S


Suhteellisuusteoria

Vuonna 1905 Albert Einstein esitti erikoisen (eli suppeamman) suhteellisuusteorian, joka kertoo, miten siirrytään tasaisella nopeudella suoraviivaisesti liikkuvasta koordinaatistosta toiseen. Teorian perusoletus on, että valon nopeudella on sama arvo kaikissa tällaisissa koordinaatistoissa. Einsteinin vuonna 1915 esittämä yleinen suhteellisuusteoria puolestaan kuvaa, miten massa aiheuttaa ympärillä olevan avaruuden kaareutumisen. Avaruuden kaarevuus puolestaan määrää, miten kappaleet liikkuvat avaruudessa. Yleinen suhteellisuusteoria on tarkempi painovoimateoria kuin Newtonin teoria. Tunnetuin poikkeama Newtonin ja Einsteinin teorioiden välillä on Merkuriuksen perihelin liikkeessä.Edellinen hakusana: Struve Wilhelm
Seuraava hakusana: Sumu

Etusivu | Hakemisto | Lähteet