Yhdistyksen historia

Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1962, jolloin Oulun yliopistolla alkoivat tähtitieteen luennot. Yhdistyksemme ensimmäinen tehtävä oli hankkia tuoreelle Oulun yliopiston tähtitieteen laitokselle maa-alue tähtitornia varten, etsiä rahoittaja, ja aloittaa tornin rakennustyöt.

Yhdistyksemme järjesti ensimmäiset tähtinäytökset Kuusiluodon koulun pihalla, niin kutsutulla Väisälän kaukoputkella, joka ostettiin Helsingistä. Pidimme useita esitelmätilaisuuksia vuosittain ja osanotto oli runsasta, koska aihe kiinnosti ihmisiä kovasti. Kaupungin alettua rakentaa Puolivälinkankaan vesitornia 1969 saimme neuvoteltua sinne ensimmäisen tähtitornin, johon ostimme japanilaisen 25 cm:n Newton-peilikaukoputken. Koska torniin murtauduttiin ja kaukoputki pilattiin, jouduimme ostamaan uuden C-8 -peilikaukoputken useine lisävarusteineen (mm. Schmidt-kamera).

Toiminnallisesti 1970-luku ja 1980-luvun alku olivat vilkasta aikaa. Järjestimme myös silloin mm. useita tähtitieteen alkeis-, peilinhionta- ja kaukoputkenrakentamiskursseja. Meillä oli käytössä myös oma kerhohuone, aluksi vuokratiloissa ja sittemmin kaupungin nuorisotiloissa.

1980-luvun alkupuolella lähti liikkeelle suunnitelma oman uuden tornin rakentamisesta Hiukkavaaran maastoon, jonne saimme kaupungilta tontin paikan. Tornia varten teetettiin jopa piirustukset. Kaupunki otti kuitenkin kielteisen kannan rakentamisoikeuteen tontin vaarallisen sijainnin vuoksi räjähdysainevarastojen vieressä.

Uusi tontin paikka löydettiin vuosien 1987-88 aikana Paavolasta Ruukin kunnasta, jonne tornia sitten alettiin rakentaa Ruukin kunnan ja Paavolan kylätoimikunnan aloitteesta. Kupu rakennettiin Kemiran tehtailla, joka lahjoitti rakennustyön ja maalauksen. Omat jäsenemme ja ruukkilaiset osallistuivat innokkaasti talkoisiin. Erityismaininnan ansaitsevat jo nyt edesmennyt tontin vuokrannut Eero Heikkilä ja hänen perheensä, jotka osallistuivat hyvin innokkaasti talkoisiin.

Tornin rakennuksen valmistuttua keräsimme rahaa yritysilmoituksilla kaukoputkea varten. Amerikasta tilattu putki oli 7-tuumainen refraktori. 1970- ja 1980-luvulla järjestimme Puolivälinkankaan tornissa hyvin runsaasti yleisönäytöksiä. Kerhoja ja esitelmätilaisuuksia pidimme 1980-luvun loppupuolella ja 1990-luvulla Mäntylän nuorisotalossa, jossa meillä oli myös oma kerhohuone. Kerhotoiminta oli siellä vilkasta. Vuosina 1996-1997 Puolivälinkankaan torni remontoitiin.

Vuoden 1975 elokuussa ja vuoden 1997 maaliskuussa järjestimme Oulussa tähtipäivät Pohjankartanon tiloissa. Vuoden 1975 kohokohta oli samanaikainen nova Joutsenen tähdistössä. Vuoden 1997 kohokohta oli HYPE-yö Paavolan tornilla, jossa radio ja televisio olivat mukana. Meillä on ollut 1970-luvun lopulla suora valtakunnallinen radiolähetys Puolivälinkankaan tornilta, ja olemme olleet mukana alueradiolähetyksissä. HYPE-öitä on järjestetty myös vuonna 1998.

2000-luvun puolella huomattiin että Paavolan rakenteet ovat kärsineet kosteudesta. Paavolan kunnostukseen saatiin viimein apuraha Jenny ja Antti Wihurin rahastolta ja kunnostukset päästiin aloittamaan 2011, mutta varoja oli vain itse rakennuksen uusimiseen, ei laitteiston. Seuraavana vuonna 2012 yhdistys järjesti valtakunnalliset Tähtipäivät jo kolmannen kerran. Tapahtumapaikkana toimi Tiedekeskus Tietomaa ja henkilökävijämäärä oli arviolta 800.

Korona vaikeutti yhdistyksen toimintaa huomattavasti. Tähtinäytöksiä ja havaintoiltoja ei pystytty järjestämään ja tämä näkyi jäsenmäärässä ja yhdistyksen varoissa. Havaintotoimintaa ei ehditty kunnolla aloittamaan uudestaan kunnes, Ukrainan sodan mukanaan tuomat turvallisuuspolittiset rajoitukset estivät Puolivälinkankaan vesitornin käytön yhdistyksen osalta kokonaan. Tämä osaltaan vaikutti siihen että yhdistys keskittyi puhtaasti Paavolan tähtitornin ylläpitoon ja sen kehittämiseen.

Nykyään yhdistyksen vakiintuneita toimintamuotoja ovat etänä pidettävät kerhoillat ja Paavolan jäsenille suunnatut yhteiset havaintoillat.