Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Käyttöohje: Jupiterin kuiden kaaviot

Jupiterin kuiden kaavioissa on planeetan neljän suuren kuun liike. Vaakaviivat vastaavat kunkin päivän hetkeä klo 0 yleisaikaa (klo 2 Suomen normaaliaikaa ja klo 3 kesäaikaa). Keskellä oleva viivapari ja keltainen vyöhyke ovat Jupiterin kiekko. Etäisyys planeetasta on annettu planeetan säteinä. Kaavioissa on pystyviivat 15 planeetan säteen etäisyydellä. Etelä on ylhäällä ja itä oikealla kuten perinteisellä kaukoputkella (linssikaukoputki, Newton-kaukoputki) katsottaessa.

Jupiterin kuut on merkitty roomalaisin numeroin:

  • I = Io
  • II = Europa
  • III = Ganymedes
  • IV = Kallisto.

Jupiterin kuut näkyvät melko tarkkaan planeetan ekvaattoritasossa.

Jupiterin kuiden paikkojen lukeminen kaavion avulla

Haluamme tietää, missä asennossa Jupiterin kuut ovat 4.1.2016 klo 23.


Vaihe 1.
(Sininen nuoli) Etsimme pystyakselilta tammikuun 4. päivää klo 23 vastaavan kohdan. Se on hiukan 5. päivän klo 0 yleisaikaa (klo 2 Suomen normaaliaikaa) olevan viivan yläpuolella.

Vaihe 2. (Oranssi vaakaviiva) Lähdemme seuraamaan oikealle tätä kuvitteellista valitun ajanhetken vaakaviivaa. Etsimme tämä linjan ja kuiden liikekäyrien risteyskohdat.

Toteamme, että kuista Io (I) ja Europa (II) ovat planeetan länsipuolella eli kaukoputkella katsottuna vasemmalla puolella. Ganymedes (III) ja Kallisto (IV) ovat oikealla eli itäpuolella.

Vaihe 3. (Kuiden käyrien värien mukaiset nuolet) Luemme kuiden paikat Jupiterin kiekon suhteen.