Zeniitti

Tähtiharrastuksen verkkolehti

Hyadien tähtien peittymiset

Hyadien tähtien peittymiset

Matti Suhonen:

Kuu kulkee radallaan tietyin väliajoin Härän tähdistössä sijaitsevan Hyadien tähtijoukon yli aiheuttaen useita tähdenpeittoja. Edellinen tällainen Hyadien tähdenpeittojen  kausi päättyi vuonna 2000, mutta seuraava Hyadien tähtien peittokausi alkaa ensi vuonna, eli 2015.

Kuun rata kiertyy niin, että Kuu kulkee 18,6 vuoden välein Hyadien tähtijoukon kautta. Kirkkaiden Hyadien tähtien peittymiset Kuun taakse ovat helposti havaittavia. Epsilon Taurin ja 79 Taurin väliin jäävässä 5,5 asteen ympyrässä on kaikkiaan 19 magnitudia 5,5 kirkkaampaa tähteä. Kirkkain tähti on Aldebaran. Huomattavimmat peittyvät tähtiryhmät ovat delta 1, delta 2 ja delta 3 Tauri V-kuvion pohjoisessa haarassa, theta 1 ja theta 2 Tauri tähtijoukon keskellä sekä sigma 1 ja sigma 2 Tauri V-kuvion eteläisen haaran itäisessä päässä.

Yksinäisiä tähtiä ovat epsilon Tauri kuvion pohjoisreunassa, gamma Tauri V-kuvion kärjessä, pii ja rhoo Tauri tähtijoukon kaakkoisosassa. Hyadeissa on myös kuusi tähteä, joilla on vain Flamsteedin numero: 58, 71, 75, 79, 81 ja 83 Tauri. Lähellä joukon itäistä reunaa on Hyadeihin fyysisesti kuulumaton Aldebaran. Jean Meeus on käsitellyt vuonna 1995 ilmestyneessä kirjassaan1 planeettojen ja kirkkaimpien tähtien peittymisiä. Peittymistaulukkojen huomautusosassa hän kertoo, koska esim. Aldebaranin peittymissarja alkaa ja päättyy.

Kuva 1. Hyadien tähtijoukko.

Kuva 1. Hyadien tähtijoukko.

Havainto 14.3.1997

Aldebaranin edellinen peittymissarja alkoi 8.8.1996 ja päättyi 14.2.2000. Havaitsin edelliseen peittymissarjaan kuuluneen Aldebaranin sivuavan peittymisen Oulun tähtipäivien aikana 14.3.1997 klo 21.24 noin 200 m Arktoksen maaseututähtitornin pohjoispuolella. Pakkasta oli yli 20 astetta. Sain ajoitettua 8-paikkaisella ajanottokellolla peittymisen monta vaihetta. Ennen ajoitusten siirtämistä paperille tönäisin jotakin kellon napeista ja kaikki ajoitukset katosivat. Kellon 3 voltin litiumparisto ei kestänyt jäähtymistä.

14.3.1997 Hyadien tähtiä peittyi Oulussa 10 tunnin aikana kaikkiaan 12 kappaletta (kuva 2.) gamma Tauri, 70 Tauri, theta 1 ja theta 2 Tauri, ZC 672, 75 Tauri, ZC 677, ZC 680, 85 Tauri, ZC 685, Aldebaran, 89 Tauri). Ensimmäisenä peittyi gamma Tauri klo 12.21 ja viimeisenä 89 Tauri klo 22.32. Ensimmäinen havaintokelpoinen tapahtuma oli klo 19.08, jolloin ZC 677 tuli esiin.

Kuva 2. Aldebaran Kuun pohjoisreunalla 14.3.1997 Oulusta nähtynä.

Kuva 2. Aldebaran Kuun pohjoisreunalla 14.3.1997 Oulusta nähtynä.

Kuva 3. Aldebaranin maailmanlaajuinen peittymisalue 14.3.1997.

Kuva 3. Aldebaranin maailmanlaajuinen peittymisalue 14.3.1997.

 

Kuva 4. Aldebaran peittyi 14.3.1997 Raahen ja Kajaanin välisen viivan eteläpuolella.

Kuva 4. Aldebaran peittyi 14.3.1997 Raahen ja Kajaanin välisen viivan eteläpuolella.

Kun otetaan huomioon muutkin tähdet kuin Aldebaran, voidaan havaita Hyadien tähtien peittymisiä usean vuoden aikana.

Nykyinen peittymissarja

Hyadien tähtien nykyinen peittymisjakso alkoi 5.7.2013, jolloin epsilon Tauri peittyi Helsingissä auringonnousun jälkeen. Tähti sivusi Kuun pohjoisreunaa Lapissa.

Seuraava Aldebaranin peittymissarja alkaa 29.1.2015 ja päättyy 3.9.2018. Tämänkään sarjan ensimmäinen ja viimeinen peittyminen ei näy Suomessa.

25.2.2015 Helsingissä peittyvät 75 Tauri ja Aldebaran. Ensimmäinen havaittava peittyminen tapahtui 7.3.2014. Helsingissä peittyivät delta 1 Tauri ja delta 3 Tauri. Utsjoella peittyivät delta 1 Tauri ja delta 2 Tauri.

Kuva 5. Kuu on delta 1, delta 2 ja delta 3 Tauri -tähtien keskellä.

Kuva 5. Kuu on delta 1, delta 2 ja delta 3 Tauri -tähtien keskellä.

Kuva 6. Aldebaran peittyy Kuun pimeän reunan taakse 25./26.2.2015. Kuun korkeus on 5°.

Kuva 6. Aldebaran peittyy Kuun pimeän reunan taakse 25./26.2.2015. Kuun korkeus on 5°.

Peittyminen tapahtuu usein päivätaivaalla tai Kuun ollessa horisontin alapuolella. Usein tähti ohittaa Kuun läheltä. Tällöin peittyminen tapahtuu esim. Jäämerellä tai kaukana Keski-Euroopassa.

Kuvassa 7. theta 1 Tauri tulee esiin Helsingissä 29.10.2015. Theta 2 Tauri on jo tullut esiin. Kuvassa etelä on ylhäällä. Kuvan laatinut Lunar Occultation Workbench -ohjelma oli muuttanut kuvaruudun punamustaksi. Muut vaihtoehdot ovat valkea teksti ja grafiikka mustalla pohjalla musta teksti ja grafiikka valkealla pohjalla.

Kuva 7. Theta 1 Tauri tulee esiin Helsingissä 29.10.2015.

Kuva 7. Theta 1 Tauri tulee esiin Helsingissä 29.10.2015.

Kuva 8. Sama tapahtuma kuin edellisessä kuvassa. Zeniitti on ylhäällä.

Kuva 8. Sama tapahtuma kuin edellisessä kuvassa. Zeniitti on ylhäällä.

Lunar Workbench -ohjelma

Lunar Workbench -ohjelmassa2 voidaan määrätä pohjoinen, etelä tai zeniitti ylöspäin. Näkymä saadaan vastaamaan normaalia, käännettyä tai peilikuvan tuottavaa optista järjestelmää.

Taulukkomuotoisessa tulosteessa kuvaruudun yläosassa ovat usean peittyvän tähden tiedot, joista valitaan haluttu tapahtuma. Oikeassa reunassa ovat juuri peittyvän tähden tiedot. Grafiikassa peittyvä tähti on korostettu. Grafiikka voidaan tallettaa kuvatiedostona.

Jos tähti on kaksoistähti, hiiren osoittimen vienti tähden päälle tuo esiin kaksoistähden osat.

Occult-ohjelma

Toinen yleisessä käytössä oleva tähdenpeittoennusteita laativa ohjelma on australialaisen David Heraldin laatima Occult3. Sen tuorein versionumero on jo suurempi kuin 4.0.9.0. Uusin versio ilmestyi maaliskuun 2014 alussa. Ohjelma osaa laatia ennusteita Kuun ja asteroidien peittämille tähdille, vastaanottaa havaintoja ja lähettää ne asianomaisille käsittelijöille.

Occult-ohjelman toimialaan kuuluvat myös Kuun ja Auringon pimennykset, Merkuriuksen ja Venuksen ylikulut, Jupiterin ja muiden planeettojen kuiden ilmiöt sekä monenlaisten efemeriidien laadinta.

Ohjelma kertoo, koska erilaisia päivityksiä on saatavissa ja lataa päivitykset.

Peittymiset 4./5.9.2015

Theta 1 Tauri peittyy klo 4.29 ja tulee esiin klo 5.20. 75 Tauri peittyy klo 4.40 ja tulee esiin klo 5.19. Theta 2 Tauri peittyy Salon ja Lahden kautta kulkevan viivan pohjoispuolella klo 4.49–5.08. Aldebaran peittyy klo 8.27 ja tulee esiin klo 9.31. Aldebaraniin kirkkaudeltaan verrattavan Reguluksen peittymiset on havaittu vain päivätaivaalla.

Peittymisen aikana Aurinko on 14 ja Aldebaran 44 asteen korkeudessa. Esiintulon aikana Aurinko on 22 ja Aldebaran 39 asteen korkeudessa. Havaitseminen on Auringon näkymisestä huolimatta mahdollista.

Theta 2 Taurin sivuaminen tapahtuu pimeällä taivaalla viivan valkealla alueella. Sinisen yhtenäisen viivan kohdalla sivuaminen tapahtuu hämärän aikana. Punaisen pisteviivan kohdalla sivuaminen tapahtuu valoisalla taivaalla.

Kuva 9. Theta 1 Taurin esiintulo 5.9.2015 klo 5:20.

Kuva 9. Theta 1 Taurin esiintulo 5.9.2015 klo 5:20.

Kuva 10. Theta 2 Tauri peittyy 5.9.2015 Kuun taakse viivan pohjoispuolella.

Kuva 10. Theta 2 Tauri peittyy 5.9.2015 Kuun taakse viivan pohjoispuolella.

 

Kuva 11. Theta 2 Taurin sivuaminen 5.9.2015.

Kuva 11. Theta 2 Taurin sivuaminen 5.9.2015.

Tähdenpeittoennusteita on saatavilla Ursan pikkuplaneetat ja tähdenpeitot -jaoston sivuilla4. Vuoden 2014 ennusteet ovat olleet käytettävissä jo usean kuukauden ajan. Vuoden 2015 peittymisten taulukot ja sivuavat peittymiset ovat valmiina. Osa kuvista on vielä tekemättä.

Viitteet

  1. Jean Meeus: Astronomical Tables of the Sun, Moon and Planets, Second Edition, 1983
  2. Kuun aiheuttamien tähdenpeittojen laskentaohjelma Lunar Occultation Workbench: http://astrotips.com/software/lunar-occultation-workbench
  3. Occult -tähdenpeittoje laskentaohjelma: http://www.lunar-occultations.com/iota/occult4.htm
  4. Tähdenpeittoennusteita Ursan Pikkuplaneetat ja tähdenpeitot -jaoston sivuilla: http://www.ursa.fi/ursa/jaostot/pikkuplan/tahdenpeitot/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *