Zeniitti

Tähtiharrastuksen verkkolehti

Kuu peittää asteroideja

Kuu peittää asteroideja

Matti Suhonen:

Kuun peittämiä tähtiä, planeettoja ja planeettojen kuita on havaittu kymmenien vuosien ajan. Pienillä kaukoputkilla havaittavia asteroideja näkyy vuosittain kymmenkunta. Peittääkö Kuu asteroideja? Voiko niiden peittymisiä havaita pienehköillä kaukoputkilla?

Olen parin vuoden aikana todennut asteroidien etsintäkarttoja laatiessani, että jokin asteroidi peittyy Kuun taakse. Näissä tapauksissa Kuu on ollut hyvin täyteläinen ja asteroidi on ollut varsin himmeä. Ainakaan näissä tapauksissa asteroidin peittymisen havaitseminen ei ole ollut mahdollista.

Australialaisen David Heraldin laatiman Occult-ohjelman kohteiden valintaan sisältyvät ruksattavat ruudut tähtiä, planeettoja ja asteroideja varten. Olin aikaisemmin teettänyt ohjelmalla ennusteita vain tähdille ja planeetoille. Jokin päivä sitten merkitsin asteroidien ruutuun ruksin ja katsoin, löytääkö ohjelma asteroidien peittymisiä. Ensimmäinen yritys ei löytänyt tapahtumia. Tapahtumien lukumäärään vaikuttaa kaukoputken koon lisäksi kirkkauden korjaus. Asetin sen maksimiarvoonsa. Tämän jälkeen tapahtumia alkoi ilmaantua kuvaruudulle.

Helsingille ja Oululle lasketut vuosien 2016 ja 2017 ennusteet tuottivat taulukon esittämät tulokset. Suurin osa tapahtumista eivät ole havaittavia, koska Aurinko on näkyvissä, Kuu on liian kirkas tai asteroidi on liian himmeä.

Havaittavia asteroidien peittymisiä löytyi vuosille 2016 ja 2017 vain kaksi kappaletta (taulukko 1). Kummassakin tapauksessa peittyvä asteroidi on 8 Flora. Se peittyy Oulussa ensimmäisen kerran 14.9.2017 klo 2.57.46 Kuun kirkkaan reunan taakse (kuva 1). Esiintulo tapahtuu pimeän reunan takaa klo 3.55.51. Pienenevästä 30 asteen korkeudessa olevasta Kuusta näkyy 41 prosenttia valaistuna. Peittyminen näkyy pimeän aikaan lähes koko Euroopassa.

Toisen kerran Flora peittyy 6.12.2017. Asteroidi peittyy vain Kilpisjärvi – Vuotso -linjan pohjoispuolella. Utsjoella Flora peittyy Kuun etelänavan lähellä Schillerin kraatterin kohdalla (kuva 2). Esiintulo tapahtuu pimeän reunan takaa. Asteroidi kulkee Kuun takana 36 asteen matkan. Esiintulon aikana klo 4.46.57 Flora on 8,3 kaarisekunnin päässä valon ja varjon rajasta. Sekä peittyminen että esiintulo kestävät 1,4 sekuntia. Pienenevä Kuu on 36 asteen korkeudessa ja siitä näkyy 91 prosenttia valaistuna.

Tulokset osoittavat, että Kuu peittää havaittavia asteroideja kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Havainnot edellyttävät suurehkoa kaukoputkea, suurta suurennusta, puhdasta optiikkaa, hyvää seeingiä ja läpinäkyvyyttä sekä kokenutta havaitsijaa.

Taulukko 1. Tilastotietoa vuosina 2016 ja 2017 Helsingissä ja Oulussa tapahtuvista asteroidien peittymisistä Kuun taakse.

Taulukko 1. Tilastotietoa vuosina 2016 ja 2017 Helsingissä ja Oulussa tapahtuvista asteroidien peittymisistä Kuun taakse.

Kuva 1. Asteroidi 8 Flora sivuaa 6.12.2017 klo 4.39 Kuun eteläistä reunaa Clavius-kraatterin eteläpuolella.

Kuva 1. Asteroidi 8 Flora sivuaa 6.12.2017 klo 4.39 Kuun eteläistä reunaa Clavius-kraatterin eteläpuolella.

Kuva 2. Kuun eteläreuna on hyvin rosoinen, kun asteroidi 8 Flora sivuaa Kuuta 8.12.2017. Suurimman vuoren korkeus on noin kaksi kaarisekuntia. Sivuaminen kestää kaikkiaan noin neljä minuuttia.

Kuva 2. Kuun eteläreuna on hyvin rosoinen, kun asteroidi 8 Flora sivuaa Kuuta 8.12.2017. Suurimman vuoren korkeus on noin kaksi kaarisekuntia. Sivuaminen kestää kaikkiaan noin neljä minuuttia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *