Tähtitieteellinen yhdistys Ursa

Vuosikirjan tekijöistä

Veikko Mäkelä

FM Veikko Mäkelä toimii tietojärjestelmäprojektipäällikkönä Helsingin yliopistossa. Ursassa hän on monialaharrastaja osallistuen harrastusryhmä- ja yhdistystoimintaan, kirjaprojekteihin ja tietotekniikkatehtäviin. Mäkelä on ollut toimihenkilönä ja useita vuosia Ursan hallituksen jäsenenä.

Vuosikirjan tekoon Mäkelä tuli mukaan 1980-luvun lopussa, ensin avustajan, sitten toimittajana. Hän on viimeisinä vuosina vastannut kirjan graafisesta ulkoasusta ja taitosta. Hän vastannut pitkälle toimituksellisesta organisoinnista. Kirjan kuvituksen valinta on ollut pääasiassa Mäkelän käsialaa. Sisällöstä hän osallistuu tähtitaivaasta, meteoreista ja ilmakehästä kertovien sisältöjen laadintaan sekä piirtää tähtikarttoja ja kaavioita.

Markus Hotakainen

Tiedetoimittaja Markus Hotakainen on mukana useissa kirjahankeissa eri kustantajille ja kirjoittaa artikkeleita useille lehdille. Hän on toiminut myös vt. toimitussihteerinä Tähdet ja avaruus -lehdessä. Markuksella on aktiiviharrastustausta ja hän seuraa sekä kuvaa taivasta säännöllisesti.

Markus tuli mukaan vuosikirjan toimitukseen vuonna 2019, Olli Mannerin jättäydyttyä eläkkeelle. Markus on laatinut tähtitaivaasta, planeetoista ja Auringosta, Kuusta kertovat tekstit sekä kirjoittaa tarvittaessa artikkeita ja osallistuu kuvituksen suunnitteluun. Hän osallistuu aktiivisesti kirjan kehittämiseen yhdessä Veikko Mäkelän kanssa. Markus on mukana myös toimitus- ja oikolukutyössä.   Aiemmin Markus oli avustanut kirjaa 1989 ja toiminut vuoden 1990 auringonpimennysliitteen toimittajana.

Hannu Karttunen

FT Hannu Karttunen toimii tutkijana Tuorlan observatoriossa. Hän on ollut viime vuosina mukana useissa Ursan kirjahankkeissa, mm. Tähtitaivas 2000, Ursan tähtikartasto, Tähtitieteen perusteet ja Vanhin tiede. Vuosikirjaa tekemässä Karttunen on ollut vuodesta 1993 lähtien. Karttunen on ollut myös Ursan puheenjohtajana pariinkin otteeseen.

Hannun käsialaa kirjassa ovat kuukausikatsausten tähtikartat, kaikki graafiset almanakat, planeettojen ratakartat ja Merkuriuksen näkymiskaaviot. 24-sivuisen kalenterin Karttunen laskee tekemillään tietokone-ohjelmilla. Myös planeettojen koordinaatit ja lukuarvot on laskettu Hannun ohjelmilla. Hän on osallistunut myös tekstien oikolukuun ja toimittamiseen.

Matti Suhonen

Matti Suhonen on toiminut Ursassa kirjastonhoitajana sekä on yhtenä vastuuaktiivina Kuu ja planeetat sekä Asteroidit ja komeetat -ryhmissä.

Vuosikirjan teossa Suhonen on ollut alusta lähtien. Matin erikoisalaa ovat olleet Jupiterin kuita, pikkuplaneettoja ja tähdenpeittoja koskevat asiat. Viime vuosina hän on osallistunut myös oikoluku- ja tarkastustyöhön.


Aiempia tekijöitä ja avustajia

2000-luvulla avustajien merkitys on vuosikirjassa vähentynyt ja kirjan toimitus on huolehtinut pitkälle sisällön tuottamisesta. Kuvituspuolella sen sijaan avustajajoukko on laajentuntu viime vuosina runsaasti.

Olli Manner

Olli Manner on ollut Ursan aktiiviharrastajia. Hän on tarkaillut taivasta säännöllisesti ja pitänyt kaukoputki- ja tähtitaivaskursseja. Myös Olli on osallistunut moniin Ursan kirjaprojekteihin, kuten Tähtitaivas 2000, Ursan tähtikartasto, Kaukoputken käyttäjän käsikirja ja Tähtitieteen harrastajan käsikirja 4.

Olli puursi mukana vuosikirjan paríssa lähes kirjasarjan alusta alkaen vuoteen 2018. Ensin avustajana ja sittemmin varsinaisena toimittajana. Ollin tärkeintä alaa olivat Kuusta ja planeetoista kertovat katsaukset. Hän laati myös artikkeleita tähtitaivaan katselusta kaukoputkella ja kiikarilla. Manner osallistui myös kirjan oikolukuun. Varsinkin 2010-luvulla hän ja Veikko Mäkelä olivat päämoottoreina vuosikirjan ideoinnissa ja vuosittaisen toimitusrutiinin eteenpäin viemisessä

Seppo Linnaluoto

FK Seppo Linnaluoto työskenteli vuoteen 1998 asti Ursassa toiminnanjohtajana. Hän pani vuosikirjahankkeen alulle vuonna 1977 ja on toiminut kirjan vastaavana toimittajana vuoteen 1997 asti. Vuonna 1998 Linnaluoto jäi pois toimituskunnasta.

Linnaluoto kirjoitti perinteisesti planeettojen näkymistä ja taivaan tapahtumia sekä Merkuriuksen näkymistä koskevat jutut. Hän myös toimitti Karttusen laskujen pohjalta Auringon ja planeettojen paikkatiedot. Pohjantähden ja muutamien kirkkaiden tähtien paikkoja koskevat taulukot olivat myös Sepon käsialaa. Pääosa vuosikirjan aiemmasta sanastosta on Linnaluodon laatimaa.

Reino Anttila

FM Reino Anttila työskenteli aktiivivuosinaan Helsingin yliopiston observatoriolla. Hän osallistui aiemmin aktiivisesti vuosikirjan tekoon laatimalla mm. pimennyksistä kertovat tiedot ja kuvat. Viime vuosina Anttila ei ole enää ollut mukana toimitustyössä.

Marko Pekkola

Tähdet ja avaruus -lehden päätoimittaja Marko Pekkola on avustanut vuosikirjaa aiempina vuosina haloista kertovalla pienoisartikkelilla. Haloilmiöt olivat hänet erikoisalaansa ja hän toimi useaan otteeseen Ursan halojaoston vetäjänä.

Jari Piikki

Juvan kanttorina toiminut Jari Piikki oli pitkään Ursan ilmakehän valoilmiöiden jaoston vetäjä. Hän on kirjoittanut takavuosina vuosikirjaan muutamia erilaisista valoilmiöistä kertovia pikkuartikkeleita.

Marko Toivonen

Ursan vanhan meteorijaoston vetäjän ominaisuudessa Marko Toivonen osallistui vuosikirjan tekoon laatien omaa erikoisalaansa eli meteoreita koskevat tiedot kuukausikatsauksiin ja tarkastaen meteoriparvista kertovan taulukon.

Leo Wikholm

Leo Wikholm toimi aiemmin Ursan tekokuiden ja raketti-ilmiöiden jaoston vetäjänä, sittemmin jaoston apuvetäjänä sekä nykyään yhtenä avaruustekniikkaryhmän vastuuaktiiveista. Tässä ominaisuudessa hän on laatinut pienoisartikkeleita satelliittien, Mir-avaruusaseman ja avaruussuukkuloiden näkymisestä Suomen taivaalla.

Paula-Christiina Wirtanen

Wirtanen osallistui takavuosina aika ajoin vuosikirjan tekoon toimittamalla on silloisen jaostonsa alaa eli Kuuta, planeettoja ja komeettoja koskevia juttuja vuosikirjaan.