Zeniitti

Tähtiharrastuksen verkkolehti

Kuu ja Hyadit 10.4.2016

Kuu ja Hyadit 10.4.2016

Matti Suhonen:

Kasvavan Kuun kapea sirppi peitti illalla 10.4.2016 Hyadien tähtijoukon tähtiä. Tapahtumasta kertyi Ursan Taivaanvahti-palveluun 12 havaintoa. Oliko havaintojen joukossa erityisen mielenkiintoisia tapauksia?

Helsingissä Hyadien tähtien peittymiset olivat havaittavissa kolmen tunnin ajan vuorokauden vaihtumiseen saakka. Ahkera edullisessa paikassa ollut kaukoputken käyttäjä olisi voinut havaita yhdeksää tähteä. Tapahtumat aloitti 70 Tauri klo 21.49 ja päätti 85 Tauri seuraavan päivän puolella klo 0.09.

Matti Suhonen

Olin ainoa, jonka havaintojen tarkoituksena oli ajoittaa Hyadien tähtien peittymisiä. Kannoin kaukoputkeni Pirkkolan urheilupuistoon bunkkerin päällä olevalle pienelle kalliolle. JS Dobson 135 mm / 650 mm -kaukoputkessani oli 16 mm:n okulaari, jolla sain 40-kertaisen suurennuksen ja 35 kaariminuutin näkökentän.

Hyadien tähtijoukon keskiosan tähti 70 Tauri peittyi klo 21.48.07 ja 71 Tauri klo 22.04.07. Olin saanut jo seurantaan näitä tähtiä himmeämmän SAO 93944-tähden, jonka kirkkaus oli 7,42–7,44 magnitudia. Ajoittaminen ei onnistunut, koska Kuu liikkui läheisen männyn latvan taakse. Myöskään theta 1 ja 2 Tauri pysyivät männyn takana. Paikan vaihto ei ollut mahdollista, koska Kuun saaminen uudelleen näkökenttään olisi ollut liian vaikeaa. Telrad-etsimeni oli päässyt sähköttömäksi. Kuvassa 1 Kuu on klo 21.32.31 noin 20 metrin etäisyydellä olevan männyn latvuksessa (kuva 1).

Kuva 1. Kuu peittyi Helsingin Pirkkolan urheilupuistossa klo 21.32 lähellä olevan männyn latvuksen taakse. Kuva: Matti Suhonen.

Pirjo Koski

Laitilassa Kuuta tarkkaillut Pirjo Koski kirjoitti havaintokertomuksessaan ”Kuu oli komea, ilma oli nätti (!!!??) joten päätin sohia kuuta urakalla 100–400 mm linssillä”. Jalustaongelmistaan huolimatta hän sai aikaan mielenkiintoisen kuvan (kuva 2). Klo 21.42.42 otetussa kuvassa Kuun vasemmalla puolella ovat theta 2 Tauri ja sen yläpuolella theta 1 Tauri. Näistä tähdistä vasemmalle ovat 80 ja 81 Tauri. Kuun oikealla puolella ovat alhaalta lukien 71 ja 70 Tauri.

Kuvan mielenkiintoisin kohta on kuitenkin hieman Kuun sirpin eteläisen kärjen vasemmalla puolella. Siinä näkyy pieni valkea nystyrä (kuva 3). Kyseessä on sirpin kärjen äärimmäinen kohta lyhyen pimeän osan jälkeen. Nystyrä olisi voinut olla myös Kuun eteläistä reunaa Ahvenanmaan ja Viron välisellä linjalla sivuava tähti SAO 93928, jonka kirkkaus on 7,5 magnitudia (kuva 4). Koska pohjoisempana, Rautalammella kuvanneen Vesa Vauhkosen kuvassa esiintyy sama nystyrä, kyseessä ei voi olla tähti.

Pirjo Koski lähetti kuvasta toisen version, jonka yksityiskohtia ei kadotettu pakottamalla kuvaa tuhannen pikselin levyiseksi. Tässä kuvassa Kuun sirpin eteläisen kärjen kohdalla on yhtenäisen valkean alueen jälkeen kaksi erillistä valkeaa kohtaa, selvästi erottuva pimeä alue ja lyhyt valkea täplä. Samat yksityiskohdat näkyvät myös kahdessa muussa täysikokoisessa kuvassa.

Lisää tietoja sirpin kärjen äärimmäisen pisteen luonteesta antaa Laitilan pituudelle laskettu Kuun eteläisen reunan profiili (kuva 6) ja kaavio tähden SAO 93928 peittymis- ja esiintulokohdista Turusta nähtynä (kuva 5). Profiilissa on kaksi Kuun keskimääräisen reunan eteläpuolelle vajaan kahden kaarisekunnin korkuista aluetta. Huippujen väli on noin kolme astetta.

Kuva 2. Laitilassa Kuun pimeän reunan vierellä ovat theta 2 Tauri ja ylempänä theta 1 Tauri.

Kuva 2. Laitilassa Kuun pimeän reunan vierellä ovat Theta 2 Tauri ja ylempänä Theta 1 Tauri. Kuva: Pirjo Koski.

Kuva 3. Kuvaaja Pirjo Koski. Kuun sirpin eteläisen kärjen valoisan osan vasemmalla puolella on pimeä alue ja lyhyt valoisa alue. Valoisat alueet ovat kahden kaarisekunnin korkuisia vuoria.

Kuva 3. Kuun sirpin eteläisen kärjen valoisan osan vasemmalla puolella on pimeä alue ja lyhyt valoisa alue. Valoisat alueet ovat kahden kaarisekunnin korkuisia vuoria. Kuva: Pirjo Koski.

Kuva 4. Tähti SAO 93928 peittyi Kuun eteläisen reunan taakse Ahvenanmaalta Viroon Tallinnan eteläpuolelle ulottuvalla linjalla ja sen pohjoispuolella. Kuvan tuotti David Heraldin Occult-ohjelma.

Kuva 4. Tähti SAO 93928 peittyi Kuun eteläisen reunan taakse Ahvenanmaalta Viroon Tallinnan eteläpuolelle ulottuvalla linjalla ja sen pohjoispuolella. Kuvan tuotti David Heraldin Occult-ohjelma.

Kuva 5. Tähden SAO 93928 peittymis- ja esiintulokohdat Kuun etelänavan lähellä Turusta katsottuna. Kuvan tuotti Eric Limburgin Lunar Occultation Workbench -ohjelma.

Kuva 5. Tähden SAO 93928 peittymis- ja esiintulokohdat Kuun etelänavan lähellä Turusta katsottuna. Kuvan tuotti Eric Limburgin Lunar Occultation Workbench -ohjelma.

Kuva 6. Tähden SAO 92928 sivuamisalueen profiili Laitilan pituudella. Kolmen asteen päässä toisistaan olevat vuoret ovat kahden kaarisekunnin korkuisia.

Kuva 6. Tähden SAO 92928 sivuamisalueen profiili Laitilan pituudella. Kolmen asteen päässä toisistaan olevat vuoret ovat kahden kaarisekunnin korkuisia.

Vesa Vauhkonen

Vesa Vauhkonen kuvasi Kuuta Rautalammella klo 21.46.38 (kuva 7). Hänen kuvansa vasemmassa ylänurkassa ovat theta 1 ja 2 Tauri. Hyvin lähellä Kuun pimeää reunaa on 70 Tauri, joka peittyi klo 21.47.15. Puun ohuen oksan kohdalla on 71 Tauri ja sen alapuolella SAO 93928 -tähti. Muuttuvien tähtien havaitsijat tuntevat sen nimellä V992 Tauri. Kuun sirpin eteläisessä kärjessä näkyy pieni valoisa piste.

Kuva 7. Kuvaaja Vesa Vauhkonen. Rautalammella 70 Tauri peittyy pian Kuun pimeän reunan taakse.

Kuva 7. Rautalammella 70 Tauri peittyy pian Kuun pimeän reunan taakse. Kuva: Vesa Vauhkonen.

Markku Siljama

Markku Siljama kuvasi Kuuta Mäntyharjulla. Hänen havaintojaan haittasivat varsinaisella havaintopaikalla länsihorisontin peittäneet puut. Varapaikalla havainnot onnistuivat, vaikkakaan eivät aiotulla tavalla. 70 Taurin peittymisen Markku onnistui kuvaamaan. Theta 1 ja 2 Taurin havaitsemiset esti pilvien tulo. Markku otti kuusi kuvaa klo 21.45–21.52. Kuu oli kuvissa varsin pienikokoinen eivätkä tähtien paikat eronneet toisistaan merkittävästi. En käsitellyt kuvia tähdenpeittojen tapaan.

Kari Kalervo

Kari Kalervo havaitsi Vihdissä. Hän laati ottamistaan Kuun kuvista animaation (kuva 8). Kuvasarjan ensimmäisessä kuvassa theta 1 Tauri ja 2 Tauri ovat varsin lähellä Kuun pimeää reunaa. Sen ottohetki oli klo 22.52.07. Kuvassa näkyy Kuun lisäksi pilviä ja Hyadien itäisen osan tähtiä sekä Aldebaran. Viisi sekuntia valotettujen kuvien oton jälkeen etsin pimeni noin kymmeneksi sekunniksi kuvan ja pimeän ruudun valotuksien ajaksi. Muiden kuvien ottoajat ovat klo 22.54.31, klo 22.54.55, klo 22.56.15 ja klo 22.56.39. Ajat Kari määritti tekstitelevision avulla. Televisiossa kuva ja ääni viivästyvät noin 10 sekuntia. Animaatiossa tähdet ovat hetken Kuun reunalla. Ensimmäisenä katoaa theta 2 Tauri. Seuraavassa kuvassa theta 1 Tauri siirtyy Kuun reunalle ja lopulta katoaa Kuun reunan taakse. Animaation hyvä piirre on se, että peittyvä tähti pysyy hetken piilossa ennen kuin tilanne palautuu alkutilaan.

Kuva 8. Kuvaaja Kari Kalervo. Vihdissä kuvatun animaation ensimmäisessä kuvassa on myös pilviä.

Kuva 8. Kuvaaja Kari Kalervo. Vihdissä kuvatun animaation ensimmäisessä kuvassa on myös pilviä.

Jesse Kyytinen

Jesse Kyytinen kuvasi Kuuta Jyväskylän lähellä klo 23.47.46 (kuva 9). Hänen kuvassaan theta 2 Tauri on hieman Kuun valoisan reunan ulkopuolella. Theta 1 Tauri on etäämpänä. Jesse kommentoi havaintoaan ”Monella minuutilla en peiton loppumista missannut.” Occult-ohjelma kertoi, että theta 2 Tauri tuli esiin klo 23.43.54 ja theta 1 Tauri klo 23.39.09. Theta 2 Taurin havainto myöhästyi siis 3 min 52 s.

Kuun valoisan reunan vieressä ovat theta 2 Tauri ja hieman ulompana theta 1 Tauri. Aldebaran on kuvan yläreunan lähellä. Jesse kuvasi Kuun 500 mm:n polttovälisen ja f/8-valovoimaisen Samyangin peiliobjektiivin lävitse. Kameran herkkyytenä oli ISO 25600.

Kuva 9. Kuvaaja Jesse Kyytinen. Jyväskylän lähellä theta 2 Taurin esiintulo tapahtui noin neljä minuuttia aikaisemmin.

Kuva 9. Kuvaaja Jesse Kyytinen. Jyväskylän lähellä theta 2 Taurin esiintulo tapahtui noin neljä minuuttia aikaisemmin.

Muut havainnot

Useat kuvaajat ottivat kuvia Kuusta ilman taustalla olevia tähtiä. Näitä kuvaajia olivat Marko Myllyniemi Ilmajoelta, Sari Helppi Helsingistä ja Teemu Korpijärvi Greifswaldista, Saksasta. Lisäksi tuntemattomaksi jäänyt henkilö teki piirroksen Kuun Endymion-kraatterista Tähtikallion Astrofox-kaukoputkella.

Muita huomioita

Joidenkin kuvien tiedoista kävi ilmi, että kameran kello ei ollut kesäajan vaannormaaliajan mukaisena. Kuvaajien toivoisin kertovan kuvia Taivaanvahtiin tai muualle lähettäessään, jos kameran kellonaika poikkeaa virallisen kalenterin mukaisesta kellonajasta.

Kiitokset kaikille Hyadien tähtien peittymisiä tavalla tai toisella havainneita.

Taulukot

Taulukko 1., Havainnot Taulukon tietoina ovat havainnon numero, kaukoputken tunnus, havaitsijan nimi, tähden numero luettelossaan, tapahtuman ajankohta yleisajan mukaisena, tapahtuman tyyppi, tähden etäisyys Kuun reunasta havaitun ja lasketun paikan erotuksena, Kuun reunan epätasaisuuksista aiheutuva korjaus sekä tapahtumakohdan suuntakulma taivaan pohjoisnavan suhteen. Tapahtuman tyyppi DD on peittyminen pimeän reunan taakse. RB on esiintulo kirkkaan reunan takaa. Suuntakulmassa PA idän arvo on 90 astetta, etelän 180 astetta ja lännen 270 astetta. Kaukoputken tunnus viittaa taulukossa 3 olevaan kaukoputkeen.

Taulukko 1. Havainnot.

Taulukossa 1. tietoina ovat havainnon numero, kaukoputken tunnus, havaitsijan nimi, tähden numero luettelossaan, tapahtuman ajankohta yleisajan mukaisena, tapahtuman tyyppi, tähden etäisyys Kuun reunasta havaitun ja lasketun paikan erotuksena, Kuun reunan epätasaisuuksista aiheutuva korjaus sekä tapahtumakohdan suuntakulma taivaan pohjoisnavan suhteen.

Tapahtuman tyyppi DD on peittyminen pimeän reunan taakse. RB on esiintulo kirkkaan reunan takaa. Suuntakulmassa PA idän arvo on 90 astetta, etelän 180 astetta ja lännen 270 astetta. Kaukoputken tunnus viittaa taulukossa 3 olevaan kaukoputkeen.

Taulukko 2. Tähdet.

Taulukko 2. Tähdet.

Taulukon 2. tietoina ovat tähtiluettelon nimi, luettelon tunnus ja tähden numero, tähden nimi sekä tähden kirkkaus.

Taulukko 3. Kaukoputket.

Taulukko 3. Kaukoputket.

Taulukossa 3. ovat havaintoihin käytettyjen kaukoputkien ja kameroiden tunnukset, halkaisijat, WGS84-koordinaatiston mukaiset pituudet, leveydet ja korkeudet. Pituus on positiivinen Greenwichistä itään.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *