Zeniitti

Tähtiharrastuksen verkkolehti

Kuu peittää Hyadien tähtiä

Kuu peittää Hyadien tähtiä

Matti Suhonen:

Kuu peittää runsaasti Hyadien tähtiä neljään kertaan ensi vuonna. Vuoden 2019 jälkeen Kuu jättää Hyadien tähtijoukon rauhaan kymmeneksi vuodeksi. Tämänkertaisen Hyadien peittymissarjan aloitti Hyadien pohjoisreunan ε Tauri -tähti. Se myös päättää sarjan vuonna 2020.

Hyadit 12./13. 12.2016

Jo ennen Zeniitin ilmestymistä Kuu peitti ensimmäisenä Hyadien V-kuvion kärjen Hyadum I -tähden kymmenen minuuttia vuorokauden vaihtumisen jälkeen. Tapahtumat päättyivät klo 5.33, jolloin ekliptikan lähistön tähtien luettelon tähti numero 677 tuli Kajaanissa esiin Kuun kirkkaan reunan takaa. Kajaanissa Kuu peitti kaikkiaan 12 tähteä. Kirkkaimmat tähdet olivat edellä mainittu Hyadum I eli γ Tauri sekä θ1 ja θ2 Tauri. Aldebaran ei kuulunut peittyvien tähtien joukkoon. Kuu ohitti sen noin kuuden kaariminuutin etäisyydeltä.

71 Tauri sivusi Kuun eteläreunaa

Turun ja Siuntion välisellä linjalla Kuuta kaukoputkella havaitseva saattoi kiinnittää huomionsa Kuun eteläistä reunaa lähestyvään 71 Tauri -tähteen (kuva 1). Turussa tähti oli Kuun reunassa klo 3.35. Tähti katosi kolmen minuutin aikana useaan kertaan Kuun eteläreunan vuorten taakse. Pohjoisempana, 71 Tauri viipyi Kuun takana pidempään, esim. Lahdessa klo 3.28–3.45.

Kuva 1: 71 Tauri sivuaa Kuun eteläreunaa 12./13.12.2016 klo 3.35 Hyadien tähti 71 Tauri sivuaa Kuun pohjoista reunaa Turun ja Siuntion välisellä linjalla. Kuvan harmaa alue kuvaa Kuun reittiä taivaalla. Kuvassa ovat myös theta 1 ja theta 2 -tähdet. Musta alue Kuun vasemmassa reunassa kertoo, että Kuun pimeä reuna on hyvin kapea.

Kuva 1: 71 Tauri sivusi Kuun eteläreunaa 12./13.12.2016 klo 3.35
Hyadien tähti 71 Tauri sivusi Kuun pohjoista reunaa Turun ja Siuntion välisellä linjalla. Kuvan harmaa alue kuvaa Kuun reittiä taivaalla. Kuvassa ovat myös θ1 ja θ2 -tähdet. Musta alue Kuun vasemmassa reunassa kertoo, että Kuun pimeä reuna on hyvin kapea.

Hyadien peittyminen 4./5.3.2017

Kuun vaihe on maaliskuun alussa tähdenpeittojen havaitsijoille edullinen. Kasvava Kuu lähestyy ensimmäistä neljännestä. Tähdet peittyvät Kuun pimeän reunan taakse ja tulevat esiin kirkkaan reunan takaa. Hyadum I peittyy Helsingissä klo 23.06 (kuva 2) ja tulee esiin klo 23.28. Havaintoja haittaa se, että Kuu on laskemassa. Ennen Kuun painumista horisontin taakse 71 Tauri peittyy klo 1.28 vajaan kolmen asteen korkeudessa.

Hyadum I ja 58 Tauri sivuavat Kuun reunoja

Hyadien V-kuvion kärjen tähti γ eli Hyadum I Tauri sivuaa 4.3.2017 Kuun pohjoista reunaa Vaasan ja Jyväskylän välisellä linjalla klo 23.13–23.16. Hieman pohjoisempana, Kokkola-Kuopio-linjalla 58 Tauri sivuaa Kuun eteläistä reunaa klo 23.25–23.28 (kuva 3).

Näiden kahden peittymislinjan välissa on alue, jolla kumpikaan tähti ei peity. Tämä tarjoaa kiintoisan kohteen valokuvaajille. Kuvatkaa Kuuta useampaan kertaan noin tunnin aikana niin, että sekä 58 Tauri että Hyadum I ovat kuvassa eikä Kuu ole ylivalottunut (kuva 3).

Kuva 2: Hyadien Hyadum I -tähti peittyy Kuun taakse 4./5.3.2017 Hyadien Hyadum I -tähti peittyy Helsingissä 4./5.3.2017 klo 23.06 Kuun pohjoisreunan taakse.

Kuva 2: Hyadien Hyadum I -tähti peittyy Kuun taakse Helsingissä 4.3.2017 klo 23.06 Kuun pohjoisreunan taakse.

Kuva 3: Hyadum I ja 58 Tauri sivuavat 4.3.2017 Kuun vastakkaisia reunoja Hyadien V-kuvion kärjen tähti gamma Tauri eli Hyadum I sivuaa 4.3. Kuun pohjoista reunaa Vaasan ja Jyväskylän välisellä linjalla klo 23.13-23.16. Hieman pohjoisempana, Kokkola-Kuopio-linjalla 58 Tauri sivuaa Kuun eteläistä reunaa klo 23.25-23.28. Näiden linjojen välissä on alue, jolla kumpikin tähti on yhtä kaukana Kuun reunasta.

Kuva 3: Hyadum I ja 58 Tauri sivuavat 4.3.2017 Kuun vastakkaisia reunoja. Hyadien V-kuvion kärjen tähti γ Tauri eli Hyadum I sivuaa 4.3. Kuun pohjoista reunaa Vaasan ja Jyväskylän välisellä linjalla klo 23.13–23.16. Hieman pohjoisempana, Kokkola–Kuopio-linjalla 58 Tauri sivuaa Kuun eteläistä reunaa klo 23.25–23.28. Näiden linjojen välissä on alue, jolla kumpikin tähti on yhtä kaukana Kuun reunasta.

Lisätietoja tulevista tähdenpeitoista on tietoja saatavissa osoitteesta http://www.ursa.fi/ursa/jaostot/pikkuplan/.

Tähdenpeittojen tietoja on lukuisille paikkakunnille puolen vuoden jaksoissa. Tavallisten peittymisten lisäksi mukana ovat kuvat Kuun reunalla olevista tähdistä sekä sivuavista peittymisistä näkyvyysalueineen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *