Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Helioksen käyttöohjeet


Seiso kelloon nähden pohjoisessa (eli tornin puolella). Katso aurinkokellon metallirenkaita. Auringonvalo muodostaa niihin neljän kirkkaan pisteen muodostaman suoran. Siirry niin, että olet itse pistejonon jatkeena. Nyt pistejono osoittaa senhetkisen atsimuuttilukeman ulomman renkaan sisäpuolella.

Atsimuutti tarkoittaa kompassisuuntaa, jonka nollakohta on pohjoisessa. Se kasvaa horisonttia pitkin kohti itää eli myötäpäivään. Kuljettuaan täyden kierroksen atsimuutti on 360 astetta. Etelässä atsimuutti on 180 astetta.

Kun auringon atsimuuttikulma tunnetaan, voidaan kellonaika tarkistaa kellon vasemmalla puolella olevasta metallilaatasta. Taulukon ylä- ja alalaidassa olevat roomalaiset numerot tarkoittavat kuukautta. Kuukaudet on jaettu myös päiviin. Kellonajan voi tarkistaa taulukon avulla huhtikuun ja syyskuun välillä.

Etsi taulukon vasemmasta reunasta kellon näyttämä atsimuuttiluku. Kulje taulukossa oikealle kunnes olet oikean päivän kohdalla. Nyt voit lukea kellonajan tummemmista kellonaikakäyristä. Todennäköisesti et katso aurinkokelloa juuri tasatunnilla, joten olet kahden käyrän välissä ja kellonajan joutuu arvioimaan sen perusteella, missä kohtaa käyrien väliä on.

Jotkut kokevat atsimuuttiluvun lukemisen helpommaksi, jos seisookin kellon eteläpuolella, selkä merelle päin ja kasvot kohti tornia. Tällöin aurinko häikäisee vähemmän ja oman pään varjo asettuu näppärästi heijastusjonon jatkoksi. Auringon ollessa matalalla oma varjo saattaa kuitenkin häiritä kellonajan määritystä. Jos kelloa katsoo näin päin, on atsimuuttiluku luettava kellon vastakkaiselta puolelta.

Kivielementin oikeanpuolimmaisessa kyltissä on kerrottu lyhyemmin kellon käyttöohje sekä listattu mihin aikaan aurinko on suoraan etelässä valoisten kuukausien 1. ja 15. päivänä.