Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Korjauksia kirjaan Ilmakehä, sää ja ilmasto (2008)

   

 • Sivu 28, laatikko 2.1. Stefanin-Boltzmannin vakion yksiköstä puuttuu W. Pitää olla
 • Sivu 116, pitää olla Neptunuksen sijaan Uranuksessa.

   

 • Sivu 185, säteilypakotteista puuttuu desimaalipisteitä:

  Hiilidioksidin, metaanin ja typpioksiduulin lisääntyminen on aiheuttanut yhteenlaskettuna +2,30 W/m² (epävarmuusväli 2,07 – 2,53 W/m²) lämmittävän ilmastonmuutospakotteen vuodesta 1750 vuoteen 2005.

  Kaikkien pienhiukkasten yhteenlaskettu suora säteilypakote on -0,5 W/m² (epävarmuusväli -0,9 – -0.1 W/m²) ja hiukkasista aiheutuva epäsuora, pilvien heijastuskyvyn eli albedon lisääntymiseen liittyvä pakote -0,7 W/m² (-1,8 – -0,3 W/m²).

  Troposfäärin otsonipitoisuus on lisääntynyt otsonin muodostumista edistävien kaasujen (typen oksidit, häkäkaasu ja hiilivedyt) päästöistä johtuen; säteilypakote on +0,35 W/m² (epävarmuusväli +0,25 – +0,65 W/m²). Halogenisoitujen hiilivetyjen lisääntyminen on aiheuttanut +0,34 W/m² (epävarmuusväli +0,31 – +0,37 W/m²) säteilypakotteen. Maankäytön muutoksista (metsien raivaaminen, kulotus,aavikoituminen) johtuva maan pinnan heijastuskyvyn lisääntyminen vaikuttaa jäähdyttävästi pakotteella -0,2 W/m² (-0,4 – 0,0W/m²), lumipintojen nokeentumisesta aiheutuva heijastuskyvyn aleneminen taas lämmittävästi +0,1 W/m² (0,0 – +0,2 W/m²). Muitten kuvassa 8.6 esitettyjen ihmisistä aiheutuvien pakotetekijöitten suuruus on korkeintaan ±0,1 W/m². Auringon säteilyn muutoksista on vuoden 1750 jälkeen koitunut +0,12 W/m² (+0,06 – +0,30 W/m²) säteilypakote.

   

 • Sivu 193, kuva 8.9 lämpötila-asteikko pitää olla -2 - +10 vasemmalta oikealle
 •  

 • Sivu 268, kuva 15.1 valonsäteen kulkua kuvaavat viivat näkyvät heikosti
 • Sivu 430, aurinkovakio p.o. 1366 W/m².

   

 • Sivu 479, kirjallisuutta: Hotakainen (toim.): Ilmastonmuutoksen käsikirja pitää olla Heikki Nevanlinna (toim.): Muutamme ilmastoa.