Zeniitti

Tähtiharrastuksen verkkolehti

Kerho- ja yhdistystoiminnan kuulumisia

Kerho- ja yhdistystoiminnan kuulumisia

Matti Salo ja Veikko Mäkelä:

Ursan kerho- ja yhdistystoimintaryhmä on kokoustanut pandemia-ajan säännöllisesti verkossa.  Lokakuussa pidettiin vuotuinen kerho- ja yhdistysseminaari.  Se piti olla jo hybriditapahtuma, mutta lähitapahtumaan ei riittänyt tarpeeksi väkeä, joten se järjestettiin verkkotapahtumana. Keskeisin asia oli Tähtiharrastuspäivän siirtäminen jatkossa syyskuulle. Myös muita teemapäiviä käsiteltiin.

Tähtiharrastuspäivä

Seminaarin keskeisenä aiheena oli valtakunnallisen tähtiharrastuspäivän ajankohdan määrittely, sekä tapahtuman kohderyhmästä ja sisällöstä keskustelu.

Keskustelujen ja erilaisten näkökantojen jälkeen päädyttiin siirtämään elokuinen tapahtuma syyskuun loppupuolelle, mahdollisimman lähelle syyspäiväntasausta, mutta kuitenkin lauantaille. Samassa yhteydessä huomioitiin muut syyskuulle osuvat tapahtumat ja niiden ajoittamiseen liittyviä perusteita. Näin päädyttiin ratkaisuun, jossa tähtiharrastuspäivän ajankohta katsotaan aina muutamaksi vuodeksi kerrallaan, jotta vältytään päällekkäisyyksiltä.

Seuraavat kolme Tähtipäivää ajoittuvat alustavasti seuraaviin päivämääriin:
La 17.9.2022
La 23.9.2023
La 21.9.2024

Päivän keskeisenä ajatuksena on ollut harrastuskauden aloitus ja harrastuksen markkinointi heti lomakauden jälkeen. Suomen maantieteellisen pituuden vuoksi varsinainen havaintokausi alkaa syksyllä eri aikaan etelä- ja pohjoisosissa maata. Syyspäiväntasauksen kieppeillä pimeä laskeutuu kaikkialla samanaikaisesti ja poistaa tämän epäkohdan, joskin päivän ohjelmaan on aina kuulunut muutakin, kuin vain tähtinäytännöt.  Niiden yhdistysten, joilla on tarve markkinoida toimintaansa heti lomakauden jälkeen, kannattaa hyödyntää monilla paikkakunnilla elokuisin järjestettäviä tapahtumien öitä, ns. venetsialaisia ja miksei Suomen luonnon päivääkin.

Käytännössä jo parin vuoden ajan on tähtiharrastuspäivän sisältöä ja kohderyhmää kehitetty tavallisten harrastajien suuntaan ja yhdistyskeskeisyyttä pyritty pienentämään. Jatkossa on siis tarkoitus markkinoida ja luoda ohjelmaa, joka saisi riviharrastajat ja muut tähtitieteestä kiinnostuneet järjestämään oma ohjelmaa suuremmassa tai pienemmässä mittakaavassa.

Verkkokokoukset ja -tapahtumat yhdistystoiminnassa

Pandemia heitti tähtiyhdistykset ilman varoitusaikaa tilanteeseen, jossa toiminta piti siirtää verkkoon tai keskeyttää kokonaan. Moni yhdistys tarttui tilaisuuteen ja jatkoi säännöllistä toimintaansa verkossa. Käytetyt työkalut valikoituivat sen mukaan, mitä yhdistyksissä oli aiemmin käytetty tai minkä käytöstä aktiiveilla oli kokemusta. Jotkin seurat myös kokeilivat eri alustoja.

Niiden yhdistysten osalta, jotka tähän siirtymään lähtivät, on kyse ollut pääosin menestystarinasta. Toimintaan on oltu tyytyväisiä ja erilaisia uusia toimintatapoja sekä ohjelmia on luotu ja otettu käyttöön. Osassa yhdistyksistä verkkotoiminta on laajentunut myös jäsenistön ulkopuolelle erilaisten teemapäivien ja esitelmien muodossa ja onpa tähtinäytäntöjen suoria esityksiäkin kokeiltu.

Pandemia todennäköisesti hellittää joskus ja viimeistään silloin on edessä kysymys verkkotoiminnan jatkosta. Kysymys esitettiin tosin jo syksyn seminaarissa ja yleiseksi käsitykseksi muotoutui nyt hankitun kokemuksen ja osaamisen ja osin myös laitteiston hyödyntämisen jatkaminen. Vaikka yhdistykset aktiiveineen palaavatkin takaisin kerho- sekä luentotiloihin ja tähtitorneille, on ympärillä koko joukko väkeä, joka ei näihin ennätä tai pääse. Niinpä erilaisille monimuotoisille ratkaisuille on jatkossakin kysyntää ja tilaisuuden osanottajia saattaa olla useissa paikoissa, saman aikaisesti. Yleisön ohella myös esitelmöijä voi olla toisaalla ja esiintyä verkon ylitse yhteen kokoontuneelle yleisölle. Tätä on kokeiltu useampaan kertaan pandemian aikana ja jo aiemminkin. Tällainen ns. hybriditoiminta vaatii erityistä osaamista.  Kerho- ja yhdistysryhmä pyrkii kokoamaan kokemuksia ja hyviä vinkkejä yhdistelmätoiminnan järjestämiseen.

Yhdistysten oman toiminnan ohella verkon ylitse tapahtuvaa toimintaa luonnosteltiin seminaarissa myös valtakunnallisella tasolla, muun muassa tähtiharrastuspäivän ohjelmasuudeksi.

Tähtitieteen kansainväliset teemapäivät

Kotimaisten tapahtumien ohella on tähtiseuroilla mahdollisuus osallistua kansainvälisiin tapahtumiin. Seminaarissa sovittiin, että kerho- ja yhdistystoimintaryhmä kokoaa tietoja näistä tapahtumista, houkuttelee yhdistyksiä osallistumaan ja ohjaa ja neuvoo näitä ilmoittautumisissa. Mahdolliset yhteiset tapahtumat tai ohjelmat ovat yhdistysten omalla vastuulla.

Kansainväliset ja kansalliset teemapäivät on koottu sivulle
https://www.ursa.fi/kyryhma/materiaalia/tahtitieteen-teemapaivia.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *