkuu nopeasti.

 12. IkuinenRakkaus sanoo:

  Syksy: ”Pallosymmetrisen kappaleen ulkopuolinen gravitaatiokenttä ei riipu kappaleen tiheydestä, ainoastaan massasta.”

  Onko kohteen aika sitä hitaampaa mitä tiheämpi kohde on?

  Jos, niin eteneekö gravitaatio silti samalla nopeudella, oli kohde sitten miten tiheä tahansa?

  Ps. Mitä eroa on kaareutuvalla avaruudella ja kaareutuvalla aika-avaruudella?

 13. IkuinenRakkaus sanoo:

  Syksy: ”Kulma riippuu siitä miten massiivinen keskittymä on, ja kuinka läheltä sitä hiukkanen kulkee.”

  Lasketaanko hiukkasen läheisyys ohitettavan kohteen keskustasta vai ohitettavan kohteen pinnasta?

  Jos keskustasta, niin silloin sillä tiheydellä ei ehkä ole niin suurta merkitystä, mutta jos kohteen pinnasta, niin luulisi että ohitettavan kohteen tiheydellä on isokin merkitys?

 14. Eusa sanoo:

  Jos havaintoja on vain taipumisen tekijöistä 1 (massahiukkaset) ja 2 (massattomat aaltohäiriöt), yleisen suhteellisuusteorian peruste avaruuden ja ajan komponenteista jää vielä testaamattomaksi väitteeksi (tosin kohtuullisesti perustelluksi, mutta kuitenkin).

  Jäämme odottamaan havaintoa taipuvasta radasta tekijällä 1,65 tjsp jollekin massalliselle kohteelle ja teorian varmistamista tuoltakin osin…

 15. Syksy Räsänen sanoo:

  Eusa:

  Yleisen suhteellisuusteorian ennusteita aika-avaruuden kaarevuudesta on testattu erilaisissa tilanteissa sadastuhannesosan tarkkuudella, valon taipuminen on vain yksi uusi ilmiö.

 16. Eusa sanoo:

  Sen kummemmin vakavaa tieteentekoa teilaamatta…

  Kun mennään usean parametrin kanssa rajoille, joissa taustalla oleva logiikka ja sen geometrisuus saadaan havainnoista arvattua, on parametrien sovitus teorian mukaan aina houkutteleva mahdollisuus. Ihmismieli on sellainen. Todennäköisempää, että suhteellisuusteoria pätisi muissa kuin 2-body- ja pallogeometrisissa tapauksissa laskee varsin alas pimeiden massojen, mustien aukkojen ja pimeiden energioiden kanssa.

  Yhtenäistieteen kauneus on tänä päivänä enemmänkin sen kulttuurisessa hienostuneisuudessa kuin teorioissa. Kasvanut laskentateho antaa mahdollisuuden säätää tuhannesosia yhä paremmin passaamaan. Toki se tuottaa parempien mittalaitteiden kanssa myös uutta tietoa ja mahdollisuuksia uuteen fysiikkaan.

  Toivon todella menestystä kaarevuustutkimuksillenne!

 17. Syksy Räsänen sanoo:

  Eusa:

  Yleisen suhteellisuusteorian täsmätesteillä Aurinkokunnassa ja pulsareissa ei ole pimeän aineen, pimeän energian tai mustien aukkojen kanssa mitään tekemistä. Niiden teoreettisessa tulkinnassa ei myöskään ole ainuttakaan teoriaan liittyvää parametria, jota sovitettaisiin havaintoihin.

 18. Eusa sanoo:

  Otetaan yksi poikkeaman aiheuttanut täsmätesti: ohilentoanomaliat.

  Kovin moni ihminen ei viitsi lähteä korjaamaan arvioita planettojen massoista tuon perusteella lähtökohtaisesti, mutta jos olisi pakko, seuraavaksi pitäisi taivaanmekaniikan yhtälöihin tutkia korjaukset, jne…

  Ymmärrettävää on olettaa, että ensin koitetaan selittää havainnot joillain muilla keinoin ja usein onnistuenkin kuten Pioneer-anomalian selittäminen lämpösäteilyllä.

  Joskus kannattaa lähteä tarkentamaan parametreja ihan vallitsevan paradigman puolustamiseksi kuten kävi galaksimme pimeän aineen metsästyksessä taannoin. 🙂

  Pointtini on, että kaikki teoriat ja hypoteesit ovat lähtökohtaisesti vääriä, niillä on vain oma pätevyysalueensa. Samojen ilmiöiden selittämiseen voi olla useita poikkeavasti formuloituja teorioita, joiden pätevyysalueet voivat osin leikata toisensa.

  Voihan olla, että gravitaatiolinsseistä saa irti omia fysikaalisia ”lakejaan”, joiden pätevyysalueen rajaaminen ja selvittäminen leikkaako se joltain osin tunnetun toimvaksi osoittautuneen teorian varmistettua pätevyysaluetta voi tuottaa uutta yhdistettyä fysiikkaa…

 19. Syksy Räsänen sanoo:

  IkuinenRakkaus:

  Gravitaation eteneminen ei liity tähän valon taipumiseen.

  Etäisyys lasketaan kohteen keskustasta.

  Aika-avaruuden ja avaruuden kaarevuus vaatisivat omat merkintänsä. Lyhyesti hahmoteltuna aika-avaruuden kaarevuudessa on kyse siitä, että etäisyysvälejä aika-avaruudessa lasketaan eri tavalla kuin laakeassa avaruudessa eli Minkowskin avaruudessa.

  Aika-avaruuden voi jakaa ajaksi ja avaruudeksi eri tavoin. Vaikka aika-avaruus on kaareva, niin joissain tapauksissa on mahdollista, että avaruus ei ole kaareva, eli että etäisyyksiä avaruudessa lasketaan samalla tavalla kuin euklidisessa avaruudessa, eli kahden pisteen välisen etäisyyden neliö on L^2 = x^2 + y^2 + z^2, missä x, y ja z ovat pisteiden paikkakoordinaattien erot eri suunnissa. Yksinkertaisimmissa kosmologisissa malleissa avaruus on (keskimäärin) laakea.

 20. IkuinenRakkaus sanoo:

  Kiitos 7.3 vastauksestasi Syksy. Haluaisin vielä varmistuksen sille että olin ymmärtänyt asian oikein.

  Eli jos valon etäisyys ohitettavaan kohteeseen lasketaan ohitettavan kohteen pinnasta, vaikuttaa kohteen tiheys yhdessä massan kanssa siihen miten paljon valon liikerata taipuu ja jos kohteen keskustasta, ei kohteen tiheydellä ole juurikaan väliä?

 21. Syksy Räsänen sanoo:

  IkuinenRakkaus:

  En tiedä mitä olet ymmärtänyt, mutta kappaleen tiheys ei vaikuta sen ulkopuoliseen gravitaatiokenttään, jos kappale on pallosymmetrinen.

 22. IkuinenRakkaus sanoo:

  Syksy:

  ”En tiedä mitä olet ymmärtänyt, mutta kappaleen tiheys ei vaikuta sen ulkopuoliseen gravitaatiokenttään, jos kappale on pallosymmetrinen.”

  Mitä tiheämpi kohde, sitä massiivsempi se on!

  Jos Auringon puristaa jalkapallon kokoiselle alueelle, sen massa on edelleen sama, mutta siinä oleva asia on paljon tiheämmin ja näin sen pinta on paljon kauempana siltä alueelta jossa valo nykyisin ohittaa Auringon läheltä.

  Syksy: “Kulma riippuu siitä miten massiivinen keskittymä on, ja kuinka läheltä sitä hiukkanen kulkee.”

  Valohan ei liiku Auringon läpi, joten minulle ei ainakaan tullut ensimmäisenä mieleen mitata ohittavan valon etäisyyttä Auringon keskustasta, vaan Auringon pinnasta ja siksi kysyin että eikö sillä tiheydelläkin ole merkitystä?

  Jos joku kohde ohittaa Maapallon todelta läheltä ja uutisessa kerrotaan kuinka läheltä, niin onko kyse silloinkin siitä kuinka kaukana ohittava kohde oli Maapallon keskustasta vai Maapallon pinnasta?

  Itselleni työntyy ensimmäisenä mieleen että ohittavan kohteen etäisyys mitataan Maapallon pinnasta!

 23. Elmo sanoo:

  ”Jos Auringon puristaa jalkapallon kokoiselle alueelle, sen massa on edelleen sama, mutta siinä oleva asia on paljon tiheämmin ja näin sen pinta on paljon kauempana siltä alueelta jossa valo nykyisin ohittaa Auringon läheltä.”

  Etäisyys mitataan aina massakeskipisteestä. Oletetaan, että valonsäde ohittaa auringon aivan pintaa hipoen (etäisyys R keskipisteestä) ja taipuu. Sitten puristetaan Aurinko jalkapallon kokoiseksi ja jälleen valo ohittaa pienen&tiheän Auringon etäisyydellä R. Lopputulos: valo taipuu aivan saman verran.

  Tiheydellä ei ole merkitystä, koska painovoiman vaikutus summataan (integroidaan) koko massakeskittymän yli. Normaalissa Auringossa osa massasta on hyvin lähellä valonsädettä, mutta osa hyvin kaukana. Pienessä Auringossa taas kaikki massa on keskisuuren matkan päässä (ei lähellä, mutta ei myöskään kaukana).

 24. Kosmos sanoo:

  Syksy Räsänen kirjoitti:
  ”Yleisen suhteellisuusteorian mukaan gravitaatiossa ei ole kyse voimasta, vaan aika-avaruuden kaarevuudesta.

  Yleisen suhteellisuusteorian mukaan massat eivät suoraan vedä toisiaan puoleensa. Sen sijaan kappaleiden energia kaareuttaa aika-avaruutta, eli saa aikaan gravitaatiokentän. Tämä gravitaatiokenttä sitten vaikuttaa kappaleiden liikkeisiin.”

  Kumpi,gravitaatiokentä vai aika-avaruuden kaareutuminen, aiheutta painovoiman, vai ovatko ne sama asia.
  Mehän tunnemme painovoiman. Paitsi vapaassa pudotuksessa(ja vedessä kelluessa osan painovoimasta), minne se painovoiman tunne silloin katoaa?

  Kaareutuuko aika-avaruus Lagrangen pisteissä ja/tai onko niissä gravitaatiokenttää?

  Gravitaatio heikkenee etäisyyden neliöön, heikkeneekö aika-avaruuden kaareutuminen saman säännön mukaan?

 25. Syksy Räsänen sanoo:

  Kosmos:

  Gravitaatiosta ja aika-avaruuden kaareutumisesta, ks. sanoissa ”aika-avaruuden kaarevuudesta” linkattu kirjoitus

  http://www.tiede.fi/artikkeli/blogit/maailmankaikkeutta_etsimassa/kaareuden_kietoutumista

  ja siinä linkattu kirjoitus:

  http://www.iltalehti.fi/tyoelama/2014032218147377_tb.shtml

 26. urpo sanoo:

  Tiedetäänkö miksi valo taipuu kaksi kertaa niin paljon kuin massalliset hiukkaset gravitaatiokentässä?

 27. Syksy Räsänen sanoo:

  urpo:

  Kyllä. Ks. kommentit yllä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *