Zeniitti

Tähtiharrastuksen verkkolehti

jaostotoimikunta

Katava ja Ruonala Jaostotoimikuntaan

Katava ja Ruonala Jaostotoimikuntaan

Juha Ojanperä: Ursan jaostojen yhteistyöelimeen eli Jaostotoimikuntaan valittiin taas uusia jäseniä Cygnus -kesätapaamisen yhteydessä. Tänä vuonna erovuorossa olivat Linda Laakso ja Toni Veikkolainen. Uusina jäseninä Jaostotoimikuntaan valittiin jaostojen yhteispalaverissa Jani Katava ja Markku Ruonala. Sekä Katava että Ruonala ovat pitkän…
Read more