Jyväskylän Sirius ry on kaupungin ja sen lähikuntien alueella toimiva tähtiharrastusyhdistys. Yhdistyksen toiminta alkoi jo vuonna 1959.

LauriSirenTähtitieteen harrastustoiminnan käynnistäminen Jyväskylän seudulla ideoi 1950-luvun lopulla teknikko Lauri Sirén. Hän kokosi lehti-ilmoituksella vuoden 1958 lopulla yhteen keskisuomalaiset alan harrastajat. Yhdistyksen perustamisen valmistava kokous oli Jyväskylän Valtiontalolla 21.2. 1959 kello 18:30 alkaen. Kokousta edelsi yleisölle avoin luentotilaisuus, jonka piti Helsingin Ursan silloinen puheenjohtaja Pentti Kalaja. Läsnä oli teknikko Lauri Sirénin mukaan sensaatioimaiset nelisensataa henkilöä! Esitelmätilaisuuden jälkeen professori Pentti Kalaja kyseisen tilaisuuden pöytäkirjan mukaan ”…selvitti läsnä oleville Ursan toimintamuotoja- ja periaatteita. Professori Kalaja joutui kuitenkin lähtemään paluumatkalle Helsinkiin ennen (varsinaisen) kokouksen alkua.”

UntitledVarsinaisessa valmistavassa kokouksessa oli läsnä 35 henkilöä. Kyseisen kokouksen puheenjohtana toimi itseoikeutetusti Lauri Sirén ja sihteerinä teknikko Antamo Vaajakallio. Kokouksen ydinasia löytyy pöytäkirjan kohdasta 3: ”Päätettiin perustaa yksimielisesti Jyväskylän tähtitieteellinen yhdistys.” Samassa pöytäkirjan kohdassa pohdittiin edelleen (Helsingin) Ursaan liittymisen etuja: ”… mm. sen (Ursan) kirjasto on jäsenyhdistyksen käytettävissä määrätyin ehdoin, samoin on mahdollisuus saada luennoitsijoita ym. apua.” Myöskin Ursaan liittymisen haittoja pohdittiin: ”Vähemmän edullista on, että kukin maaseutuseuran jäsen joutuu suorittamaan yhdistyslain määräyksien mukaan 300 markan suuruisen jäsenmaksun pääseuralle, joten saatu apu tulee alkuvaiheessa suht. kalliiksi.” Kyseisen pöytäkirjan kohdassa 4: ”Päätettiin muodostaa sääntöjen valmistelutoimikunta, johon valittiin fil.tri. E.J. Valovirta kokoonkutsujana sekä dipl.ins. Juhani Korhonen, toim.joht. Antti Sinivuori sekä teknikot Lauri Sirén sekä Antamo Vaajakallio. Toimikunta päättää myös yhdistyksen nimestä.