Kerhoseminaari 2013 paikalla ja etänä

10.2.2013 klo 12.46, kirjoittaja
Kategoriat: Kerho- ja yhdistystoiminta , Tapahtumat

Viikonloppuna 8.–10.2.2013 pidettiin kerhojaoston perinteinen kerho- ja yhdistystoimintaseminaari Tähtikallion havaintokeskuksessa.

Alunperin seminaarin piti olla syksyn puolella ja se piti järjestää jossain Tampere–Jyväskylä-akselilla. Sopivaa paikkaa ei kuitenkaan löytynyt ja jouduttiin turvautumaan perinteiseen paikkaan ja myöhempään ajankohtaan.  Seuraavaa seminaaria yritetään nyt paremmalla valmistautumisella viedä Tampereen seudulle.

Aika lyhyestä valmisteluajasta johtuen seminaari keräsi paikan päälle vain reilut kymmenkunta henkeä. Tällä kertaa panostetiin kuitenkin etäosallistumiseen. Skype-yhteys ja erityisesti IRC-kanava olivat tiiviisti käytössä ja lisäsivät osallisten määrää pariinkymmeneen. Kokemukset olivat rohkaisevia ja etäyhteyksiin aiotaan jatkossa panostaa lisää. 

Seminaarin teemana olivat projektit ja yhteistyön kehittäminen. Kuultiin myös kuulumisia yhdistyksistä.  Jaostoasiat puhuttivat runsaasti, sillä jaostotoiminnassa on paljon ratkaistavia asioita, joita pelkästään kerhoporukalla ei voida selvittää.   Yleiset keskusteluaiheet, harrastuksen markkinointimateriaali, valosaastetiedotus ja kansainväliset kontaktit tuottivat melko runsaasti ajatuksia.

Eräs selvästi esillä ollut aihepiiri oli Ursan ja paikallisyhdistysten välinen yhteistyö. Päällisin puolin se on toiminut. Esille tulleet kitkakohdat ovat monissa kohdissa yksityiskohtia, vaikkakin tärkeitä. Osa näistä on saatu seminaarin jälkeen jo ratkottua.

Ks. lisää
Seminaarin ohjelma
Lyhyt yhteenveto sisällöstä