Jos joskus kohtaamme elävän planeetan

14.6.2022 klo 14.37, kirjoittaja
Kategoriat: Eksoplaneetat , Elinkelpoisuus

Tieteiskirjallisuudessa on leikitelty ajatuksella siitä, että ihmiskunta havaitsisi elävän eksoplaneetan ja vierailisi sen pinnalla. Aluksi ihmiset saapuvat vieraalle planeetalle ja ihmettelevät sen kauneutta ja omituisuutta. Seuraavassa hetkessä materiaalisten rikkauksien haalintaan pyrkivä lajimme ryhtyy kuitenkin rosvoamaan paikallisia luonnon resursseja tuhoisalla tavalla. Seurauksena on tavallisesti kaaos, väkivaltaa, sankaritekoja ja lopussa ihmiset joutuvat luopumaan kolonialistisista aikeistaan — ainakin joksikin aikaa. Vaikka nykyteknologia ei salli läheisten eksoplaneettojen järjestelmiin pääsyä ja astumista niiden pinnalle, teknologinen kehitys voi sen joskus kaukaisessa tulevaisuudessa mahdollistaa. Tarvitaan vain teknologiaa matkustaa relativistisella nopeudella ja pysäyttää matkaajien elintoiminnot pitkän matkan ajaksi, jotta he pääsevät hengissä ja liikaa ikääntymättä perille, mutta periaatteessa fysiikan kompromisseihin suostumatttomat lait mahdollistavat tähtienvälisen matkan.

Oletetaan yhden ihmissukupolven eläessä tehtävän matkan olevan mahdollinen. Todennäköisimmässä skenaariossa ihmiset saapuvat aluksi lähitähteä kiertävälle elävälle planeetalle tutkimaan sen biosfääriä, geologiaa ja ilmastoa. He ovat immuuneja paikan mikrobeille, joiden erilainen biokemia ei edes tunnista ihmisiä eläviksi. Monisoluiset saalistajat saattavat tunnistaa ihmiset saaliiksi heidän liikkumisensa tai tasalämpöisyytensä perusteella mutta avaruusmatkailun mahdollistava teknologia (mukaan lukien valtavan tehokkaat ja monipuoliset aseet) ehkäsee niistä ihmisille koituvat vaarat varsin helposti. Apuna ovat myös huipputekniset suojapuvut ja kypärät, joita tarvitaan joka tapauksessa, koska vieraan planeetan kaasukehä tuskin on ihmisten hengityselimistölle sopiva.

Aluksi ihmiset vain perustavat tutkimusaseman, ottavat näytteitä ja selvittävät uuden maailman ominaisuuksia mutta jos olosuhteet sen sallivat, he asettuvat aloilleen, rakentavat asutuskeskuksia ja kaupunkeja ja valtaavat tilaa tuottaakseen kasvavalle väestölle ravintoa. He ottavat lisää tilaa planeetalta louhiakseen sen kuorikerroksen metalleja ja mineraaleja rakennusaineiksi ja teollisuuden tarpeisiin. Satojen vuosien kuluessa populaatio kasvaa ja yhä suurempi osa planeetan pinnasta otetaan ihmisten käyttöön. Prosesissa syntyy tietenkin konflikteja paikallisen faunan kanssa, mutta olipa se kuinka älykästä hyvänsä, sen tarpeet siirretään nopeasti sivuun ihmisten tarpeiden tieltä. Yksikään paikallinen laji ei voi uhata avaruusteknologian kehittänyttä vieraslajia muutoin kuin hetken verran jossakin hyvin rajatussa paikassa. Kolonialismi tulee väistämättä valmiiksi ja lopulta ihmiset asuttavat koko planeetan. Alkuperäinen luonto saa väistyä muualta paitsi kenties sille erikseen suunnitelluista luonnonpuistoista ja reservaateista, aivan kuten Maassakin.

Kuva 1. Taiteilijan näkemys ensimmäisestä Marsiin rakennetusta ihmisasumuksesta. Kuva: NASA.

Ennen tähtienvälisessä matkailussa onnistumista ja vierailuja lähimmillä eksoplaneetoilla, ensimmäisenä kolonialismin kohteena on Mars (Kuva 1.). Samalla kun hävitämme oman kotiplaneettamme viimeisiä luonnollisia elinympäristöjä, saatamme kyetä rakentamaan keinotekoisia biosfäärejä naapuriplaneetallemme. Jos selviämme Maassa aiheuttamastamme tuhosta ja vältämme sivilisaation romahduksen muuttaessamme ilmastoa ja kutistaessamme biosfäärin murto-osaan siitä, mitä se oli lajimme syntyessä ja kehittyessä, saatamme hyvinkin viedä tapamme ja taipumuksemme muillekin planeetoille. Kuvaan tulevat ensimmäisenä Marsin ja Kuun kaupungit ja teollisuuslaitokset asteroidien malmi- ja mineraalilouhoksilla. Samaan aikaan alkaa teollisen avaruusturismin aikakausi yritysten rakentaessa hotelleja ja lopulta pysyvää asutusta planeettamme kiertoradalle. Hiljalleen avaruusasemia valmistuu Aurinkokuntamme muidenkin kappaleiden kiertoradoille — tutkijat ovat jopa esittäneet mahdollisuuden rakentaa siirtokunta avaruushisseineen kääpiöplaneetta Ceresin kiertoradalle. Vaikka ensimmäiset siirtokunnat rakennetaankin oikeudelliseen tyhjiöön, ne tuskin jäävät vaille omia oikeusjärjestelmiään ja sopimuksia, joilla taataan edes joitakin inhimillisen elämän perusasioita. Dystooppisilta piirteiltä tuskin kuitenkaan voidaan täysin välttyä.

On yksi asia perustaa siirtokunta toiselle oman aurinkokuntamme planeetalle ja kokonaan toinen tehdä siitä omavarainen. Se edellyttäisi toimivan biosfäärikokonaisuuden siirtämistä aluksi avaruusalukseen ja lopulta toisen planeetan pinnalle siten, että sen vuorovaikutukset pitäisivät järjestelmän terveenä, kestävänä ja resistenttinä uusille olosuhteille. Sellaiseen ei olla kyetty vielä edes oman planeettamme pinnalla, jossa hengitysilma, lämpötila, säteilyolosuhteet ja muut kriittiset tekijät ovat suotuisia planeettamme biologisille organismeille, eikä paineistettuja suojakapseleita tarvita tappavassa ympäristössä selviämiseen. Asia saa aivan uudet mittasuhteet, jos ajattelemme toista tähteä kiertävän planeetan kolonisointia. Näköpiirissä olevalla teknologialla, jo lähimmän tähtemme Proxima Centaurin potentiaalisesti elinkelpoisen planeetan valitseminen siirtolaisten uudeksi kodiksi vaatisi vähintään sadan ihmisen populaation lähettämisen tuhansien vuosien matkalle vailla toivoa siitä, että matkaan lähtijät itse koskaan näkisivät määränpäätään.


Käytännössä, kohdatessamme toisen elävän planeetan, ensimmäistä kontaktia vieraaseen elämään ei varmasti synny matkustamalla paikan päälle matkustusprojektin keston ja muiden valtavien vaatimusten vuoksi. Sen sijaan, havaitsemme luultavasti ensimmäiseksi jonkin nestemäistä vettä pinnallaan ylläpitävän planeetan kaasukehässä merkkejä kemiallisesta epätasapainosta, joka viittaa eläviin organismeihin. Sellaisia merkkejä saatettaisiin saada havaittua vaikkapa transmissiospektroskopialla — nykyisin käytössä olevalla menetelmällä, jossa tarkkaillaan miten tähden valo muuttuu sen kulkiessa planeetan kaasukehän läpi ylikulun aikana. Havainnoilla voitaisiin saada vain viitteitä biosfääristä, ja varmojen tulosten esittäminen tässä ensimmäisessä vaiheessa olisi luultavasti hyvin vaikeaa.

Seuraava askel on itse planeetan säteilyspektrin tutkiminen, johon vaaditaan suoraa kuvaamista lähitulevaisuuden maanpäällisillä jättiläisteleskoopeilla tai uusilla avaruusteleskoopeilla. Silloin voisi olla mahdollista havaita kompleksisia molekyylejä planeetan kaasukehästä kertomassa siitä, että pelkät elottomat kemialliset reaktiot eivät riitä selittämään planeetan kaasukehän kemiaa. Tässä vaiheessa tutkijat luultavasti jo itsekin uskaltaisivat arvella julkisuudessa löytäneensä elävän planeetan eivätkä vain planeettaa, jonka olosuhteissa elämän esiintyminen on mahdollista.

Sen jälkeen vuosikymmeniin ei luultavasti tapahtuisi juuri mitään. Planeetasta, sen olosuhteista ja elämästä saataisiin pieniä tiedon murusia jatkuvalla syötöllä mutta elävien organismien itsensä tarkkailuun ei olisi mitään mahdollisuuksia pitkiin aikoihin. Uusia vastaavia planeettoja saattaisi myös löytyä mutta niistä olisi mahdotonta saada sen tarkempaa tietoa. Paras, mihin pystyisimme, olisi mikroskooppisten robottiluotainten ohilentolaivueiden lähettäminen matkaan ja niiden tekemien havaintojen vastaanottaminen, kun luotaimet vuosikymmeniä myöhemmin lähettävät ensimmäiset havaintonsa radiovastaanottimiimme. Se tarkoittaisi tähtienvälisen avaruuden valloittamisen ensiaskelta mutta antaisi suuntaviitat myös tulevaisuudelle. Luultavasti kestää vielä satoja vuosia ennen kuin rohkenemme edes vakavasti harkita ihmisten lähettämistä tähtienväliselle matkalle. Sillä aikaa robottiluotaimemme tutkivat Aurinkokunnan joka kolkan ja suorittavat ensimmäisiä karkeita tutkimuksia myös lähitähtien järjestelmissä aivan kuin ne nyt tekevät esimerkiksi Marsin pinnalla.

Mutta kun ihmissiirtolaisten lähettäminen tähtiin alkaa, tuskin kukaan voi ennustaa mitä siitä seuraa. Se on oman sivilisaatiomme yksi mahdollinen tulevaisuus, jonka saamme itse kirjoittaa haluamallamme tavalla. Ehkäpä tieteiskirjailijat ovat osuneet kuvauksissaan oikeaan. Tai ehkä eivät. On syytä kuitenkin toivoa, että olemme ottaneet opiksi kolonialismin omalla planeetallamme aiheuttamasta tuhosta ja kärsimyksestä, emmekä päädy vain toistamaan historiamme virheitä. Toisaalta, jos historia meille jotain opettaa, niin sen, että emme lajina opi historiastamme yhtään mitään.

3 kommenttia “Jos joskus kohtaamme elävän planeetan”

 1. Lasse Reunanen sanoo:

  Elävälle planeetalle, joka löytyisi ja sellaiseksi todettaisiin – annettaisiin varmaankin erityinen nimi.
  kerroin Teemu Öhmanin blogissa 7.6.2022 kommenttiini, että Ursan Avaruus -sivuston keskustelussa
  ollut Ylen aikamerkistä 20.5.2021 ”Sipilän” täsmennys (nimimerkki mrkat 4.6.2022 / Aikamerkki-kriisi).
  Etsin ensin lehdestä, mutta ei osunut ja nettihaulla TM:n sivulta se löytyi (sekunti radion aikamerkki jäljessä).:
  Kari Salminen kirjoituksesta (Sipilä -haullani); vastaajana oli Ylen mediateknologian päällikkö Olli Seppälä
  (5 sivua tulostettuna).
  Löysin samalla TM 20.4.2022, 08/2022 -lehdestä Pieni kysymys, sivu 75, jossa vastasit:
  Miten eksoplaneetat nimetään? —
  ”Eksoplaneetat nimeää kansainvälinen tähtitieteellinen unioni IAO” —
  Niissä nimeämisissä ”luettelokoodinimellä” aloituskäytäntö b-kirjaimesta…

 2. Lasse Reunanen sanoo:

  Aika massaan ja energiaan liittyvä muutoksen sidos.
  Ihmisten muutoksiin myös ajan sidos, massa ja energia osittain vaikuttaa.
  Havaitsin 1/2021 Ylen radiouutisten yhtenäistyneen;
  Yle Radio 1 ja Radio Suomi, jotka ennen kuuluivat hieman eriaikaisesti.
  Samalla Radio Suomen aikamerkki siirtyi sekunti viiveelle – 6. pitkä piippi sekunti yli tasatuntien.
  Havaintoni tarkan radiotaajuudella päivittyvästä kellostani. Havaintoani kerroin ja tiedustelin edelleen.
  Eilen 3 tuntia julkaisustasi löysin Ylen Olli Sipilän vastauksen Tekniikan Maailman toimitukselle
  (virheellisesti nimi: Seppälä ajan kiireessäni tulostui). TM:n linkkiosoitteet:
  https://tekniikanmaailma.fi
  https://tekniikanmaailma.fi/oletko-huomannut-ylen-ikoninen-aikamerkki-on-jaanyt-sekunnin-jalkeen-tm-selvitti-mista-ilmio-johtuu/
  Eksoplaneetat aikanaan myös löydetty – ajan siirtymien havainnoista tehtyinä.
  Aikaan, energiaan ja massaan liittyvistä muutoksista – eksoplaneettojen mahdollista elämääkin etsitään…
  Käänteisesti ajateltuna vieras sivilisaatio löytänyt Maan – miksikö ei valtaisi Maata?
  Ylivertaisella tietämyksellä ymmärtäisivät rauhoittaa elämää,
  elotonta energiaa maailmankaikkeudessa kaikille riittää.
  Eilinen 17:58 kommenttini korjattuna:
  Elävälle planeetalle, joka löytyisi ja sellaiseksi todettaisiin –
  annettaisiin varmaankin erityinen nimi. Kerroin Teemu Öhmanin
  blogissa 7,.6.2022 kommenttiini, että Ursan Tähdet ja avaruus -sivuston
  keskustelussa ollut Ylen aikamerkistä 20.5.2021 ”Sipilän”
  täsmennys (nimimerkki mrkat 4.6.2022 / Aikamerkki-kriisi).
  Etsin ensin lehdestä, mutta ei osunut ja nettihaulla TM:n
  sivulta se löytyi (sekunti radion aikamerkki jäljessä).
  Kari Salminen kirjoituksesta (Sipilä -haullani): vastaajana Ylen
  mediateknologian päällikkö Olli Sipilä (5 sivua tulostettuna).
  Löysin samalla TM 20.4.2022 08/2022 -lehdestä; Pieni kysymys:
  sivulla 75, josta vastauksestasi; Miten eksoplaneetat nimetään?
  — ”Eksoplaneetat nimeää kansainvälinen tähtitieteellinen unioni IAO” —
  ”luettelonimellä” nimeämisissä aloituskäytäntö b-kirjaimesta aakkostus…

 3. Olen melko varma siitä että ensin ihminen asuttaa aurinkokunnan keinopainovoimallisilla avaruusasumuksilla, käyttäen pienkappaleiden ainetta rakennusmateriaalina. Sen jälkeen ihminen lähettää parven asumuksia hitaalle monisukupolviselle matkalle naapuriaurinkokuntaan, jossa on saatavilla lisää pienkappaleita. Sillä tavalla jatkaen levittäytyy laajemmalle galaksissa. Elinkelpoisia tai eläviä planeettoja saattaa tulla vastaan jossain vaiheessa, mutta ihminen ei tarvitse niitä resurssimielessä mihinkään, koska elinkelpoisten planeettojen pinta-ala on jopa omassakin aurinkokunnassamme paljon pienempi kuin pienkappaleiden materiaalissa piilevä elintilapotentiaali, puhumattakaan galaksista keskimäärin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *