Parempi väärässä kuin sekaisin

22.2.2019 klo 21.43, kirjoittaja
Kategoriat: Kosmokseen kirjoitettua , Kosmologia

Edellisessä merkinnässä mainitsin, että idea kosmisesta inflaatiosta syntyi hiukkasfysiikan yhtenäisteorioiden piirissä. Kyse on nimenomaisesti suurista yhtenäisteorioista, Grand Unified Theories eli GUTs. (Alkuperäiselle hengelle uskollisin suomennos lyhenteelle olisi varmaan SISU – joku keksinee sopivat sanat joista tämä saataisiin.) Ne ovat hiukkasfysiikan Standardimallin yläpuolella viimeinen askelma ennen kvanttigravitaation ja kaiken teorian tuomista mukaan kuvioihin.

Suurten yhtenäisteorioiden juuret juontavat 70-luvulle. Silloin oli saatu valmiiksi hiukkasfysiikan Standardimalli, joka kattoi sähkömagneettisen vuorovaikutuksen sekä heikon ja vahvan vuorovaikutuksen. Standardimalli osoitti, että sähkömagneettinen ja heikko vuorovaikutus ovat vain osia sähköheikosta vuorovaikutuksesta. Ne näyttävät erilaisilta, koska Higgsin kenttä antaa massan heikkoa vuorovaikutusta välittäville W– ja Z-bosoneille, mutta ei sähkömagneettista vuorovaikutusta välittäville fotoneille.

Mitä isompi massa hiukkasella on, sitä lyhyempi kantama sen välittämällä vuorovaikutuksella on. Massaa alemmilla alhaisemmilla energioilla vuorovaikutus on myös sitä heikompi, mitä isompi välittäjän massa on. Korkeilla energioilla, jotka LHC-kiihdyttimessä saavutetaan, heikko vuorovaikutus on yhtä voimakas kuin sähkömagneettinenkin. Varhaisen maailmankaikkeuden (ennen 10^(-11) sekuntia) korkeissa lämpötiloissa (yli miljoona miljardia astetta) Higgsin kenttä on sulanut eikä anna hiukkasille massoja, joten silloinkin sähkömagneettinen ja heikko vuorovaikutus yhtyvät.

Standardimallissa vahva vuorovaikutus on kuitenkin erillinen kokonaisuus, joka on vain pultattu kiinni sähköheikkoon vuorovaikutukseen. Suurten yhtenäisteorioiden lähtökohta on yksinkertainen: entäpä jos vielä suuremmilla energioilla sähköheikko ja vahva vuorovaikutuskin yhtyvät?

Suuren yhtenäisteorian voi rakentaa samalla reseptillä kuin sähköheikon vuorovaikutuksen. Kirjoitetaan paperille sellainen vuorovaikutus, jossa on tarpeeksi monta palikkaa selittämään sekä sähköheikkoa vuorovaikutusta välittävät kolme hiukkasta että vahvaa vuorovaikutusta välittävät kahdeksan gluonia. Kun sähköheikko vuorovaikutus ja vahva vuorovaikutus yhdistetään, mukaan tulee väistämättä tulee uusia hiukkasia, jotka välittävät niitä molempia samaan aikaan. Nämä hiukkaset on nimetty mielikuvituksellisesti X– ja Y-bosoneiksi. Koska tällaisia hiukkasia ei ole havaittu, teoriaan pannaan uusi Higgsin kenttä, joka antaa niille korkean massan. Tämä rikkoo sähköheikon ja vahvan vuorovaikutuksen yhtenäisyyden ja työntää uudet hiukkaset korkeille energioille.

Koska suuren yhtenäisteorian uudet välittäjähiukkaset välittävät sekä sähköheikkoa että vahvaa vuorovaikutusta, ne eivät erottele Standardimallin hiukkasia sen mukaan, tuntevatko ne vahvan vuorovaikutuksen vaiko eivät, vaan tarttuvat kiinni kaikkiin. Standardimallissa vain kvarkit tuntevat vahvan vuorovaikutuksen, mikä takaa sen, että protoni, joka koostuu kolmesta kvarkista, on vakaa:  se koostuu kolmesta kevyimmästä kvarkista, joten sillä ei ole mitään, mihin hajota. Sen sijaan suuressa yhtenäisteoriassa kvarkit voivat muuttua elektroneiksi ja muiksi hiukkasiksi, minkä myötä protoni voi hajota. Jotta hajoamista tapahtuisi tarpeeksi harvoin, välittäjähiukkasten massan pitää olla hyvin iso, noin 10^(14) kertaa W– ja Z-bosonien massa.

Samaan korkeaan massaan päädyttiin toistakin reittiä. 1970-80-luvulla vaikutti siltä, että Standardimallin sähkömagneettisen, heikon ja vahvan vuorovaikutuksen voimakkuudet yhtyvät tällä samalla energiaskaalalla. (Vuorovaikutusten voimakkuus nimittäin riippuu energiasta.) Jos kahden riippumattoman polun päätyminen samaan paikkaan ei olisi riittänyt, niin kosmologia antoi kolmannen vihjeen siitä, että ollaan oikeilla jäljillä.

Sähköheikon ja vahvan vuorovaikutuksen eroon liittyy Higgsin kentän olomuodon muutos. 70-luvulla Tom Kibble hahmotti, että siinä syntyy kosmisia säikeitä ja muita virheitä Higgsin kentässä, hieman kuin veden jäätyessä. Näiden kosmisten säikeiden ehdotettiin sekoittavan maailmankaikkeuden ainetta ja synnyttävän siten rakenteen siemenet. Säikeiden vispaamien epätasaisuuksien koko riippuu niiden jännityksestä, mikä liittyy suoraan uusien välittäjähiukkasten massaan. Protonien hajoamisesta ja vuorovaikutusten yhdistymisesta päätelty energia antoi juuri oikean suuruuden, joka sopi havaintoihin.

Kolme aivan erilaista argumenttia johtivat samaan kauniiseen tuloksen. Sääli vain, että ne olivat kaikki väärin.

Ensinnäkin, protonin hajoamista ei ole nähty. Koska suuren yhtenäisteorian vuorovaikutus on heikko, protonin hajoaminen on harvinaista. Tämän ongelman voi ratkaista tarkkailemalla montaa protonia. Japanilainen koe Kamiokande tarttui haasteeseen. Vuoren sisälle Kamiokan kaivokseen rakennettiin vuosina 1982-83 kolmen miljoonan litran vesisäiliö, jonka reunat vuorattiin valoa havaitsevilla laitteilla. Protonin hajoamisesta seuraa valonvälähdys, ja tankissa oli noin 10^(33) protonia. Sitten tarvitsi vain odottaa.

Sen enempää Kamiokande kuin sen vuonna 1996 viisitoista kertaa isommaksi laajennettu versio Super-Kamiokande eivät nähneet yhdenkään protonin hajoavan. Tästä tiedetään, että protonin elinikä on vähintään 10^(33) vuotta. Tämä on satatuhatta miljardia miljardia kertaa maailmankaikkeuden ikä. Protonin ikää voi kasvattaa nostamalla sitä hajottavan välittäjähiukkasen massaa, mutta ei mielin määrin. Yksinkertaisimmassa suuressa yhtenäisteoriassa oli massalle vain pieni ikkuna – mikä olikin motivaatio Kamiokandelle ja sen superversiolle. Kamiokande ja Super-Kamiokande sulkivat tämän ikkunan: yksinkertaisin suuri yhtenäisteoria ei kuvaa todellisuutta.

Toisekseen, mitä vuorovaikutusten yhtymiseen tulee, tarkemmat mittaukset ovat osoittaneet, että Standardimallissa niiden voimakkuudet eivät kohtaakaan odotetulla yhtenäisteorian energialla, tai itse asiassa missään. Tämä ei ole ratkaiseva muutos, koska yhtenäisteoriassa vuorovaikutukset voivat kehittyä eri tavalla kuin Standardimallissa jo ennen yhtymistään, mutta murentaa motivaatiota.

Kolmannekseen, 90-luvun havainnot kosmisesta mikroaaltotaustasta osoittivat, että inflaation ennustukset rakenteen siemenistä pitävät paikkansa ja kosmisten säikeiden ennustukset eivät pidä paikkaansa.

Havainnot sulkevat pois vain suurten yhtenäisteorioiden yksinkertaisimmat versiot, mikään ei estä rakentamasta monimutkaisempia teorioita. Vaatimuksena on vain se, että yhtenäisvuorovaikutus pitää sisällään sähköheikon ja vahvan vuorovaikutuksen. Yksinkertaisinta on ottaa sellainen vuorovaikutus, joka lisää mahdollisimman vähän uusia hiukkasia. Ei kuitenkaan ole mitään rajaa sille, miten monimutkaisen elämästään voi tehdä, ja sama pätee teorioihin: vuorovaikutuksia lisäämällä voi työntää protonin elinikää korkeammalle. Apuun on otettu myös supersymmetria, joka sopivasti sovellettuna auttaa estämään protonin hajoamista.

Epäonnistumiselle voi keksiä monia selityksiä, mutta harvoin ne ovat yhtä vakuuttavia kuin onnistuminen. Todisteiden puute sai tutkijat arvioimaan suuria yhtenäisteorioita kriittisemmin. Alusta asti oli hankala ymmärtää, miksi X– ja Y-bosonien massa on niin valtavan paljon isompi kuin W– ja Z-bosonien massa.

Yhtenäisteoriassa kaikki välittäjähiukkaset käyttäytyvät korkeilla energioilla samalla tavalla, ja ero tulee niiden erilaisesta kytkennästä Higgsin kenttiin. Standardimallin Higgs antaa pienen massan, uusi Higgs ison. Mutta miksi? Yhtenäisteoriassa nimittäin molemmat Higgsit ovat aluksi osa samaa kokonaisuutta, yhtenäistä Higgsin kenttää. Teorian matemaattinen rakenne ei kiellä sitä, että Higgsin eri osat käyttäytyvät eri tavalla, mutta se on vähintäänkin teorian hengen vastaista – sanalla sanoen rumaa. Ottaen huomioon, että yksi tärkeimpiä motivaatioita suurille yhtenäisteorioille oli samanlaisen estetiikan seuraaminen, joka oli vienyt voittoon Standardimallin kanssa, esteettiset ongelmat ovat vakava asia.

Mutta vaikka osoittautuisi, että suurta yhtenäisteoriaa ei ole, olisi yksisilmäistä tuomita sen tutkiminen harhapoluksi.

Kuten kosmiset säikeet, inflaatio kehittyi suurten yhtenäisteorioiden kehdossa. Alun perin yksi inflaation motivaatio oli sen selittäminen, miksi suuren yhtenäisteorian olomuodon muutoksissa syntyviä virheitä Higgsin kentässä (kosmisia säikeitä ja muita) ei näy. Inflaation haluttiin pyyhkivän ne pois, ja suurin osa varhaisista inflaatiomalleista perustui suuren yhtenäisteorian olomuodon muutokseen. Sittemmin nämä rakennustelineet on voitu purkaa, eikä inflaatio kaipaa suurta yhtenäisteoriaa. Kiinnittyminen yhtenäisteorian ideaan saattoi kyllä vaikuttaa siihen, että kesti 27 vuotta huomata, että Standardimallin Higgskin voi olla vastuussa inflaatiosta: katse oli suunnattu liian korkealle.

Mitä kokeelliseen puoleen tulee, Super-Kamiokande ei nähnyt protonin hajoamista, mutta se havaitsi neutriinojen muuttumisen toisikseen. Löytö oli ensimmäinen varma merkki Standardimallin tuonpuoleisesta fysiikasta, ja siitä myönnettiin Nobelin palkinto vuonna 2015. Super-Kamiokandesta on ollut muutakin hyötyä (pieni esimerkki: se on rajoittanut heksakvarkkien mahdollisuutta) ja samaan vuorenalaiseen laboratorioon on rakennettu myös gravitaatioaaltokoe KAGRA.

Tutkimuksen polut ovat harvoin suoria. Suurten yhtenäisteorioiden tapaus osoittaa, että selvältä vaikuttavat vihjeet voivat viedä suohon. Mutta siitä näkee myös sen, miten väärät ideat voivat ohjata tärkeisiin löytöihin, kun ne keskittävät ajattelua hedelmälliseen suuntaan. Prototieteilijä Francis Baconin sanoin, ”totuus kehkeytyy ennemmin virheestä kuin sekasorrosta”.

15 kommenttia “Parempi väärässä kuin sekaisin”

 1. Eusa sanoo:

  ”vuorenalaisessa” jäänyt inessiiviin.

  SISU = Standardimallin Itujen Suuri Uute. 🙂

  1. Syksy Räsänen sanoo:

   Kiitos, korjasin.

 2. Anekdootti suuresta yhtenäisteemasta. Kun olin jatko-opiskelijana 1990-luvun alussa, EISCAT-tutkan data-analyysiin olivat jotkut kehittäneet kasan matlab-skriptejä, mikä uskokaa tai älkää oli silloin uusi kova juttu. Ohjelmistolle he antoivat nimen GUISDAP, Grand Unified Incoherent Scatter Data Analysis Program. Muutamia vuosia myöhemmin tein MHD-simulaatiota, ja vitsin vuoksi annoin koodille nimeksi GUMICS, Grand Unified Magnetosphere-Ionosphere Coupling Simulation. GUMICS on käytössä edelleen, ja siitä tulikin mieleeni että pitäisi nykiä osastopäällikköä hihasta että hän ehtisi paneutua sen lisenssiasiaan, jotta eräs HY:n ryhmäkin saisi siitä hyötyä omaan sovellukseensa. Taitaa olla luonnonlaki että suuret yhtenäisasiat lopulta hajoavat ja murenevat byrokratiaksi.

 3. Onko positronin ja protonin varauksien tarkalle yhtäläisyydelle muita selityksiä kuin GUT?

  1. Syksy Räsänen sanoo:

   GUTteja tosiaan joskus mainostetaan sillä, että ne sitovat kvarkkien ja leptonien varaukset yhteen.

   Tämä on kuitenkin totta jo Standardimallissa. Anomalioiden puute asettaa ehtoja sähkövarauksille, ne eivät voi olla mielivaltaisia.

 4. Cargo sanoo:

  Kumpihan on vaikeampaa: kehittää toimiva GUT vaiko toimiva ilmastomalli?

  Median hysterisoima ilmastoahdistus takaa tutkimusrahoituksen kestävyyden perseelleen menevälle pelottelulle, mutta mikä onkaan teoreettisen fysiikan tutkimusrahoituksen tulevaisuus, jos siis mitään toimivaa ei pikkuhiljaa ala löytymään?

  Peukalot kääntyvät alaspäin ja työhuoneet luovutetaan esim. sukupuolentutkijoille 🙁

  1. Syksy Räsänen sanoo:

   Nämä ovat aivan erilaisia kysymyksiä.

   Suuressa yhtenäisteoriassa on kyse siitä, onko todellisuudessa olemassa sellaista fysiikkaa, jota se kuvaa, eli perustavanlaatuisten lakien löytämisestä.

   Ilmaston ja ilmastonmuutoksen mallintamisessa on kyse tunnetun fysiikan soveltamisesta monimutkaiseen systeemiin riittävän tarkasti.

   Onneksi ilmastotutkijoiden vuosikymmeniä esitetyt varoitukset otetaan viimein julkisuudessa todesta, ilmastonmuutos kun on eräs suurimpia ihmiskuntaa vastassa olevia uhkia.

   Mitä suurten yhtenäisteorioiden tutkimisen hedelmällisyyteen tulee, kuten merkinnässä kirjoitin, niistä kumpusi inflaatio, joka on ennustanut havaintoja erittäin onnistuneesti.

 5. Standardimallin 18-26 parametrista (https://spinor.info/weblog/?p=6355) suurin osa liittyy generaatioiden heikkoon kytkentään, ja vain yksi parametri liittyy vahvaan vuorovaikutukseen, eli sen kytkentävoimakkuus g3. Onko yritetty sellaisia sähköheikon teorian yleistyksiä jotka pyrkisivät selittämään generaatioiden lukumäärän ja niiden heikot kytkennät, mutta jättävät vahvan vuorovaikutuksen teorian ulkopuolelle? Motivaationa siis olisi parametrien vähentämisen ekonomia.

  1. Syksy Räsänen sanoo:

   Ei parametreja noin voi laskea. Suurin osa parametreista liittyy massoihin ja kvarkkien sekoittumiseen. Heikkon vuorovaikutuksen kytkentään liittyy kaksi parametria, vahvaan yksi.

   En tiedä, onko mitään malleja, missä tutkittaisiin sähköheikkoa vuorovaikutusta ilman vahvaa ja samalla sukupolvien määrää – luultavasti, kaikenlaista kun on tehty.

   1. Kyllä, mutta tarkoitin siis liittää ne sekoitusparametrit sähköheikkoon, koska se toinen vaihtoehto (vahva vuorovaikutus) ei kytke sukupolvia toisiinsa.

    1. Syksy Räsänen sanoo:

     Onhan se niinkin. (Sähköheikko vuorovaikutushan on siis konsistentti minkä tahansa sukupolvien määrän kanssa, sille ei ole mitään teoreettista rajoitusta.)

 6. Lentotaidoton sanoo:

  Mehän tiedämme yhden standarditeorian suuren vaikeuden. Se ei selitä baryonigeneesiä, eli miksi ainetta on enemmän kuin antiainetta. Tai selittää mutta heikosti. Esim kokeissa CP rikko sähköheikkovoimassa up to 13% (voi olla nykyään jo isompikin). Myös kromodynamiikassa tulisi olla vastaava CP violaatio, sitä ei kuitenkaan ole nähty (vahva CP-ongelma).

  Saharovin ehdot: baryoniluvun muuttuminen, CR ja CPR symmetrian rikkoutuminen ja poikkeama termisestä tasapainosta. Kun standarditeoria selittää nämä vain heikosti, niin aikoinaan toivo laitettiin näiden superraskaiden X ja Y bosonien hajoamiseen ja siten baryoni- ja leptonilukujen muuttumiseen.

  Toisaalta kysymysmerkki on miksi nykyisen Higgsin kentän arvo on mitätön vaadittuihin muiden Higgsin kenttien arvoon 10^16 GeV, eli hierarkiaongelma. Voitko valaista näitä lisää?

  1. Syksy Räsänen sanoo:

   Tässä onkin useita asioita.

   Hierarkiaongelma on suurten yhtenäisteorioiden aiheuttama ongelma. Suosituin yritys sen ratkaisemiseen on supersymmetria, joka rajaa Higgsin massaan tulevan korjauksen supersymmetrian rikkoutumisskaalaan. Tämä ei kuitenkaan selitä sitä, miksi alun perin teoriassa on kaksi eri skaalaa eri Higgseille.

   Baryogeneesiin on tosiaan suurissa yhtenäisteorioissa paremmat ainekset. (Itse asiassa Standardimallissakin sähköheikkoa skaalaa korkeammilla lämpötiloilla baryoniluku ei säily, kaksi muuta ehtoa vain valitettavasti eivät toteudu tarpeeksi vahvasti.)

 7. Hannu Piesanen sanoo:

  SISU = SamperinIsoSepustusUniversumista

 8. Lentotaidoton sanoo:

  SISU = SotemainenInnokkuusSorsiaUudistuksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *