Zeniitti

Tähtiharrastuksen verkkolehti

Tähtitieteen harrastus saavuttaa jatkossa yhä useampia nuoria

Tähtitieteen harrastus saavuttaa jatkossa yhä useampia nuoria

Kirjoittaja: Jarno Malaprade

Ursa on panostanut viimeisten vuosien ajan nuorisotoimintaan. Nuorisotoiminnan pariin onkin löytänyt tiensä ennätysmäärä lapsia ja nuoria, mikä on synnyttänyt uudistuspaineita vanhalle kerhomuotoiselle toiminnalle. Toisaalta on tunnistettu myös haasteena nuorisotoiminnan painottuminen pääkaupunkiseudulle eikä merkittävää tukea jäsenjärjestöille muualle Suomeen ole pystytty tarjoamaan.

Antti Halava kertoo Zeniittin podcastissa, minkälaisia uudistuksia nuorisotoimintaan on pitkällisten selvitysten ja kokeilujen jälkeen tulossa tämän vuoden kuluessa. Kerhotoiminta muuttuu kurssimaisemmaksi, jolloin erilaisista aiheista kiinnostuneita lapsia ja nuoria tavoitetaan paremmin. Ursassa kehitetään samalla kurssien pedagogista otetta kohti ongelmaperustaisen oppimisen ja tutkimisen mallia.

Muutokset ovat varmasti tervetulleita, ja Halavan kuvaamat muutosten tavoitteet tukevat yhä useamman lapsen ja nuoren tähtitieteen harrastusta – myös ympäri Suomen. Kursseista on tarkoitus tuottaa monimuotoisia materiaalipaketteja, joiden ohjaamiseen Ursan nuorisotoiminnan henkilöstö tulee kouluttamaan myös kiinnostuneiden jäsenjärjestöjen aktiiveja.

Ursan nuorisotoiminta pyrkii jatkossa vastaamaan sisällöillä ja opetusmenetelmillä yhä paremmin lasten ja nuorten luontaiseen uteliaisuuteen ja haluun tutkia ympäröivää maailmaa, ja samalla voidaan tukea myös nuorten koulumenestystä syventämällä peruskoulussa ja lukiossa käsiteltäviä aiheita.

Kuuntele Antti Halavan haastattelu. Ursa julkaisee tarkempia tietoja tulevista nuorisotoiminnan muutoksista maaliskuussa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *