Hanna Parviaisen tähtitornin kuvun kunnostushanke

Nyrölän observatorion pihassa vuodesta 2009 alkaen majaansa pitänyt Hanna Parviaisen tähtitornin kupu on ollut keväästä lähtien uutteran työn kohteena. Jyväskylän Siriuksen tarkoituksena on entisöidä kulttuurihistoriallisesti arvokas kupu ja palauttaa se alkuperäiseen käyttöönsä Jyväskylän Kuokkalaan. Kuvun kartoitusvaiheessa keväällä 2023 haettiin avustusta Jenny ja Antti Wihurin säätiöltä sen metallisen osan kunnostukseen. Hakemuksen kohtaloa ei tämän tekstin kirjoitus hetkellä ole vielä ratkaistu säätiössä.

Hanna Parviaisen kupu sijaitsi alun perin Sulkulan kartanon tähtitornissa, joka on jo purettu useita vuosia sitten. Kupua uhkasi romutus, joten se tuotiin säilytykseen Nyrölään. Sen kohtalo on ollut pitkään auki, mutta koko ajan on ollut selvää, että arvokasta kupua ei saa hävittää. Alkuvuodesta kuvusta kiinnostui Siriuksen hallituksen uusin jäsen Leena Kuorikoski, joka alkoi ideoimaan ja työstämään sen kunnostamista. Yhteistyökumppaniksi saatiin mukaan Jyväskylän kaupungin taidemuseon taidekonservaattori Veera López-Lehto.

Tähtitorni, jossa kupu sijaitsi, oli Jyväskylän seudun ensimmäinen, ja säilynyt metallinen tähtikupu kuuluu Keski-Suomen museon Sulkulan päärakennuksen purkamisen yhteydessä listaamiin ja säilytettäviin rakennusosiin. Tähtitorni on osa Sulkulan kartanon historiallista kokonaisuutta, ja on Jyväskylän kaupungille kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Käsinmaalattu tähtitaivas kupolin sisäkatossa on poikkeuksellisen erityinen. Tähtikuvion kupoliin on maalannut 1920-luvulla koristemaalari Korsberg ja Ursan silloinen puheenjohtajan G.E. Sucksdorff valvoi työtä. Käsityksemme mukaan myös Yrjö Väisälän opasti tähtikuvioiden maalauksessa. Rakennusperinnöstä huolehtiminen ja rakennusten saattaminen yleisölle saavutettavaksi on merkittävää. Kaunis tähtitorni tarjoaisi observatoriona toimimisen lisäksi tietoa rakennuksen historiasta, arkkitehtuurista ja tähtitieteestä.

Taidekonservaattori Veera López-Lehto on antanut kuvusta lausunnon 29.5.2023, jossa hän suosittelee vähintään seuraavia toimenpiteitä: nykyisen kunnon dokumentointi, kuvun rakenteen kunnostus, ulkopintojen entisöinti ja sisäpinnan käsinmaalatun tähtitaivaan konservointi ja restaurointimaalaus. Kuvun konservointiin ja entisöintiin pitäisi sisällyttää myös suunnitelma ja toteutus tukirakenteesta (jalustasta), valaistuksesta ja historiallisten tietojen esittelyä varten infotaulu tai muu vastaava.

Tähän mennessä töitä kuvun kunnostamiseen on tehty ainoastaan talkootöiden pohjalta. Koska rahaa kunnostukseen ei ole vielä myönnetty, ei hankkeen lopullisesta toteuttamisesta ole voitu vielä päättää. Talkootyöllä on tähän mennessä ainoastaan kartoitettu ja dokumentoitu kuvun kuntoa ja maalauksia.

Juttu julkaistu alun perin Valkoinen Kääpiö -lehdessä 2/2023