Zeniitti

Tähtiharrastuksen verkkolehti

Merkuriuksen ylikulku 9.5.2016

Merkuriuksen ylikulku 9.5.2016

Veikko Mäkelä:

Toukokuun 9. päivänä Merkurius kulkee Auringon editse. Tapahtuma näkyy Suomessa hyvin loppua lukuun ottamatta. Ylikulun seuraaminen vaatii kaukoputken.

Toukokuun 9. päivä Suomessa näkyy pitkästä aikaa Merkuriuksen ylikulku. Edellisestä onkin ehtinyt vierähtää jo 13 vuotta. Tämänkertainen ylikulku on havaittavissa Suomessa hyvin. Vain tapahtuman loppu näkyy huonosti. Etelärannikolla ja kaakonkulmalla Aurinko ehtii laskea ennen ylikulun loppua ja muualla maassakin Aurinko on tuolloin varsin matalalla. Aivan Käsivarressa Aurinko paistaa vielä 6° korkeudelta.

Auringon korkeus tapahtuman aikana

Paikkakunta   alussa  keskivaiheilla  lopussa
Helsinki     46°     25°     –1°  
Maarianhamina   47°     28°     1°
Jyväskylä     44°     25°     0,5°
Oulu       41°     24°     2°
Rovaniemi     40°     24°     3°
Utsjoki      37°     23°     5°
Kilpisjärvi    38°     25°     6°

Kaikissa tällaisissa harvinaisissa tapahtumissa sää on aina riski näkymiselle, toukokuu on kuitenkin yksi parhaimmista kuukausista. Lisäksi tapahtuma kestää peräti 7 tuntia, joten vain täyspilvisenä päivänä ylikulku voi jäädä näkymättä.

Merkuriuksen ylikulku 9.5.2016

Merkuriuksen kulkureitti Auringon editse 9.5.2016. Kuva on piirretty taivaannavan suhteen eli kuten ekvatoriaalisesti asennetulla kaukoputkella. Taivaanlaen eli zeniitin suunta on merkitty nuolin tapahtuman alussa, keskikohdassa ja lopussa. Kuva: Veikko Mäkelä /Ursa, Tähdet 2016.

Ylikulku alkaa klo 14:n jälkeen Auringon ollessa noin 40 asteen korkeudella. Planeetta kulkee Auringon kiekon itäiseltä reunalta lounaisreunaan. Lähimpänä Auringon keskipistettä Merkurius klo 17.56. Planeetta on tuolloin viitisen kaariminuuttia päiväntähden keskikohdan eteläpuolella. Planeetta poistuu Auringon edestä klo 21.41.

Havaintoihin tarvitaan kaukoputki

Toisin kuin Venus ylikulkunsa aikaan, Merkurius vaatii näkyäkseen kaukoputken, iso kiikarikin saattaa riittää. Tämä on helppo ymmärtää sillä, että Venuksen näennäinen läpimitta ylikulun aikaan oli 58”, kun Merkuriuksen vastaava on vain 12”.

Havainnoissa ja kuvaamisessa pätee samat seikat kuin auringonpilkkujen katselussa. Tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, putki pitää olla varustettu asianmukaisella aurinkosuotimella tai sitten Auringon kuva pitää heijastaa paperille projisointimenetelmällä.

Saksalainen professori Udo Backhaus organisoi pedagogista kuvausprojektia, jossa tarkoitus määrittää Merkuriuksen parallaksi, aivan kuten vanhoina aikoina, kun ylikuluilla oli merkitys aurinkokunnan mittasuhteiden määrityksessä. Tämä tapahtuu kuvaamalla ylikulkua yhtä aikaa eri puolilta maapalloa. Yhteystiedot ja ohjeet löytyvät projektin verkkosivuilta.

Ylikulkuja harvakseltaan

Merkurius-ylikulkuja, varsinkin Suomessa näkyviä, tapahtuu harvakseltaan. Niitä on kuitenkin merkittävästi useammin kuin Venuksen ylikulkuja, joiden kahdeksan vuoden pareissa, mutta yli sadan vuoden välein, näkyvä tapahtuma on kerran elämässä -kokemus. Edellinen Merkurius-ylikulku näkyi Suomessa 7.5.2003 ja seuraava huonosti näkyvä on 11.11.2019. Jakson 1970–2050 ylikulut on koottu oheiseen taulukkoon. Lihavoidut näkyivät/näkyvät Suomessakin.

päivämäärä      näkyvyys Suomessa
9.5.1970        näkyi hyvin
10.11.1973      näkyi, loppu ei näkynyt pohjoisessa ja idässä
12.5.1983       ei näkynyt
13.11.1986      loppu näkyi idässä ja etelässä
6.11.1993       ei näkynyt
15.11.1999      ei näkynyt
7.5.2003        näkyi hyvin
8.11.2006       ei näkynyt

9.5.2016        näkyy hyvin, loppu ei näy idässä ja etelässä
11.11.2019      alku näkyy
13.11.2032      näkyy matalalla
7.11.2039       näkyy matalalla
7.5.2049        näkyy hyvin

 

Merkuriuksen ylikulut näkyvät tällä hetkellä toukokuussa, kun planeetta on laskevassa solmussa sekä marraskuussa, kun Merkurius on nousevassa solmussa.

Ylikulut toistuvat sarjoissa. Toistumisjaksot ovat melko monimutkaisia johtuen Merkuriuksen melko elliptisestä radasta. Yksinkertaisimmillaan toukokuista tapahtumaa seuraa 3,5 vuoden päästä marraskuinen ylikulku ja marraskuista 9,5 vuoden päästä toukokuun ylikulku. Saman solmun ylikulut toistuvat siis 13 vuoden välein. Tällainen rytmitys jatkuu muutamia ylikulkuja peräkkäin, kunnes sarja katkeaa.  Sen jälkeen voi olla muutamia ylikulkuja 7 tai 13 vuoden välien. Sen jälkeen tulee taas 3,5–9,5–3,5-rytmitystä. Saman solmun tapahtumille löytyykin myös 33 vuoden jakso. Samankaltaisina ylikulut toistuvat 46 vuoden välein.  Näiden mukaan ylikulut on nimetty sarjoiksi kirjaimilla A–L. Sarjojen ylikulut näkyvät toistensa kanssa limittäin. Tänä vuonna tapahtuva ylikulku kuuluu sarjaan J, joka alkoi vuonna 1740 ja päättyy 2154.

Havainnot Taivaanvahtiin

Ylikulkuhavaintoja kerätään Taivaanvahtiin. Raportointi aurinkokunta-lomakkeella ja havainnon kohteeksi Merkuriuksen ylikulku. Myös havaintoja aikaisemmista ylikuluista otetaan mielihyvin vastaan.

Lisätietoja

Tähdet 2016 -vuosikirja, s. 44
Tähdet-vuosikirjan lisämateriaali
Udo Backhausin ylikulkuprojekti
Nasa Eclipse Page: Planetary transits
Vanhempia ylikulkuhavaintoja:
Kuu, planeetat ja komeetat -jaoston sivuilla
Taivaanvahdissa

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *