Zeniitti

Tähtiharrastuksen verkkolehti

Joukkovoimaa tieteessä

Joukkovoimaa tieteessä

Tutustu Zooniverse-palveluun https://www.zooniverse.org

Tutustu Zooniverse-palveluun https://www.zooniverse.org

Jarno Malaprade:

Elämme monin tavoin mielenkiintoisia aikoja. Olemme maailmankaikkeuden mittakaavassa aivan huikealla nopeudella – vain muutamassa sadassa vuodessa – valjastaneet uskomattoman määrän luonnon ilmiöitä ja materiaaleja käyttöömme. Tiede tuottaa yhä kiihtyvällä vauhdilla paitsi innovaatioita arkielämän hyödykkeiksi niin myös entistä tehokkaampia ja tarkempia tapoja havainnoida ja tutkia maailmaa. Huimaava teknologinen kehitys on luonut tutkijoiden lisäksi myös meille tavallisille harrastajille uudenlaisia mahdollisuuksia tehdä tähtitieteellisiä havaintoja. Tieteen tekijät ovat jo pitkään joukkoistaneet erilaisten havaintoaineistojen analysointia harrastajille. Klassisena esimerkkinä tästä käy maan ulkopuolista älyä etsivä SETI-instituutti ja sen radiohavaintojen analysointi tavallisten ihmisten tietokoneilla verkon yli toimivalla sovelluksella. Seti@home käynnistettiin 1999 ja se oli tuolloin maailman toiseksi suurin jaetun (tietokone)laskennan toteutus maailmassa.

Kotikoneen laskentavoiman luovuttamisen lisäksi tieteilijöitä voi tukea myös omalla havaintotyöllä. Harrastajien havainnointityön merkitys on kasvanut sitä mukaa kun havaintolaitteiden keräämät datamäärät ovat kasvaneet. Erityisesti monimuotoisista kuvista hahmojen, ilmiöiden tai muiden säännönmukaisuuksien tunnistus käy (ainakin vielä toistaiseksi) ihmisiltä paljon luotettavammin kuin tietokoneiden ohjelmallisilla analyyseilla. Esimerkiksi Radio Galaxy Zoo -projektissa huomattiin, että koulutetut vapaaehtoiset oppivat löytämään yhtä hyvin mustien aukkojen suihkuja kuin varsinaiset tutkijat. Projektiin osallistuneet harrastajat analysoivat silmämääräisesti kaikkiaan 1,2 miljoonaa radioteleskooppikuvaa ja löysivät yli 60 000 radiolähdettä jatkotutkimuksia varten.

Yksi mielenkiintoisimmista tieteen joukkoistuspalveluista on Zooniverse.org. Palvelun kautta voit antaa panoksesi esimerkiksi analysoimalla Nasan kuvia Marsista tai luokittelemalla Hubble-teleskoopin kuvaamia galakseja. Joukkoistaminen pistääkin miettimään Iisaac Newtonin erään kirjeen lausumaa: ”Jos olen nähnyt muita kauemmas, se johtuu siitä, että olen seissyt jättiläisten olkapäillä.” Nykytutkijoiden jättiläisiä (edeltävien tutkijoiden lisäksi) voimme olla myös me tavalliset harrastajat – kun “lyömme viisaat päämme yhteen”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *