Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Kerho- ja yhdistystoiminta

Cygnus 2017 -työpaja

Cygnus 2017 -tapahtumassa Imatran Päivärannassa kerho- ja yhdistystoimintaryhmä järjesti perjantaina 28.7.2017 työpajan tähtinäytöstoiminnasta.

Paja organisoitiin OpenSpace-menetelmällä, fasilitoijana toimi Veikko Mäkelä ja aiheiden isäntinä ja kirjureita ryhmän vastuuaktiivit Matti Salo, Mika Aarnio, Harri Haukka ja Jani Helander.

Tähtinäytöstoiminta oli jaettu neljään osa-alueeseen:

 1. Tähtinäytösten tekniikka
 2. Tähtinäytösten tavoitteet (opetukselliset, yhdistyten tavoitteet)
 3. Tähtinäyttäjät
 4. Näytöstoiminnan organisointi

Kustakin alueesta etsittiin ongelmia ja haasteita, ratkaisuja näihin sekä kirjattiin muita ideoita. Pajan tavoitteena oli ensisijaisesti kartoittaa tehtäväkenttää jatkotyöskentelyä varten.

[Työpajan alustusmateriaali, PDF 261 kB]


Pajan muistiinpanot

1) Tekniikka

ONGELMAT JA HAASTEET:

1. kohteen osoittaminen katsojille
2. himmeät kohteet
3. kaukoputken suunnastus
4. näyttö
5. tornien tekniset ongelmat, esim. jäätyminen
6. vähän laitteita
7. siirrettävät laitteet
8. näköesteet

RATKAISUJA:

1. esim. laserpointteri
2. kamera kaukoputkeen
3. kirkkaiden tähtien luettelo seinälle

IDEOITA:

TV + kuvia muistitikulla
PAD + netti
Kännykkäadapteri
Dobson kulma-antureilla


2) Tavoitteita

Tavoitteet yhdistykselle, opetukselliset tavoitteet

ONGELMIA JA HAASTEITA:

 • Kelit
 • Kiinnostuksen jalkauttamien
 • Millä tavoitteella liikkeellä (opetus, periaate, vastavuoroisuus)
 • Mainonnan kohdentaminen (printti, some)
 • Näytösbrändin vakiinnuttaminen
 • Yleisömäärä (liian iso / liian pieni)

RATKAISUJA:

 • Vaihtoehtoiset näytöstavat (tietotekniikka, keinokohteet)
 • Mainostus paikallisissa palstoissa, somessa
 • Näytöksen oheisohjelma

IDEOITA:

 • Tähtien syntytarinaa (3-4 kohdetta)

3) Näyttäjät

ONGELMIA JA HAASTEITA:

 • Usein värväys
 • Suomen kelit (koulutus yms.)
 • Osaamisen vanheneminen
 • Näytäntöjen peruutukset (kokemus)
 • Hälynäytökset (poikkeavat ajat)
 • Palkkio/Ei,   Mitä? Raha?
 • Mitä puhut
 • Kohteet
 • Jutustelu (sen puute)
 • Yleisöltä kysely

RATKAISUJA:

 • Koulutus planetaariossa
 • Yksinkertaisia tehtäviä aluksi - osaamisen kehitys
 • Palkkio: vastineena tornin/laitteiden käyttöoikeus
 • Tähtiopaskurssit 

IDEOITA:

 • Jatkuva markkinointi jäsenille
 • Hyvien ideoiden jakaminen
 • Aina pareittain

4) Organisointi

ONGELMAT JA HAASTEET:

 • sää
 • oikea aika
 • henkilöstöresurssit
 • tekniikkaresurssit (jos paljon ihmisiä)
 • havaintopaiakn saavutettavuus
 • miten motivoida kävijöitä / näyttäjiä ?!

RATKAISUJA:

 • sosiaalinen media (tiedotus)
 • yksi vastuuhenkilö (havaintoillat)
 • kelivarausnäyttäjille
 • multimedian käyttö (suunniteltu), jos sää huono
 • jos pilvinen sää sovittuun huono sää, vapaalippu näytökseen (jos maksanut asiakas/ryhmä)
 • Kerho/jäsenillan yhdistäminen havaintoiltaan/näytökseen
 • yhteiskyyditys havaintotapahtumiin
 • yhteistyö muiden lähitahojen kanssa (kirjasto, partio, ..)
 • näyttäjille omaa special havaintoaikaa

 IDEOITA:

 • kiinteä aika / päivä
 • ylimääräisiä näytöksiä sään mukaan
 • mitä jos ei ole selkeää?? - suunniteltu vaihtoehto (Stellarium etc. Celestia)
 • erikoistapahtumat / kalenteriin
 • erikoiskohteet / vuosikalenteri

RSS Zeniitti

RSS Avaruus.fi-foorumi