Revontulien kuunteluasema

Jyväskylän Sirius ry:n Hankasalmen observatorioon rakennetaan maailman ensimmäinen revontulien äänten tutkimiseen tarkoitettu havaintoasema.

Revontulien syntymekanismi tunnetaan tänä päivänä varsin hyvin, samoin kuin revontulien esiintymiskorkeus, noin 100 km. Revontulista peräisin olevien äänien olemassaolo on edelleen ratkaisematon arvoitus. Kansanperinteessä on lukuisa joukko tarinoita revontulien kolinasta tai huminasta. Revontulien aiheuttamien äänien olemassaoloa ei kuitenkaan tähän päivään saakka ole kuitenkaan pystytty kiistattomasti todentamaan tai väitettä äänistä kumoamaan. Aalto-yliopiston emeritusprofessori Unto K. Laine onnistui maaliskuussa 2013 äänittämään `kohahduksen’, joka mahdollisesti oli peräisin revontulista. Prof. Laine on kehittänyt teorian, jonka mukaan äänet muodostuvat revontulten indusoimina huomattavasti alempana kuin itse valoilmiö, ja ovat siksi kuultavissa.

Hankkeen kustannusarvio on noin 30000€. Hankkeelle on 20.9.2018 myönnetty Leader Maaseutukehitys ry:n rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Jyväskylän Sirius ry toteuttaa hankkeen pääosin jäsenistön talkoovoimin vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kuunteluaseman sijoittaminen Hankasalmelle on perusteltua, sillä Hankasalmen observatorion yhteydessä ovat jo revontulien havainnointiin tarkoitettu Ilmatieteenlaitoksen magnetometri sekä Jyväskylän Sirius ry:n revontulikamera. Nämä molemmat laitteistot yhdessä tämän hankkeen puitteissa toteutettavan äänen havainnointiaseman kanssa muodostavat ainutlaatuisen havaintolaitteistokokonaisuuden, mitä ei ole missään muualla maailmassa. Havaintoaseman suunnittelu on tehty yhteistyössä prof. Laineen kanssa.

MTV uutisoi hankkeesta 21.9.2018.