TATSI

TATSI (TutkaAlgoritmien Tehostettu Seuranta ja validointI) on myrskybongausjaoston ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyöprojekti, joka käynnistyi keväällä 2010.

Projektin tarkoituksena on kerätä tutkatuotteiden perusteella raehavaintoja mahdollisesti suuria rakeita sataneiden solujen reitiltä lähettämällä sähköpostia alueella sijaitseville yrittäjille, kouluille, jne. tahoille. Yhteystiedot etsitään pääsääntöisesti internetistä, mutta myös paikallistuntemusta voi hyödyntää.

Vuonna 2010 Suomi jaettiin neljään eri alueeseen: etelä, itä, länsi ja pohjoinen. Kullakin alueella toimii viikoittain vastuuhenkilö, joka on pääasiallinen kyselyiden lähettelijä. Jos myrskyaktiivisuus on huomattavaa ja kyseltäviä tapauksia on hyvin paljon, toimivat muut alueelle nimetyt henkilöt apuna.