Ukko

Yksittäisen ukkostutkan ongelma on mittaustekniikasta johtuen etäisyyden mittauksen epätarkkuus. Yksittäisen ukkostutkan suuntima sen sijaan on melko tarkka. Useamman ukkostutkan yhteistyöllä saadaan tarkempi kuva ukkostilanteesta.

Ukko on ohjelmisto, joka pyrkii yhdistämään useamman harrastajaukkostutkan tietoja kolmiomittauksella.