Zeniitti

Tähtiharrastuksen verkkolehti

Stella Arcti 2016 -palkintoehdotuksia pyydetään

Stella Arcti 2016 -palkintoehdotuksia pyydetään

Veikko Mäkelä:

Stella Arcti -palkintoraati pyytää ehdotuksia palkittaviksi harrastajiksi.

On se aika vuodesta, jolloin ryhdytään etsimään Stella Arcti -palkittavia harrastajia. Koska Tähtipäivät ovat ensi keväänä kuukautta normaalia aiemmin, ehdotuskierros käynnistyy jo nyt.

Stella Arcti on perinteinen Ursan jakama palkinto ansioituneille harrastajille. Palkintoja jaetaan 2-3 kpl vuosittain ja jakotilaisuus on tavallisimmin tähtipäivien yhteydessä. Stella Arctiin puitteet määriteltiin Cygnus 88 -tapahtumassa Seilin saarella. Merkittävinä arkkitehteinä palkinnolle toimivat mm. Marko Pekkola ja Aarre Kellomäki. Palkintoja on jaettu Rovaniemen tähtipäivistä vuodesta 1988 lähtien.

Palkittavat valitsee tällä kertaa erillinen palkintoraati lähetettyjen ehdotusten ja oman asiantuntemuksensa perusteella. Raatiin kuuluvat Veikko Mäkelä, Emma Herranen, Hannu Määttänen ja Marko Pekkola. Ursan hallitus päättää palkittavista harrastajista raadin ehdotusten pohjalta.

Vuoden 2016 Stella Arcti -palkinto jaetaan ansioituneille tähtitieteen harrastajille Rovaniemen Tähtipäivillä 27.2.2016. Jakotilaisuus palaa siis 28 vuoden jälkeen alkupisteeseensä!

Ohjeellisesti palkinnon jakamisessa pyritään noudattamaan seuraavia kategorioita:

Merkittävä havainto

Harrastaja on tehnyt kuluneen vuoden aikana kansainvälisesti tai kansallisesti merkittävän havainnon. Tässä on usein kyseessä jostain uudesta löydöstä tai tulos on muuten tieteellisesti merkittävä.

Ansiokas havaintotoiminta

Harrastaja on ansioitunut havaintotyössä (myös valokuvaus) kuluneen vuoden aikana. Kyseessä voi olla pitkäjännitteinen, useita vuosia kestänyt havaintotyö tai lyhytkestoisempi, mutta muuten merkittävä havaintosarja.

Ansiokas harrastustoiminta

Harrastaja on ansioitunut jollain harrastustoiminnan alueella. Tällaista voi olla esim. yhdistystoiminta, kansanvalistus, laiterakentaminen yms. Tämän kategorian mukaan palkinnon ovat saaneet usein pitkän linjan harrastajat.

Palkintojen jakamisessa on pyritty huomioimaan myös nuoret tähtitieteen harrastajat ja uudet tulokkaat, jotka ovat jo harrastuksensa alkuvaiheessa saavuttaneet merkittäviä tuloksia. Edellämainitut kategoriat ovat viitteellisiä.

Palkintoja voidaan jättää jakamatta tai samasta kategoriasta saatetaan poikkeustapauksissa myöntää useampia palkintoja.

Lisää Stella Arcti -palkinnosta ja palkituista löytyy osoitteella https://www.ursa.fi/tietoa-ursasta/kunnianosoitukset/stella-arcti.html.

Harrastajilla on mahdollisuus ehdottaa jotain harrastajaa tai harrastajia palkinnon saajiksi. Ehdotukset perusteluineen lähetetään palkintoraadille osoitteella StellaArctiRaati@ursa.fi. Ehdotusten tulee olla perillä 5.11.2015 mennessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *