Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Käyttöohje: Saturnuksen kuiden kaaviot

Saturnuksen kuiden kaavioissa on planeetan neljän suuren kuun liike. Vaakaviivat vastaavat kunkin päivän hetkeä klo 0 yleisaikaa (klo 2 Suomen normaaliaikaa ja klo 3 kesäaikaa). Sisempi viivapari ja sen sisällä olevan keltainen vyöhyke ovat Saturnuksen kiekko. Lisäksi kaavioihin merkitty ulommalla viivaparilla ja keltaisella vyöhykkeellä renkaiden ulkoreunat. Etäisyys planeetasta on annettu planeetan säteinä. Kaavioissa on pystyviivat 15 planeetan säteen etäisyydellä. Etelä on ylhäällä, kuten perinteisellä kaukoputkella (linssikaukoputki, Newton-kaukoputki) katsottaessa.

Saturnuksen kuut on merkitty lyhentein:

  • Ti = Titan
  • R = Rhea
  • D = Dione
  • Te = Tethys.

Saturnuksella kuiden paikat voivat poiketa ”vaakatasosta”. Tämä johtuu siitä, kuiden ratataso poikkeaa Maan ja Saturnuksen välisestä tasosta.  Saturnuksen 29 vuoden kierroksen aikana katselemme kuiden ratatasoa kulloinkin kulloinkin hiukan eri kulmasta.  Eron "vaakatasosta" voi arvioida vuosittain julkaistavasta erillisestä kaaviosta.

Saturnuksen kuiden paikkojen lukeminen kaavion avulla

Haluamme tietää, missä asennossa Saturnuksen kuut ovat 8.1.2016 klo 1.


Vaihe 1.
(Sininen nuoli) Etsimme pystyakselilta tammikuun 8. päivää klo 1 vastaavan kohdan. Se on hiukan 8. päivän klo 0 yleisaikaa (klo 2 Suomen normaaliaikaa) olevan viivan yläpuolella.

Vaihe 2. (Oranssi vaakaviiva) Lähdemme seuraamaan oikealle tätä kuvitteellista valitun ajanhetken vaakaviivaa. Etsimme tämä linjan ja kuiden liikekäyrien risteyskohdat. 

Toteamme, että esimerkin tapauksessa kuista Dione, Rhea ja Titan ovat planeetan länsipuolella eli kaukoputkella katsottaessa vasemmalla puolella. Tethys on planeetan oikealla eli itäpuolella.

Vaihe 3. (Kuiden käyrien värien mukaiset nuolet) Luemme kuiden etäisyyden Saturnuksen kiekon ja renkaiden suhteen.

Vaihe 4. (Kuiden käyrien värien mukaiset nuolet) Arvioimme kuiden paikkojen poikkeamat vaakatasosta käyttäen vuosikirjassa (tyypillisesti tammikuun katsauksessa) olevan erillisen kaavion avulla.  Arvioitaessa on huomioitava Kuun liikesuunta (vasemmalle tai oikealle), joka määrittelee, onko Kuu vaakatason ala- vai yläpuolella.