Zeniitti

Tähtiharrastuksen verkkolehti

Stella Arcti 2021 -palkintoehdotuksia pyydetään

Stella Arcti 2021 -palkintoehdotuksia pyydetään

Hei Kaikki! On taas se aika vuodesta, jolloin ryhdytään etsimään Stella Arcti
-palkittavia harrastajia.

Stella Arcti on perinteinen Ursan jakama palkinto ansioituneille harrastajille. Palkintoja jaetaan 2-3 kpl vuosittain ja jakotilaisuus on tavallisimmin Tähtipäivien yhteydessä. Stella Arctiin puitteet määriteltiin Cygnus 88 -tapahtumassa Seilin saarella. Merkittävinä arkkitehtinä palkinnolle toimivat mm. Marko Pekkola ja Aarre Kellomäki. Palkintoja on jaettu Rovaniemen tähtipäivistä vuodesta 1988 lähtien.

Palkittavat valitsee Stella Arcti -palkintoraati lähetettyjen ehdotusten ja oman asiantuntemuksensa perusteella. Ursan hallitus päättää palkittavista harrastajista raadin ehdotusten pohjalta. Vuoden 2021 Stella Arcti -palkinto jaetaan ansioituneille tähtitieteen harrastajille Ursan 100v-juhlien yhteydessä loppuvuodesta 2021.

Ohjeellisesti palkinnon jakamisessa pyritään noudattamaan seuraavia
kategorioita:

Merkittävä havainto

Harrastaja on tehnyt kuluneen vuoden aikana kansainvälisesti tai kansallisesti merkittävän havainnon. Tässä on usein kyseessä jostain uudesta löydöstä tai tulos on muuten tieteellisesti merkittävä.

Ansiokas havaintotoiminta

Harrastaja on ansioitunut havaintotyössä (myös valokuvaus) kuluneen vuoden aikana. Kyseessä voi olla pitkäjännitteinen, useita vuosia kestänyt havaintotyö tai lyhytkestoisempi, mutta muuten merkittävä havaintosarja.

Ansiokas harrastustoiminta

Harrastaja on ansioitunut jollain harrastustoiminnan alueella. Tällaista voi olla esim. yhdistystoiminta, kansanvalistus, laiterakentaminen yms. Tämän kategorian mukaan palkinnon ovat saaneet usein pitkän linjan harrastajat.

Palkintojen jakamisessa on pyritty huomioimaan myös nuoret tähtitieteen harrastajat ja uudet tulokkaat, jotka ovat jo harrastuksensa alkuvaiheessa saavuttaneet merkittäviä tuloksia. Edellämainitut kategoriat ovat viitteellisiä. Palkintoja voidaan jättää jakamatta tai samasta kategoriasta saatetaan poikkeustapauksissa myöntää useampia palkintoja.

Lisää Stella Arcti -palkinnosta ja palkituista löytyy osoitteella
https://www.ursa.fi/tietoa-ursasta/kunnianosoitukset/stella-arcti/stella-arcti-palkitut.html
https://www.ursa.fi/tietoa-ursasta/kunnianosoitukset/stella-arcti.html?fbclid=IwAR3sHYA_aNFQZ2K_4k-g5FraHjsj7TXFWEPq09RCajFymlZibyNb_MvCmeY

 

Sinulla on mahdollisuus ehdottaa jotain harrastajaa tai harrastajia palkinnon saajiksi. Lähetä ehdotuksesi perusteluineen Stella Arcti
-palkintoraadille osoitteella StellaArctiRaati@ursa.fi.

Ehdotusten tulee
olla perillä maanantaina 4.10.2021.*

Terveisin,
Stella Arcti -palkintoraati:

Harri Haukka
Dennis Lehtonen
Jonna Rintamäki
Matti Helin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *