Zeniitti

Tähtiharrastuksen verkkolehti

Jaostoista harrastusryhmiksi

Jaostoista harrastusryhmiksi

Veikko Mäkelä:

Harrastusympäristön muutokset ja Ursan jaostotoiminnan ongelmat johtivat organisoituneen harrastustoiminnan korjausliikkeisiin. Uudistuksilla hälvennetään jaostojen vanhanaikaista mielikuvaa sekä laajennetaan harrastusalasta vastuuta kantavien joukkoa.

Viime vuosien aikana harrastusympäristö on kokenut melkoisen mullistuksen. Tekniikka noussut yhä suurempaan rooliin. Havaintojen tekeminen ja erityisesti harrastajien välinen viestintä on kokenut suuren murroksen internetin ja sosiaalisen median myötä.  Tässä muutoksessa Ursan jaostotoiminta on kokenut kehitystä haittaavia ongelmia.

Tilanteen vuoksi moni aktiivinen harrastaja on toivonut korjausliikkeitä Ursan jaostotoimintaan. Niinpä viime kesän Cygnus-tapahtumassa Ylöjärvellä koottiin jaostotoimikunnan (jtk) ympärille laajahko työryhmä uudistamaan organisoitunutta harrastustoimintaa Ursassa.

Cygnus 2015

Cygnus on  keskeinen harrastustoiminnan tapahtuma. Kiikarikoulu Cygnus 2015 -tapahtumassa.  Kuva: Mikko Suominen.

Pohjatyötä ja kartoitusta

Uudistuksessa ei lähdetty soitellen sotaan, vaan aluksi tutkittiin organisoitumisen lähtökohtia. Miksi ihmeessä harrastajat haluavat tehdä asioita yhdessä ja miksi niitä tehtäisiin Ursassa? Lisäksi kaivettiin esiin, mitkä ne keskeisimmat paljon parjatut ongelmat jaostotoiminnassa oikein ovat.

Vaikka ihmisten harrastustavat ovat muuttuneet internetin, foorumien, somen ja Taivaanvahdin myötävaikutuksella, perustarve tehdä asioita yhdessä ja tukea toisiaan ei ole minnekään kadonnut. Mitä järjestelmällisemmäksi toiminta kasvaa esimerkiksi kasvokkain tapaamisten, tulosten systemaattisemman vertailun tai rahaa vaativien hankkeiden muodossa, sitä ilmeisemmäksi tulee järjestäytyneen ryhmän muodostaminen.

Toiminta Ursassa tuntuu luontevalta, koska yhdistys tarjoaa monenlaisia resursseja, kuten tietotekniikkaresursseja, viestintävälineitä, tiloja ja pientä taloudellista tukeakin. Myös Ursan hyvä imago auttaa mm. ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa toimittaessa.

Nykymuotoisen jaostotoiminnan keskeisimmiksi ongelmiksi koettiin, että harrastajilla jaostoista vanhanaikainen ja byrokraattinen mielikuva, vaikka moni ryhmä onkin jo sopeuttanut toimintaansa nyky-ympäristöön. Organisaationa jaostot ovat olleet vahvasti vetäjäkeskeisiä. Toiminta on usein henkilöitynyt yhteen harrastajaan ja hänen jaksamisestaan on ollut kiinni koko jaoston aktiivisuus.

Yksi selkeä tosiasia kuitenkin on, että vastuunkantajia on aina pienempi joukko kuin niitä, jotka vain osallistuvat toimintaan. Tähän ei uudistuksellakaan pystytä kovin hyvin vastaamaan, mutta se tulee ottaa huomioon.

Ryhmissä ja yhdessä

Mitään mullistavaa viisastenkiveä ei keksitty, mutta uudistuksilla toivotaan olevan kuitenkin positiivista vaikutusta harrastustoimintaan.

Jatkossa harrastusalat organisoituvat ryhmiksi, joita voidaan kutsua myös harrastusryhmiksi.  Moni näistä vastaa vanhoja jaostoja, mutta aloja voi yhdistyä tai ihan uusia ryhmiä voi syntyä.

Harrastusalan elinvoimaisuuden varmistamiseksi ryhmän tulee täyttää edes tietyt minimivaatimukset:

  • Ryhmän toimintaan etsitään vähintään kolme aktiivisessa roolissa toimivaa harrastajaa. Heitä voi toki olla enemmänkin. Varsinaista vetäjää ei ole, mutta yksi aktiiveista toimii ryhmän yhteyshenkilönä.
  • Ryhmällä on ainakin yksi yhteinen viestintäkanava, esimerkiksi sähköpostilista ja foorumin alue. Tämän rinnalla voi olla täydentäviä kanavia, esimerkiksi Facebook-ryhmä.
  • Jotta Ursan ryhmä olisi vähän enemmän kuin pelkkä nettiyhteisö, odotetaan sen järjestävän ainakin kerran vuodessa kasvokkain toimintaa jossain Ursan harrastustapahtumissa. Myös verkossa järjestettävät virtuaalitapaamiset ovat mahdollisia.
  • Ryhmällä on Ursan sivustoon kuuluva ajantasainen www-sivu, josta selviää ryhmän tarkoitus, viestintäkanava, toimintatavat ja yhteystiedot.

Yhdistystoiminnan velvollisuudet: talousarvio, toimintasuunnitelma ja -kertomus, tehdään ryhmille mahdollisimman helpoiksi.

Ryhmiä kannustetaan yhteistyöhön keskenään sekä harrastusta tukevien toimintojen, kuten Zeniitin, Taivaanvahdin ja keskustelufoorumin toimijoiden kanssa. Yksi selkeimmistä yhteistyömuodoista ovat yhteiset tapaamiset. Hyödyllistä on myös ideoiden jako ja toiminnan ongelmien ratkominen kaikkien toiminnasta vastuuta kantavien aktiivien kesken.

Htk koordinoi, Stella-raati etsii palkittavat

Ryhmien toiminnan tueksi ja yhteydenpidon edistäjäksi valitaan vuosittain harrastustoimikunta (htk). Tämä vähintään kolmihenkinen koordinaatioryhmä kootaan Cygnuksella aktiiveista, joille yhteistoiminnan rutiinit ovat tuttuja ja jotka luonnostaan pitävät yhteyksiä eri puolille.

Htk hyväksyy uudet ryhmät, toteaa kuolleet ryhmät, koordinoi harrastustapahtumien vuosikalenteria, kokoaa budjettiehdotuksen ja avustaa Ursan suunnittelijaa saamaan toimintaraportteihin tarvittavat tiedot. Se voi kasata apuporukoita esimerkiksi auttamaan www-sivujen tekemisessä tai vaikkapa Cygnuksen ohjelmasuunnittelussa.

Aiemmin jaostotoimikunnalle kuulunut Stella Arcti -palkintoehdotuksen laatiminen annetaan uudelle palkintoraadille. Tämä valitaan myös vuosittain Cygnuksella.

Uudet ryhmät käyntiin

Htk koordinoi uudistusta. Kaikki vanhat jaostot käydään läpi ensi kesän Cygnukseen mennessä. Harrastusorganisaatio muotoutuu vähitellen uuteen kuosiin. Verkkosivuja uudistetaan vähintään etusivujen osalta. Vanhentunut tieto piilotetaan.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *