24.8.02 Veikko.Makela@ursa.fi

Sää ja havainto-olosuhteet

Havainto-olosuhteet ovat olennainen tekijä tähtiharrastajan havaintoja. Olosuhteet voivat hankaloittaa ja jopa täydellisesti estää harrastajan tähtinautinnot. Parhaimmillaan havainto-olosuhteet avaavat todellisen ikkunan taivaan syvyyksiin. Hyvällä kelillä, jollainen tulee ehkä vain kerran pari vuodessa, voi saavuttaa uskomattomia havaintotuloksia.

Havainto-olosuhteista tärkein on sää: pilvisyys, ilmakehän rauhallisuus (tai rauhattomuus), kosteus, lämpötila ym. Myös ihmisen aikaansaannokset eli yövalaistus haittaa omalta osaltaan harrastamisen iloa. Suomen kesä valoisine öineen rajoittaa myös havaintojen tekoa.

JAOSTO

Ursassa toimii Sää ja havainto-olosuhteet -harrastusryhmä jota harrastajapiireissä myös keliryhmäksi kutsutaan. Se pyrkii tutkimaan ja levittämään tietoutta harrastajien piirissä havaintoihin vaikuttavista haittatekijöistä, niiden ennustamisesta, lievittämisestä ja poistamisesta. Tärkeimpiä toimintatapoja ovat tällä hetkellä kelikalenteri (sääolosuhteiden havaitseminen), erilaiset havaintoprojektit, säätietouden levittäminen, sääsatelliitit ja valosaasteasiat.

Ryhmän yhdyshenkilänä toimii tällä hetkellä Ensio Mustonen (saa@ursa.fi). Ryhmällä on myös oma sähköpostilista saa-l@ursa.fi (Ursa Minorin palsta

 • Kelikalenteri
 • Jaoston projektit

  SÄÄTILA

  Säätietoja on harrastajalle tarjolla melko runsaastikin verkossa. Näitä ja muitakin kanavia kautta tulevien tietojen avulla tähtiharrastaja voi tehdä arvioita tulevan illan havaintosäästä. Kelijaosto on kerännyt tietoutta mm. meri- ja lentosäätietojen hyödyntämisestä.

  Säätietoa ja -ennusteita

  KELIHAVAITSEMINEN

  Sääoloja voidaan arvioida melko helposti visuaalisestikin. Jaoston kelikalkenteri kartoittaa hyviä havaintokelejä. Seeingin, läpinäkyvyyden ja rajamagnitudin arvioita tarvitaan olosuhdemittareiksi moniin tähtitieteellisiin harrastajahavaintoihin.

  VALOSAASTE

  Valosaaste on yksi tähtiharrastajaa haittaavista ongelmista. Suomessa ei ehkä niin vakava muuta kuin pääkaupunkiseudulla, mutta USA:ssa jo todellinen riesa. Suomalaisissa oloissa toki esim. talven lumipeite vahvistaa valosaasteen haittaa.


  [Etusivu] [Jaostot] [Apua] [Hakemisto] [Uutta]