Zeniitti

Tähtiharrastuksen verkkolehti

Tähtinäytöksiä ja osallistamista kerhoseminaarissa

Tähtinäytöksiä ja osallistamista kerhoseminaarissa

Kerhoseminaari 2018

Kuva: Mika Aarnio

Ursan kerho- ja yhdistysryhmä kokoontui lokakuun lopulla 26.–28.10.2018 vuotuiseen seminaariinsa Tähtikallion havaintokeskukseen Orimattilan Artjärvelle.  Paikalla oli kymmenkunta aktiivia ja joukko asiasta kiinnostuneita seurasi suoratoistolähetyksiä verkon välityksellä. Viime mainituissa koettiin valitettavasti hiukan teknisiä ongelmia.

Harrastusryhmä jatkoi vielä kertaalleen vuonna 2017 aloitettua tähtinäytösteemaa. Ryhmissä työstettiin Cygnuksella aloitettuja tähtinäytöskohteiden suosituslistaa sekä tarkastuslistaa tähtinäytäntöjen suunnittelijalle. Ensin mainitusta on nyt julkaistu versio 1.0 ryhmän verkkosivuilla. Tarkastuslistan viimeistelyn aikataulutavoitteeksi otettiin vuodenvaihde.

Mielenkiintoinen keskustelu käytiin teemasta “Miten aktivoimme ja osallistamme jäsenistöä harrastusyhteisöissämme”. Keskustelu lainehti niin Ursan harrastusryhmien kuin paikallisten tähtiyhdistysten näkökulmissa. Löysimme neljä jäsenistöstä neljä osallistumisen tasoa: 1) mukana olijat, 2) auttajat, 3) vastuunkantajat sekä 4) päättäjät. Tasoista pohdittiin, miten näihin saadaan osallistettua uusia henkilöitä ja miten heitä saadaan pidettyä niissä mukana. Keskustelun tuloksia on tarkoitus esitellä ryhmän sähköpostilistalla, kun muistiinpanoja tehneet saavat omat huomionsa kokoon.

Pohdimme myös tähtiharrastuspäivää ja tähtipäiviä. Ryhmä pyrkii panostamaan elokuun lopun harrastuspäivän viestintään. Enismmäiset muistutukset on jo aloitettu.

Tähtipäivistä pohdittiin, mikä on esteenä, etteivät paikallisten harrastusyhteisöt uskalla ryhtyä tapahtuman järjestäjiksi. Tapahtuman järjestämiseksi myös ensi vuonna tehdään vielä tunnusteluja.

Tapahtuteeman puitteissa tutustuttiin myös uusittuun tähtiharrastusesitteeseen, jonka on taittanut ja toimittanut Eeva-Kaisa Ahlamo Turun Ursasta. Esitteen painatusta organisoi Mika Aarnio kerhoryhmästä.

Kerho- ja yhdistysryhmä suunnittelee jatkossa järjestävänsä säännöllisesti joka toinen kuukausi ryhmäkokouksia. Nämä on tarkoitus toteuttaa verkko- ja kasvokkainkokoontumisten yhdistelmänä. Ryhmä järjestää myös ohjelmaa ensi kesän Cygnus-tapahtumaan. Ensi vuoden seminaari päätettiin alustavasti järjestää 18.–20.10.2019.

Linkit

Seminaarin ohjelma

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *